StandaardenOverheid.nl

Validatie

Bij de productie van de XML documenten wordt op meerdere momenten gevalideerd. Voor structuurvalidaties wordt gebruik gemaakt van XML Schema 1.0. Voor validatie van metadata wordt gebruik gemaakt van Schematron.

De XML documenten die op officielebekendmakingen.nl worden gepubliceerd, bevatten een schemaverwijzing via het xsi:noNamespaceSchemaLocation attribuut. De waarde is een logische link. Momenteel is dit http://technische-documentatie.oep.overheid.nl/schema/op-xsd-2012-2. Het opvragen leidt tot een redirect naar een XSD bestand. Momenteel is dit het XSD bestand op-xsd-2012-04-13.xsd.

Bij wijzigingen die geen effect hebben op validatie van bestaande XML documenten (die zijn uitgerust met dezelfde logische link) blijft de logische link ongewijzigd en vindt een redirect naar een ander (nieuwer) XSD bestand plaats. Bij een wijziging die niet downwards compatible is, wordt de logische link in de XML documenten gewijzigd en wordt een redirect naar het nieuwe XSD bestand geretourneerd. De naam van de logische link bestaat uit jaartal en volgnummer (beginnend met 1).

Schematron validaties worden achter de schermen uitgevoerd; er is in de gepubliceerde XML documenten geen verwijzing naar een .sch bestand opgenomen. Het is wel de bedoeling dat de interne Schematron validaties op deze site gepubliceerd zullen worden.

Contact