StandaardenOverheid.nl

Documentsoort structuurvisie

Algemene informatie

Bestemmingsplannen, streekplannen etc. die beschrijven wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren.

Grondslag is Wro, art. 2.1, 2.2 of 2.3. Alle bestuurslagen zijn bevoegd. Verplichting tot publicatie als Ruimtelijke Plan in Staatscourant is op basis van Wro, art. 2.4.

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van structuurvisie is Ruimtelijke plannen.

Documentsoort structuurvisie heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen structuurvisie gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.alternative (optioneel)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.isPartOf (optioneel)
 • DCTERMS.isReplacedBy (optioneel)
 • DCTERMS.isRequiredBy (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.relation (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.replaces (optioneel)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.authority (optioneel)
 • OVERHEID.category (verplicht en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.adviesRvS (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEIDop.datumOndertekening (optioneel)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • OVERHEIDop.versienummer (optioneel)
 • Contact