StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Registratie bestrijdingsmiddelen

Algemene informatie

In de Staatscourant worden bekendgemaakt:

 • de door het college College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen vastgestelde reglementen en tarieven, en
 • de door de desbetreffende Ministers opgestelde beleidsregels.

Een besluit omtrent toelating of vrijstelling met betrekking tot een gewasbeschermingsmiddel of biocide, dan wel verlenging, wijziging of intrekking daarvan alsmede een tijdelijke beperking of verbod tot het op de markt brengen of gebruik van een gewasbeschermingsmiddel of biocide worden in de Staatscourant door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bekendgemaakt en medegedeeld aan de aanvrager.

Het gaat bijvoorbeeld om Publicatie van wijzigingen en toevoegingen van bestrijdingsmiddelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Registratie bestrijdingsmiddelen is Registermutaties.

Documentsoort Registratie bestrijdingsmiddelen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen registratie_bestrijdingsmiddelen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact