StandaardenOverheid.nl

overheid:OpenbaarLichaam

Kenmerken
Waarden
Term name
OpenbaarLichaam
Label
Openbaar lichaam
Type
Definitie

Verzamellijst voor openbare lichamen voor bedrijf en beroep en de caribische openbare lichamen.

Onderhoudsprocedure

Er zijn geen waarden die direct in deze lijst voorkomen, de lijst wordt samengesteld uit de andere twee.

Toelichting

Dit is een technische lijst, gevormd door de waarden uit de twee lijsten voor openbare lichamen voor bedrijf en beroep en de caribische openbare lichamen. Een her-ordening is gewenst, aangezien ook het rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen openbare lichamen zijn en dus bij deze lijst inbegrepen zouden moeten zijn.

Beheerder
Eigenschappen
Data