StandaardenOverheid.nl

overheid:AnderOpenbaarLichaam

Kenmerken
Waarden
Term name
AnderOpenbaarLichaam
Label
Ander openbaar lichaam
Type
Definitie

De openbare lichamen zoals ingesteld door de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Onderhoudsprocedure

Deze waardelijst volgt de wetgeving hieromtrent.

Beheerder
Bron
Eigenschappen
Data