StandaardenOverheid.nl

Processtappen

In hoofdlijnen kunnen de volgende drie processtappen worden onderscheiden:

  1. aanlevering;
  2. codering;
  3. toepassing.

Aanlevering

Documenten worden op diverse manieren samengesteld. Dit kan een eenvoudig handmatig proces zijn met 1 auteur, een complexe workflow met meerdere auteurs en revisie-cycli, of een volledig geautomatiseerd proces. Over het algemeen wordt per documenttype een proces ingericht en worden afspraken gemaakt met de producent over de afhandeling van de documentstroom.

Codering

De aanlevering van documenten vindt bij voorkeur plaats als XML, maar in de praktijk gebeurt dit (nog) niet voor alle documenttypen. Indien de documenten in een ander formaat worden aangeleverd, dan worden ze aan de hand van de Officiele Publicatie DTD en zogeheten codeerinstructies verwerkt. Hierdoor wordt het aangeleverde document "vertaald" naar een een valide XML document.

Toepassing

De XML documenten uit de vorige stap worden als basis gebruikt om de outputformaten (de toepassingen) te genereren. In een vormgevingsinstructie staat aangegeven welke transformatie nodig is om tot een outputformaat te komen.

In principe moet er voor ieder output - medium combinatie een aparte vormgevingsinstructie worden gemaakt. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om aparte instructies voor XHTML op een ipad en een "normaal" scherm te maken. In de praktijk kunnen vormgevingsinstructies ook beschreven worden als afwijkingen op een andere vormgevingsinstructie (alleen de verschillen).

Contact