StandaardenOverheid.nl

Voldoet mijn metadata, die aan OWMS 4.0 voldoet, nu ook aan OWMS 3.5?

Als u pointers (URI's) gebruikt als waarde, of als u (in XML) de eigenschap overheid:authority in het OWMS-kernelement plaatst, dan worden deze niet begrepen door OWMS 3.5 applicaties.

Contact