StandaardenOverheid.nl

Metadata

Metadata wordt toegekend aan officiele bekendmakingen ten behoeve van de beheersbaarheid, vindbaarheid en toegankelijkheid. Metadata wordt uitgedrukt als key-value paren waarbij optioneel een scheme wordt toegekend. Het scheme is dan een aanduiding van het soort waarde dat is toegekend (bijvoorbeeld een naam van een waardenlijst).

De beschrijving van de metadata is georganiseerd per bladnaam:

Contact