StandaardenOverheid.nl

Alle documentsoorten

Binnen Staatscourant, Staatsblad, Tractatenblad en parlementaire documenten is een groot aantal subtypen (documentsoorten) onderscheiden. Het subtype wordt door middel van een of meer DC.type metadata statements gekoppeld aan een specifiek document.

Onderstaande boomstructuur geeft een overzicht van de op dit moment in gebruik zijnde subtypen. Klik op een documentsoort om naar een beschrijving te gaan. Indien er een plusje voor de naam van de documentsoort staat, dan kan de documentsoort verder uitgevouwen worden.

Hieronder wordt de versie 2017-05-19 afgebeeld:

Contact