StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Register stralingsartsen

Algemene informatie

Stralingsartsen kunnen hun beroep slechts uitoefenen indien zij zijn ingeschreven in het Register stralingsartsen. De inschrijving geschiedt voor een periode van vijf jaar. De inschrijving kan telkens met vijf jaar verlengd worden. Verzoek tot inschrijving in het register kan worden gedaan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het gaat bijvoorbeeld om Lijst met wijzigingen en toevoegingen van stralingsartsen.

Deze rubriek is 1 keer gebruikt in de geschiedenis van RPS.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Register stralingsartsen is Registermutaties.

Documentsoort Register stralingsartsen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen register_stralingsartsen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact