StandaardenOverheid.nl

overheid:BestuursorgaanAnderOpenbaarLichaam

Kenmerken
Waarden
Term name
BestuursorgaanAnderOpenbaarLichaam
Label
Bestuursorgaan Ander Openbaar Lichaam
Type
Definitie

Overheidsorgaan met beslissingsbevoegdheid voor andere openbare Lichamen.

Toelichting

Lijst met de bestuursorganen voor andere openbare Lichamen.

Beheerder
Bron

e-Overheid voor Burgers

Eigenschappen
Data