StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Registratie diergeneesmiddelen

Algemene informatie

Het bereiden, voorhanden, in voorraad hebben, afleveren of bij dieren toepassen van een nietgeregistreerd diergeneesmiddel is verboden. Een fabrikant kan een diergeneesmiddel laten registeren bij het Bureau Diergeneesmiddelen (ZBO van VWS).

Het gaat dan om publicatie van wijzigingen en toevoegingen van diergeneesmiddelen.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Registratie diergeneesmiddelen is Registermutaties.

Documentsoort Registratie diergeneesmiddelen heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen registratie_diergeneesmiddelen gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact