StandaardenOverheid.nl

Voor mijn applicatie heb ik behoefte aan een nieuwe waardelijst. Wat nu?

De waardelijsten die e-Overheid voor Burgers hier publiceert zijn bedoeld voor gebruik door alle overheden. Indien uw waardelijst gebruikt wordt door meerdere overheidsorganisaties willen wij graag samen met u kijken naar de mogelijkheid om uw waardelijsten op standaarden.overheid.nl te publiceren.

Het voordeel van publicatie op standaarden.overheid.nl is dat de systematiek va publicatie aansluit bij die van de andere waardelijsten die overheid-breed gebruikt worden.

Contact