StandaardenOverheid.nl

overheid:AnderOpenbaarLichaam

Kenmerken
Waarden
Term name
AnderOpenbaarLichaam
Label
Ander openbaar lichaam
Type
Definitie

Officiele namen van de openbare lichamen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Onderhoudsprocedure

Deze waardelijst volgt de wetgeving hieromtrent.

Wijzigingshistorie
Toelichting

Deze openbare lichamen zijn ingesteld door de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Beheerder
Bron
Eigenschappen
Data