StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register gevolmachtigde agenten

Algemene informatie

Optreden als gevolmachtigde agent van een verzekeraar kan alleen als men is opgenomen in het register van gevolmachtigde agenten. Het register van gevolmachtigde agenten is openbaar en kan door iedereen worden ingezien. Het register wordt bijgehouden door de Sociaal Economische Raad (SER). De Raad verstrekt op verzoek informatie uit het register. Voor het verstrekken van informatie uit het register kan de Raad een kostenvergoeding vaststellen. Van de inschrijvingvan de naam van een gevolmachtigde agent, alsmede van de naam van de verzekeraar, voor wie zijn volmacht geldt, wordt door de Raad onverwijld in de Staatscourant mededeling gedaan.

Het gaat bijvoorbeeld om Lijst met wijzigingen en/of toevoegingen aan het register van gevolmachtigde agenten.

In de praktijk wordt deze rubriek niet aangetroffen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register gevolmachtigde agenten is Registermutaties.

Documentsoort Register gevolmachtigde agenten heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen register_gevolmachtigde_agenten gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact