StandaardenOverheid.nl

Documentsoort Verdrag

Positie in de documentsoort hierarchie

Het supertype van Verdrag is Tractatenblad.

Documentsoort Verdrag heeft geen subtypen.

Metadata

De volgende velden worden binnen verdrag gebruikt:

 • DC.creator (verplicht)
 • DC.identifier (verplicht)
 • DC.title (verplicht)
 • DC.type (verplicht)
 • DCTERMS.available (verplicht)
 • DCTERMS.hasPart (optioneel en herhaalbaar)
 • DCTERMS.issued (verplicht)
 • DCTERMS.language (verplicht)
 • DCTERMS.publisher (verplicht)
 • DCTERMS.requires (optioneel)
 • OVERHEID.category (optioneel en herhaalbaar)
 • OVERHEID.organisationType (verplicht)
 • OVERHEIDop.datumTotstandkoming (verplicht)
 • OVERHEIDop.jaargang (verplicht)
 • OVERHEIDop.plaatsTotstandkoming (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationIssue (verplicht)
 • OVERHEIDop.publicationName (verplicht)
 • OVERHEIDop.sysNumber (optioneel)
 • OVERHEIDop.sysSeqNumber (optioneel)
 • OVERHEIDop.sysYear (optioneel)
 • OVERHEIDop.versieInformatie (optioneel)
 • Contact