StandaardenOverheid.nl

Voor wie is OWMS bedoeld?

Met OWMS kun je overheidsinformatie op een duurzame en gestructureerde manier beschrijven. Informatie die volgens OWMS van metadata is voorzien, is beter vindbaar voor zoekmachines en kan met meer gemak in samenhang met andere informatie worden gepresenteerd.

Deze publicatie van OWMS is bedoeld voor:
  • IPM-makers (aangesloten zijn: CVDR, VAC, Vergunningen, Bekendmakingen)
  • Ontwikkelaars en redacteurs van websites voor overheidsorganisaties (Aangesloten is rijksoverheid.nl van Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl, ONS)
  • Zoekdiensten (Aangesloten wordt: de OBZD)

Contact