UPL-actueel

Waarden
UniformeProductnaam URI Rijk Provincie Waterschap Gemeente Burger Bedrijf Dienstenwet SDG Autonomie Medebewind Aanvraag Subsidie Melding Verplichting DigiDMacht Grondslag Grondslaglabel Grondslaglink
UPL-naam nog niet beschikbaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar X X X X
aangifte vertrek buitenland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AangifteVertrekBuitenland X X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_43 Artikel 2.43 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.43
aanleunwoning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanleunwoning X X
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeld X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegAmLuchtv_art_7 Artikel 7 Regeling amateurbouwluchtvaartuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013494&Paragraaf=4&artikel=7
aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_125 Artikel 125 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_122 Artikel 122 Provinciewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_61 Artikel 61 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&Paragraaf=4&artikel=61
aansprakelijkstelling overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_6_art_162 Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=3&afdeling=1&artikel=162
aanvullende beurs kwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtsch X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_6_2 Artikel 6.2 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.2
aanvullende inkomensvoorziening ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvInkVzOuder X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_47a Artikel 47a Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=47a
aanwijzing inzamelaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwInzam X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_4 Artikel 4 Model Afvalstoffenverordening
aanzegtermijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanzegtermijn X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_668 Artikel 668 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=668
aardbevingsbestendige nieuwbouw groningen vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardbevb_nwbw_gron_vergoeding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsr_verg_kn_aardbb_nwb_Gron_art_3 Artikel 3 Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043755&artikel=3
aardgasvrije huurwoning subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardgasvrijeHuurwSubsidie X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/StimregAardgvrHuurw_art_6 Artikel 6 Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043307&hoofdstuk=2&artikel=6
accijns http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijns X X A4;L2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WA_art_1 Artikel 1 Wet op de accijns https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005251&hoofdstuk=I&afdeling=1&artikel=1
achternaam gebruiksbeëindiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternGebrBeeind X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_9 Artikel 9 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=9
achternaamwijziging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternaamwijziging X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_7 Artikel 7 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=7
adoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_227 Artikel 227 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=12&artikel=227
adoptie aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptie_aangifte X X G1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_38 Artikel 2.38 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.38
adoptie- of pleegzorguitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitk X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wazo_art_3_9 Artikel 3:9 Wet arbeid en zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=3&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=3:9
adoptieherroeping http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroeping X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_231 Artikel 231 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=12&artikel=231
adr bestuurderscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adrbestcert X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Eur_ovk_ADR Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), artikel 8.2.1.1
adresonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adresonderzoek X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_60 Artikel 2.60 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.60
affectieschade http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/affectieschade X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_6_art_107 Artikel 107 Burgerlijk Wetboek Boek 6 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=1&afdeling=10&artikel=107
afgezette gebieden betreden ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afgezette_gebieden_betreden_ontheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_1 Artikel 2:1 Model Algemene plaatselijke verordening
aflosbedrag inburgeringslening verlaging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlag X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BI_art_4_9 Artikel 4.9 Besluit inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020674&hoofdstuk=4&Paragraaf=2&artikel=4.9
aflosbedrag inburgeringslening verlaging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlag X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_inb_2021_art_6_10 Artikel 6.10 Besluit inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=6&afdeling=2&artikel=6.10
aflosbedrag studieschuld verlaging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlag X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_6_12 Artikel 6.12 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.10
afvalbeheersbijdrage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdr X X M9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_beheer_verpakk_art_9 Artikel 9 Besluit beheer verpakkingen 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035711&Paragraaf=5&artikel=9
afvalbeheersbijdrage vlakglas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrvlhgl X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ovk_verwijdbijdr_vlakglas Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas (Stcrt. 2016, 34134) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34134.html
afvalcontainer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalcontainer X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_10 Artikel 10 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzamelaarslijst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzlst X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Biaf_art_2 Artikel 2 Besluit inzamelen afvalstoffen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016530&Paragraaf=2&artikel=2
afvalinzameling blik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzBlik X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling chemisch afval http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_chemisch_afval X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling glas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_glas X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling grofvuil http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_grofvuil X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling oud papier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_oud_papier X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling plastic http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_plastic X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling plastic metaal drankenkartons http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalInzPMDK X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzameling textiel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzameling_textiel X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_7 Artikel 7 Model Afvalstoffenverordening
afvalinzamelstation http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzamelstation X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_22 Artikel 10.22 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.4&artikel=10.22
afvalkalender http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalkalender X X X
afvalpas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalpas X X X X
afvalstoffenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstbel X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbm_art_23 Artikel 23 Wet belastingen op milieugrondslag https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007168&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=23
afvalstoffenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffing X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WM_art_15_33 Artikel 15.33 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=15&titeldeel=15.9&artikel=15.33
afvalstortontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffing X X X X M9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bssaf_art_6 Artikel 6 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009094&Paragraaf=1&artikel=6
afvalvervoerskennisgeving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvvervkg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1013_2006_art_4 Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, artikel 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013&from=NL#d1e4346-1-1
akte van de burgerlijke stand http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/akte_van_de_burgerlijke_stand X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_23b Artikel 23b Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=8&artikel=23b
alarmsirene http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alarmsirene X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvr_art_25 Artikel 25 Wet veiligheidsregio's https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=4&artikel=25
alcoholvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunning X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Alcoholwet_art_3 Artikel 3 Alcoholwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&Paragraaf=2&artikel=3
algemene periodieke keuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apk X X X C1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_72 Artikel 72 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=2&artikel=72
algemene periodieke keuring bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezw X X X C1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_90 Artikel 90 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=6&artikel=90
algemene periodieke keuring bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezw X X X C1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_91 Artikel 91 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=6&artikel=91
alimentatie inning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInning X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_408 Artikel 408 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=17&afdeling=2&artikel=408
amateurkunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
amateurkunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
ambtenaar burgerlijke stand http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtBurgStnd X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_16 Artikel 16 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=16
ambtshalve vermindering belastingaanslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAansl X X X B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AWR_art_65 Artikel 65 Algemene wet inzake rijksbelastingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIII&afdeling=5&artikel=65
antenneregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Frequentiebesluit_2013_art_26 Artikel 26 Frequentiebesluit 2013 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=4&artikel=26
antenneregister registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Frequentiebesluit_2013_art_23 Artikel 23 Frequentiebesluit 2013 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=4&artikel=23
antireclamesticker http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antireclamesticker X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_15a Artikel 15a Model Afvalstoffenverordening
anw-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkering X X G4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Anw_art_14 Artikel 14 Algemene nabestaandenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=I&Paragraaf=1&artikel=14
aor financiële ondersteuning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aorFinOnd X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WUWVerzOorl_art_4 Artikel 4 Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027660&artikel=4
aow-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aow-uitkering X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AOW_art_7 Artikel 7 Algemene Ouderdomswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=7
arbeidsdeskundige-inschakeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinsch X X X X Q1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbo_art_14 Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=14
arbeidsmiddelenkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbmiddkeur X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbo_art_7_4a Artikel 7.4a Arbeidsomstandighedenbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=7&afdeling=2&artikel=7.4a
arbeidsplaatsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorziening X X F4;B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_35 Artikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
arbeidsplaatsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorziening X X F4;B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_35 Artikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
archeologische-vondstmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_5_10 Artikel 5.10 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=5.10
archief inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefInzage X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aw_1995_art_14 Artikel 14 Archiefwet 1995 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007376&hoofdstuk=II&artikel=14
archiefbescheiden behoud voor raadpleging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefbescheiden_behoud_voor_raadpleging X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aw_1995_art_13 Artikel 13 Archiefwet 1995 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007376&hoofdstuk=II&artikel=13
architectenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WArchTit_art_22 Artikel 22 Wet op de architectentitel https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004189&hoofdstuk=V&artikel=22
asbestbevattende weg melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestWegMelding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BeslAsbMilBeh_art_5 Artikel 5 Besluit asbestwegen milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011619&Paragraaf=2&artikel=5
asbestslachtoffer tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestsloTgmk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegTegAsb_art_3 Artikel 3 Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035006&hoofdstuk=2&artikel=3
asbestslachtoffer tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestsloTgmk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegTegNLDSlaMesAsb_art_2 Artikel 2 Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022913&Paragraaf=2&artikel=2
asbestverwijdering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestverwijdering X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwbesluit_2012_art_1_26 Artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030461&hoofdstuk=1&Paragraaf=1.7&artikel=1.26
assurantiebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/assurbel X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WBRV_art_20 Artikel 20 Wet op belastingen van rechtsverkeer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002740&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=20
asverstrooiing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asverstrooiing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_36 Artikel 5:36 Model Algemene plaatselijke verordening
auto-aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/auto-aanpassing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
autobandeninnameverplichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autobndinnverpl X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bbab_art_3 Artikel 3 Besluit beheer autobanden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016038&Paragraaf=2&artikel=3
autohuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autohuur X X H7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_201 Artikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
autokinderzitje http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autokinderzitje X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RVV_art_59 Artikel 59 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=II&Paragraaf=27&artikel=59
automatische incasso of machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_3_art_60 Artikel 60 Burgerlijk Wetboek Boek 3 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005291&boek=3&titeldeel=3&artikel=60
baatbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelasting X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_222 Artikel 222 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=222
backpay-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/backpayUitk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UitkRegBackp_art_2 Artikel 2 Uitkeringsregeling Backpay https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037426&artikel=2
badinrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting X X X X X J1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Whvbz_art_10 Artikel 10 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=10
badinrichting legionellapreventie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie X X X X N2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BHVZ_art_2a Artikel 2a Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003716&hoofdstuk=II&Paragraaf=1a&artikel=2a
badinrichting ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Whvbz_art_5 Artikel 5 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=5
bag inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bagInz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BAG_art_32 Artikel 32 Wet basisregistratie adressen en gebouwen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023466&hoofdstuk=5&Paragraaf=1&artikel=32
ballon oplaten bij vliegveld toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToest X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegKabKlBal_art_3 Artikel 3 Regeling kabelvliegers en kleine ballons https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007094&artikel=3
ballon oplaten bij vliegveld toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToest X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegKabKlBal_art_4 Artikel 4 Regeling kabelvliegers en kleine ballons https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007094&artikel=4
bankierseed http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bankierseed X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_eed_fin_sec_art_1 Artikel 1 Regeling eed of belofte financiële sector 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036152&artikel=1
basisschool klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlacht X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_14 Artikel 14 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=1&artikel=14
batterijen en accu's-inzamelverplichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/battaccuinzplicht X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_beheer_batt_art_5 Artikel 5 Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024492&Paragraaf=3&artikel=5
bebouwde kom vaststelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bebouwde_kom_vaststelling X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wegw_art_27 Artikel 27 Wegenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001948&hoofdstuk=V&Paragraaf=1&artikel=27
bedieningstijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedieningstijden X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_78 Artikel 78 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=78
bedrijf aan huis melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijf_aan_huis_melding X X X
bedrijfsafvalinzameling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalinzameling X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Afv_art_11 Artikel 11 Model Afvalstoffenverordening
bedrijfsafvalstoffenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_40 Artikel 10.40 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.6&Paragraaf=10.6.1&artikel=10.40
bedrijfsafvalstoffenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvreg X X X M9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_38 Artikel 10.38 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.6&Paragraaf=10.6.1&artikel=10.38
bedrijfsafvalwater en -slibverwerking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwater_en_slibverwerking X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_6_2 Artikel 6.2 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.2
bedrijfsafvalwaterlozingontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_47 Artikel 10.47 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.6&Paragraaf=10.6.3&artikel=10.47
bedrijfsafvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BesLozBuiInr_art_1_10 Artikel 1.10 Besluit lozen buiten inrichtingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0029789&hoofdstuk=1&Paragraaf=1.2&artikel=1.10
bedrijfshulpverleners aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanw X X X Q1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbo_art_15 Artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=15
bedrijfsterrein huren of kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterrein_huren_of_kopen X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
bedrijfsterreinuitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterreinuitgifte X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
bedrijfsverzamelgebouw toewijzing en beheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsverzamelgebouw_toewijzing_en_beheer X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
beeldende kunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeldende_kunstsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
begeleid werken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begWerk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_10da Artikel 10da Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10da
begeleiding schoolverlater http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begSchoolverl X X X
beginseltoestemming adoptie buitenlands kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKnd X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wobka_art_2 Artikel 2 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004447&hoofdstuk=2&artikel=2
begraafplaatsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_27 Artikel 27 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=27
beklag over niet-vervolgen strafbaar feit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beklagNtVervStrFeit X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_12 Artikel 12 Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=I&afdeling=Vierde&artikel=12
bekwaamheid leraar vo erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErk X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_7_11 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 7.11 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=2&artikel=7.11
belasting hardheidsclausuleverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerz X X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AWR_art_63 Artikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIII&afdeling=5&artikel=63
belasting op leidingwater http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belleidwater X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbm_art_13 Artikel 13 Wet belastingen op milieugrondslag https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007168&hoofdstuk=III&afdeling=2&artikel=13
belasting zware motorrijtuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belzwmotrijt X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbzm_art_3 Artikel 3 Wet belasting zware motorrijtuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007678&hoofdstuk=II&afdeling=2&artikel=3
belastingaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte X X X X L1;B4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AWR_art_6 Artikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=II&artikel=6
belastingaanslag bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_7_1 Artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1
belastingaanslag kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie X X X X X X
belastingbetaling uitstel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst X X X X B4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IW_art_25 Artikel 25 Invorderingswet 1990 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=25
belastingbetalingsregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IW_art_26 Artikel 26 Invorderingswet 1990 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=26
belastingkwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IW_art_26 Artikel 26 Invorderingswet 1990 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=26
belastingrente http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrente X X X L5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AWR_art_30f Artikel 30f Algemene wet inzake rijksbelastingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VA&artikel=30f
belastingteruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggave X X X X X X
beperkte milieutoets http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beperkte_milieutoets X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bor_art_2_2a Artikel 2.2a Besluit omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2a
berichtenbox http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berichtenbox X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/DienstenReg_centr_loket_art_2 Artikel 2 Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026766&Paragraaf=2&artikel=2
beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_1 Artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.1&afdeling=8.1.1&artikel=8:1
beroepskracht-kindratio http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berkrkndrat X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_kwal_kinderopv_art_7 Artikel 7 Besluit kwaliteit kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=7
beroepskwalificatie erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErk X X X X N3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AlgWetEUBerKwal_art_5 Artikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlacht X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_7_4_8a Artikel 7.4.8a Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.8a
beroepsopleiding aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanm X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_8_0_1 Artikel 8.0.1. Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=0&artikel=8.0.1
beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_8 Artikel 3.8 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.8
beschermde leefomgeving aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_aanwijzing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_2_1 Artikel 2.1 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
beschermde leefomgeving schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_schadevergoeding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_6_3 Artikel 6.3 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=6&artikel=6.3
beschut werk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschWerk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_10b Artikel 10b Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10b
besmettelijke dierziektemeldingsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplicht X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GWWD_art_19 Artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005662&hoofdstuk=II&afdeling=3&artikel=19
bestelautotarief gehandicapten motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestAutGehMrb X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_24a Artikel 24a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=24a
bestemmingsplan inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage X X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_3_8 Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=3&afdeling=3.2&artikel=3.8
betogings- of demonstratiemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/betogDemonsMld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_3 Artikel 2:3 Model Algemene plaatselijke verordening
beveiligingsmaatregelen na overval subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beveilMaatrOvervSubs X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TRStimPrevMRWonBedOng_art_2 Artikel 2 Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038256&artikel=2
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPiloot X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BBBLuchtv_art_2a Artikel 2a Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2a
bevoegdheidsbewijs recreatief vlieger http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVlieger X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BBBLuchtv_art_2 Artikel 2 Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPiloot X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BBBLuchtv_art_2a Artikel 2a Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2a
bewaartermijn asbus ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnth X X D6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_59 Artikel 59 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=59
bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_in_leven_zijn_(attestatie_de_vita) X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19k Artikel 19k Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19k
bewijs van nederlanderschap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewijs_van_nederlanderschap X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_55 Artikel 2.55 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.55
bewind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewind X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_431 Artikel 431 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=19&artikel=431
bezit beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffing X X X X D1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_10_1 Artikel 10.1 Wet dieren http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
bezit beschermde dieren ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffing X X X X D1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_10_1 Artikel 10.1 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
bezoekafspraak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr X X X X X X X
bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar X X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_7_1 Artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1
beëindiging registratie kenteken bij uitvoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoer X X X C1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_33 Artikel 33 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=33
big-register buitenlands diploma-erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegBuitDiplErk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BIG_art_41 Artikel 41 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=VI&Paragraaf=1&artikel=41
big-register herinschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegHerinschr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BIG_art_8 Artikel 8 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=8
big-register inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BIG_art_3 Artikel 3 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3
big-register inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInz X X X H5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BIG_art_12 Artikel 12 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=12
bijenhoudontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudonth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_64 Artikel 2:64 Model Algemene plaatselijke verordening
bijstand http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstand X X B9 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_11 Artikel 11 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=11
bijstand tegenprestatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandTegenpr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_9 Artikel 9 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=9
bijstand zelfstandigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandZst X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bbz_art_2 Artikel 2 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015711&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=2
bijstandsverhaal http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandsverh X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_61 Artikel 61 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.5&artikel=61
bijvoeren wild ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_32 Artikel 3.32 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.32
bijzettingenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_65 Artikel 65 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=65
bijzonder transportontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzonder_transportontheffing X X X N1;C5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_149 Artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=149
bijzondere begraafplaats toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_begraafplaats_toestemming X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_40 Artikel 40 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=III&Paragraaf=3&artikel=40
bijzondere begraafplaats toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_begraafplaats_toestemming X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_41 Artikel 41 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=III&Paragraaf=3&artikel=41
bijzondere curator http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCurator X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_212 Artikel 212 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=6&artikel=212
bijzondere curator http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCurator X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_250 Artikel 250 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=1&artikel=250
bijzondere opsporingsdiensten klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzOpspoDnstKlacht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbo_art_14 Artikel 14 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019919&hoofdstuk=VI&artikel=14
bijzonderebijstandsuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzBijstUitk X X B9 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_35 Artikel 35 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=35
bindend studieadvies beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroep X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_8_1_7a http://standaarden.overheid.nl/owms/terms//brpAdoptUitschr https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=1&artikel=8.1.7a
binnenschipcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCert X X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Binnenvaartwet_art_9 Artikel 9 Binnenvaartwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023009&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=9
biz-bijdrage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/biz-bijdrage X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WBIZ_art_1 Artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035933&artikel=1
bladkorf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bladkorf X X X
blijverslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blijverslening X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_149 Artikel 149 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149
blindengeleidehond http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blindengeleidehond X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rzv_art_2_13 Artikel 2.13 Regeling zorgverzekering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018715&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&sub-paragraaf=1.4&artikel=2.13
bloedproductenin- en uitvoervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloedprodinuitvverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WBV_hfd_iv Hoofdstuk IV Wet inzake bloedvoorziening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009079&hoofdstuk=IV
bloembollenteelteisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloembteelteis X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landbouwkwaliteitsbesl_art_9 Artikel 9 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022535&artikel=9
bodembeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning X X X X X X
bodemonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemonderzoek X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mor_art_2_4 Artikel 2.4 Regeling omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027471&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.4
bodemonderzoek schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemonderzoek_schadevergoeding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbb_art_73 Artikelen 73 en 74 Wet bodembescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003994&hoofdstuk=VII&Paragraaf=1&artikel=73
bodemopslagvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemopslagvergunning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mijnbouwwet_art_25 Artikel 25 Mijnbouwwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=25
bodemsanering instemming saneringsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbb_art_39 Artikel 39 Wet bodembescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003994&hoofdstuk=IV&Paragraaf=3&artikel=39
bodemsanering melding voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen X X X X D2;N2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BesUniSan_art_6 Artikel 6 Besluit uniforme saneringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&Paragraaf=2&artikel=6
bodemsanering verkennend onderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_verkennend_onderzoek X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bvbb_art_4 Artikel 4 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006155&artikel=4
bodemverontreiniging melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding X X X D2;N2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wbb_art_27 Artikel 27 Wet bodembescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003994&hoofdstuk=IV&Paragraaf=1&artikel=27
boedelregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInz X X X D6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bbreg_art_7 Artikel 7 Besluit boedelregister https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014438&artikel=7
boete http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boete X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WvSr_art_23 Artikel 23 Wetboek van Strafrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Eerste&titeldeel=II&artikel=23
borstprothesen transvrouwen subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brstprttranssub X X G3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SRBorstprTrVr_art_3 Artikel 3 Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041856&artikel=3
bouwgronduitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwgronduitgifte X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
bouwplaninzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwplaninzage X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Woo_art_4_1 Artikel 4.1 Wet open overheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=4&artikel=4.1
bouwstoffenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmelding X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bbk_art_32 Artikel 32 Besluit bodemkwaliteit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022929&hoofdstuk=3&artikel=32
bouwwerk voltooiingsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwerk_voltooiingsverklaring X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwbesluit_2012_art_1_25 Artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030461&hoofdstuk=1&Paragraaf=1.6&artikel=1.25
bouwwerk werkzaamhedenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwrkzhmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbobesluit_art_2_27 Artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=2&afdeling=5&artikel=2.27
bpm vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijst X X X B4;C4;C1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPM_art_14 Artikel 14 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=14
bpm-aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifte X X X A4;C4;L5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPM_art_6 Artikel 6 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=6
bpm-teruggaaf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaaf X X X B4;C4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPM_art_14a Artikel 14a Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=14a
bpm-teruggaaf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaaf X X X B4;C4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPM_art_16 Artikel 16 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=16
brandbeheersing aanvalsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandbeheersing_aanvalsplan X X X
brandveiligheidadvies http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandveiligheidadvies X X X
briefadres http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/briefadres X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_23 Artikel 2.23 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=2.23
brp-adoptie-uitschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpAdoptUitschr X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_57 Artikel 2.57 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.57
brp-geheimhoudingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpGehhVzk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_59 Artikel 2.59 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.59
brp-inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschr X X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_38 Artikel 2.38 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.38
brp-inschrijving buitenlandse akte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkte X X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_38 Artikel 2.38 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.38
brp-inschrijving niet in leven zijnd kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrOverlKind X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_56a Artikel 2.56a Wet basisregistratie personen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.56a
brp-inzagerecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRecht X X I1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_55 Artikel 2.55 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.55
brp-inzagerecht gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtGeg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_3_22 Artikel 3.22 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=3&afdeling=2&artikel=3.22
brp-uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_55 Artikel 2.55 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.55
brp-uittreksel met gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittrGezag X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_55 Artikel 2.55 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.55
brp-wijzigingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpWijzVzk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_58 Artikel 2.58 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.58
btw-nummervermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrverm X X X L1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_OB_art_35a Artikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=VI&afdeling=4&artikel=35a
buitengewoon pensioen 1940-1945 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPens4045 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WBP_art_2 Artikel 2 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002032&hoofdstuk=Eerste&artikel=2
buitengewoon pensioen indisch verzet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensIndischVerzet X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIV_art_6 Artikel 6 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003968&hoofdstuk=Tweede&Paragraaf=1&artikel=6
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers tweede wereldoorlog http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensZeelOorlSlachtWO2 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WbpZleOs_art_3 Artikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002035&hoofdstuk=Tweede&Paragraaf=1&artikel=3
buitenlands vermogen aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AWR_art_67n Artikel 67n Algemene wet inzake rijksbelastingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIIIA&afdeling=2&artikel=67n
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErk X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AlgWetEUBerKwal_art_5 Artikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
burger-oorlogsslachtoffers 1940 -1945 uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgOorlSlacht4045Uitkering X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WUBO_art_7 Artikel 7 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003664&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=7
burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GW_art_5 Artikel 5 Grondwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=5
burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo_burg_init gemeentelijke verordening burgerinitiatief
burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_vo_burg_init provinciale verordening burgerinitiatief
burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/w_vo_burg_init waterschapsverordening burgerinitiatief
burgerservicenummer (bsn) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerservicenummer_(bsn) X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_alg_bep_bsn_art_14 Artikel 14 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022428&hoofdstuk=4&Paragraaf=2&artikel=14
calamiteitenbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijding X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_5_29 Artikel 5.29 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=5&artikel=5.29
calamiteitenbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijding X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvr_art_2 Artikel 2 Wet veiligheidsregio’s https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=2&artikel=2
caravanparkeerontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravParkOnth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_6 Artikel 5:6 Model Algemene plaatselijke verordening
carbidschietenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/carbidschietenmelding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
centraal archief overledenen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInz X X X I1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_4_7 Artikel 4.7 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=4&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=4.7
centraal insolventieregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz X X X J7;H1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fw_art_19a Artikel 19a Faillissementswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=I&afdeling=Eerste&artikel=19a
centraal register uitsluiting kansspelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruks X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WKS_art_33h Artikel 33h Wet op de kansspelen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=VI&afdeling=3&artikel=33h
centraal testamentenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInz X X X D6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wctr_art_6 Artikel 6 Wet op het centraal testamentenregister https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003080&artikel=6
certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaat X X X X M8 X
cites-vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesverg X X X X A4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CITES Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, Washington, 03-03-1973 https://wetten.overheid.nl/BWBV0003833/
cliëntenonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/clntonderz X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wwft_art_3 Artikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=3
collectevergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_13 Artikel 5:13 Model Algemene plaatselijke verordening
collectief ontslagmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collontslmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMCO_art_3 Artikel 3 Wet melding collectief ontslag https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003026&Paragraaf=2&artikel=3
collectieve arbeidsovereenkomst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cao X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WCAO_art_1 Artikel 1 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001937&artikel=1
collectieve en incidentele festiviteiten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collIncFest X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_4_1 Artikel 4:1 Model Algemene plaatselijke verordening
collegegeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeld X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_43 Artikel 7.43 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=2&artikel=7.43
commenciële zendvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commzndverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tw_art_3_10 Artikel 3.10 Telecommunicatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
commerciële-omroeptoestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commomrtoest X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mediawet_2008_art_3_1 Artikel 3.1 Mediawet 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025028&hoofdstuk=3&titeldeel=3.1&artikel=3.1
compostvat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/compostvat X X X
conformiteitsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverkl X X X M1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_EG_768_2008_bijl_1 Besluit Nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, Bijlage 1, Hoofdstuk R2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&from=NL#d1e215-89-1
consignatiekas-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WConsGld_art_9 Artikel 9 Wet op de consignatie van gelden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003338&artikel=9
cosmetische-productenvoorschriften http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cosmprdvrschr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Warenwbesl_cosm_prod_art_2 Artikel 2 Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0029746&artikel=2
covid-19 tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19Tegm X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Togs_art_2 Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043324&artikel=2
covid-19 werkgelegenheidssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19WerkgSubs X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Now_art_4 Artikel 4 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043340&artikel=4
crematoriumregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_50 Artikel 50 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=50
crisismaatregel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisismtrgl X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvggz_art_7_1 Artikel 7:1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040635&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7:1
crisisopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisopvang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_6_1_3 Artikel 6.1.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.1.3
crisisopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisopvang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlz_art_3_1_1 Artikel 3.1.1 Wet langdurige zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=3.1.1
crisisopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisopvang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmo_art_2_3_3 Artikel 2.3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.3
crisisopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisopvang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zvw_art_11 Artikel 11 Zorgverzekeringswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=11
crisisplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisplan X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvr_art_16 Artikel 16 Wet veiligheidsregio's https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=3&artikel=16
cultuur invoerverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultinvverb X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_6_3 Artikel 6.3 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.3
cultuurgoedaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuurgoedaanw X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_3_7 Artikel 3.7 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.7
cultuurgoederen uitvoervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVerg X X X X A4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_4_22 Artikel 4.22 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.3&artikel=4.22
cultuursubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
curatele http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curatele X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_378 Artikel 378 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=16&artikel=378
curatele- en bewindregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewReg X X X H5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_391 Artikel 391 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=16&artikel=391
cursusgeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeld X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LCW_art_6 Artikel 6 Les- en cursusgeldwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=III&artikel=6
cursusgeld terugbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbet X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LCW_art_6 Artikel 6 Les- en cursusgeldwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=III&artikel=6
dagbesteding ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagbestOuderen X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_1_2_1 Artikel 1.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=1&Paragraaf=2&artikel=1.2.1
dagverzorging ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dagverzorging_ouderen X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_1_2_1 Artikel 1.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=1&Paragraaf=2&artikel=1.2.1
damu-leerling reiskostensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subsreg_DAMU_PO_art_3 Artikel 3 Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044620&artikel=3
damu-leerling reiskostensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subsreg_DAMU_VO_art_2 Artikel 2 Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041167&artikel=2
deel onderwijsprogramma vo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnth X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_18 Artikel 2.178 Wet voortgezet onderwijs 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.18
deel onderwijsprogramma vo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnth X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_33 Artikel 2.33 Wet voortgezet onderwijs 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.33
delfstoffenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delfstverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mijnbouwwet_art_6 Artikel 6 Mijnbouwwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=6
depositogarantiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelsel X X X J7;H2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wft_art_3_259 Artikel 3:259 Wet op het financieel toezicht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.5&afdeling=3.5.6&Paragraaf=3.5.6.1&artikel=3:259
detentie melding zorgverzekeraar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerz X X X F1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zvw_art_24 Artikel 24 Zorgverzekeringswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=24
deurwaardersbenoeming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deurwben X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GDW_art_4 Artikel 4 Gerechtsdeurwaarderswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012197&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4
dienstplicht ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplOnth X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kwd_art_13 Artikel 13 Kaderwet dienstplicht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008589&hoofdstuk=1&Paragraaf=5&artikel=13
dienstplicht uitstel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplUitst X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kwd_art_12 Artikel 12 Kaderwet dienstplicht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008589&hoofdstuk=1&Paragraaf=5&artikel=12
dienstverlening op of aan de openbare weg vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
dierenhoudenontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenhOnth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_60 Artikel 2:60 Model Algemene plaatselijke verordening
dierenopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenopvang X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_5_art_8 Artikel 8 Burgerlijk Wetboek Boek 5 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&boek=5&titeldeel=2&artikel=8
dierenregistratiedocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDoc X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_id_reg_dieren Regeling identificatie en registratie van dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014538
dierententoonstellingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diertentmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_houders_van_dieren_art_3_8 Artikel 3.8 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.8
dierentuinvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierentuinvergunning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_houders_van_dieren_art_4_2 Artikel 4.2 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=4.2
dierenvervoersdocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervDoc X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1_2005_art_4 Verordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
dierenvervoersvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVerg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1_2005_art_10 Verordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 10 en art. 11 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
dierenvervoersvoertuigcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVoertCert X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1_2005_art_18 Verordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 18 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
diergeneeskunderegister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegister X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_4_3 Artikel 4.3 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=4&artikel=4.3
dierproeven instellingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierprinstverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WOD_art_2 Artikel 2 Wet op de dierproeven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003081&Paragraaf=2&artikel=2
digid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid X D1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_voorz_GDI_art_3 Artikel 3 Regeling voorzieningen GDI https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037124&hoofdstuk=3&artikel=3
digid-machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtiging X X X D1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_voorz_GDI_art_5 Artikel 5 Regeling voorzieningen GDI https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037124&hoofdstuk=4&artikel=5
diplomabeschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschr X X N3
diplomaregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregister X X I1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_reg_onderw_deeln_art_4 Artikel 4 Wet register onderwijsdeelnemers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042012&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=4
diplomaregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstr X N3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_reg_onderw_deeln_art_5 Artikel 5 Wet register onderwijsdeelnemers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042012&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=5
discriminatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlacht X X B7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WetCVDRM_art_10 Artikel 10 Wet College voor de rechten van de mens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030733&hoofdstuk=2&artikel=10
dividend bronbelastingvermindering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/divbrbelverm X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_DB_art_11 Artikel 11 Wet op de dividendbelasting 1965 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002515&hoofdstuk=IV&artikel=11
dividendbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dividendbel X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_DB_art_1 Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002515&hoofdstuk=I&artikel=1
dode-gezelschapsdierenopruiming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dodeGezelschDierenOpr X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_3_5 Artikel 3.5 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.5
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerz X X F1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WDKB_art_3 Artikel 3 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013642&Paragraaf=2&artikel=3
doodgeboren kind aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/doodgeboren_kind_aangifte X X G1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19i Artikel 19i Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19i
drinkwateraansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoek X X X H3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/DrinkwW_art_8 Artikel 8 Drinkwaterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026338&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=8
duur prestatiebeurs verlenging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerl X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_5_2a Artikel 5.2a Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2a
duur prestatiebeurs verlenging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerl X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_5_2c Artikel 5.2c Wet studiefinanciering 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2c
duurzaamheidslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurzhLening X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
dwangsom bij niet tijdig beslissen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBesl X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_4_17 Artikel 4:17 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.1&afdeling=4.1.3&Paragraaf=4.1.3.2&artikel=4:17
dyslexieverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexieverklaring X X X
dyslexiezorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexiezorg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_2_3 Artikel 2.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.3
echtscheiding inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtscheiding_inschrijving X X G1;G2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_163 Artikel 163 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=9&afdeling=2&artikel=163
echtscheiding verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerz X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_150 Artikel 150 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=9&afdeling=2&artikel=150
echtscheidingscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschCert X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2019_1111_art_36 Artikel 36 Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=NL#d1e2305-1-1
economische ontwikkelingssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/economische_ontwikkelingssubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
eed-energieaudit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eedEnergieAudit X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_reg_impl_richtl_energie_art_2 Artikel 2 Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036841&Paragraaf=2&artikel=2
eenhoofdig gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenhoofdigGezag X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_251a Artikel 251a Boek 1 Burgerlijk Wetboek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=251a
eenmalige uitkering veteranen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenmUitkVet X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UitkTeg2tot5JDTVet_art_2 Artikel 2 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009197&artikel=2
eg-beroepskwalificaties erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErk X X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AlgWetEUBerKwal_art_5 Artikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
eherkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning X X X X X
eindexamen vo aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanp X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UWVO_2020_art_3_54 Artikel 3.54 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=6&artikel=3.54
elektriciteit programmaverantwoordelijkheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elecprogverantw X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Electriciteitswet_1998_art_31 Artikel 31 Elektriciteitswet 1998 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009755&hoofdstuk=3&Paragraaf=5&artikel=31
elektriciteitsaansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoek X X X H3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ElektrW_1988_art_95b Artikel 95b Elektriciteitswet 1988 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009755&hoofdstuk=8&Paragraaf=1a&artikel=95b
emancipatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
emancipatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
energiebesparing eigen huis subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubs X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SREnergBespEH_art_7 Artikel 7 Subsidieregeling energiebesparing eigen huis https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038472&hoofdstuk=III&artikel=7
energielabel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabel X X X D2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegEnergGeb_art_2 Artikel 2 Regeling energieprestatie gebouwen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020921&Paragraaf=2&artikel=2
energiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energiesubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
epidemiologie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/epidemiologie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_6 Artikel 6 Wet publieke gezondheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=II&Paragraaf=4&artikel=6
erfbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelasting X X D6;G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SW_art_5 Artikel 5 Successiewet 1956 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=I&artikel=5
erfpacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfpacht X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_5_art_85 Artikel 85 Burgerlijk Wetboek Boek 5 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&boek=5&titeldeel=7&artikel=85
erkenning kind http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenning_kind X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_203 Artikel 203 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=203
erkenning kind vernietiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVern X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_205 Artikel 205 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=205
erkenning kind vernietiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVern X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_205a Artikel 205a Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=205a
erkenning kind vervangende toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVervToest X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_204 Artikel 204 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=204
europese erfrechtverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eurErfrechtVerklaring X X G4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_650_2012 Artikel 62 Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, ... van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=NL
europese sociale zekerheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverkl X X X X K3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_987_2009_art_19 Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, art. 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=NL
europese vuurwapenpas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eu_vuurwapenpas X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Richtlijn_EU_2021_555_art_4 Artikel 1 Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0555&qid=1664446372771&from=NL
europese ziekteverzekeringskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/euziekteverzkrt F3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_987_2009_art_25 Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, art. 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=NL
evc erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evcErkenning X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stcrt_2016_59145 Staatscourant 2016, 59145 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59145.html
evenementenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_24 Artikel 2.24 Model Algemene plaatselijke verordening
evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning X X X X X X X N1;D2 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPR_art_1_23 Artikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=1&artikel=1.23
evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning X X X X X X X N1;D2 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_25 Artikel 2:25 Model Algemene plaatselijke verordening
examenonderdeel beroepsonderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ex_kwal_WEB_art_3b Artikel 3b Examen- en kwalificatiebesluit WEB https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027963&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3b
examenvak vavo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnth X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UWVO_2020_art_3_66 Artikel 3.66 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=8&artikel=3.66
experiment gebruik meststoffen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing X X X N1;B8 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bgm_art_8 Artikel 8 Besluit gebruik meststoffen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009066&Paragraaf=5&artikel=8
expertisecentra onderwijsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplan X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_81 Artikel 81 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=2&artikel=81
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_41 Artikel 41 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=4&artikel=41
faillissement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismt X X X J7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fw_art_1 Artikel 1 Faillissementswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=I&afdeling=Eerste&artikel=1
faunabeheereenheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheereenheid X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_12 Artikel 3.12 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.4&artikel=3.12
faunabeheerplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplan X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_12 Artikel 3.12 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.4&artikel=3.12
fietsenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregister X X X H5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_70k Artikel 70k Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IVA&artikel=70k
financiële hulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/financiële_hulp X X X X X X X
financiële ondersteuning student bij bijzondere omstandigheden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_51 Artikel 7.51 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=2a&artikel=7.51
forensenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/forensenbelasting X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_223 Artikel 223 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3
frequentiegebruik registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrReg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Frequentiebesluit_2013_art_5 Artikel 5 Frequentiebesluit 2013 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=5
funderingsherstelsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/funderingsherstelsubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
fytosanitair exportcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcert X X X A4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_2031 Artikel 71 Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=NL
garantverklaring verblijf in nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/garVerklVerblNL X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VB_art_2_11 Artikel 2.11 Vreemdelingenbesluit 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=2&afdeling=4&artikel=2.11
gasaansluitingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoek X X X H3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gaswet_art_44 Artikel 44 Gaswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011440&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.3&artikel=44
gastouderbureaus kwaliteitseisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudburkwaleis X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_kwal_gastouderbur_enz Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031621
gastouderopvang inrichtingseisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudopvinrseis X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_kwal_kinderopvang_enz_art_14 Artikel 14 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031613&Paragraaf=3&artikel=14
gaswinning groningen schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gaswgrschverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_wet_Gron_art_2 Artikel 2 Tijdelijke wet Groningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043252&hoofdstuk=2&artikel=2
gebiedsverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebiedsverbod X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_172a Artikel 172a Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=XI&artikel=172a
geboorteaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteaangifte X X G1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19e Artikel 19e Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19e
geboorteakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteakte X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19 Artikel 19 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19
geboorteverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteverlof X X X B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wazo_art_4_2 Artikel 4:2 Wet arbeid en zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=4:2
gebouw tijdelijkeverhuurvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebtijdverhverg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leegstw_art_15 Artikel 15 Leegstandwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003403&hoofdstuk=V&artikel=15
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnth X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RVV_art_88 Artikel 88 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=VI&Paragraaf=2&artikel=88
gebruik gemeentelijke panden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruik_gemeentelijke_panden X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_201 Artikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bes_brvgeb_art_2_1 Artikel 2.1 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040068&hoofdstuk=2&artikel=2.1
gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwbes_art_1_18 Artikel 1.18 Bouwbesluit 2012 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030461&hoofdstuk=1&Paragraaf=1.5&artikel=1.18
gedenkteken openbare weg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenktekOpenbWeg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kst_29398_13 Maatregelen verkeersveiligheid; Brief minister over gedenktekens voor verkeersslachtoffers https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-13.html
gedenkteken plaatsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenkteken_plaatsingsvergunning X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Behb_art_19 Artikel 19 Model Beheersverordening begraafplaatsen
gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing X X X X N1;D2 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_125 Artikel 125 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing X X X X N1;D2 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_122 Artikel 122 Provinciewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
gedragscode natuurbescherming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdnatbes X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_31 Artikel 3.31 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.31&
gedwongen opname psychiatrische instelling klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedwOpnPsychInstKlacht X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvggz_art_10_3 Artikel 10:3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040635&hoofdstuk=10&Paragraaf=2&artikel=10:3
gedwongen opname psychiatrische instelling klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedwOpnPsychInstKlacht X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wzd_art_55 Artikel 55 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=55
geen privégebruik auto verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerkl X X X B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LB_art_13bis Artikel 13bis Wet op de loonbelasting 1964 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=II&artikel=13bis
gehandicaptenparkeerkaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart X X A3 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_49 Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=IV&artikel=49
gehandicaptenparkeerkaart bestuurder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_bestuurder X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_49 Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=IV&artikel=49
gehandicaptenparkeerkaart instellingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_instellingen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_49 Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=IV&artikel=49
gehandicaptenparkeerkaart passagier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_passagier X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_49 Artikel 49 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=IV&artikel=49
gehandicaptenparkeerplaats http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats X X A3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_12 Artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=II&Paragraaf=4&artikel=12
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerplaats_op_kenteken X X A3 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_12 Artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=II&Paragraaf=4&artikel=12
geluidsbelasting grenswaarde http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde X X X N1;B8 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wgh_art_100a Artikel 110a Wet geluidhinder https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&hoofdstuk=VIIIa&afdeling=1&artikel=110a
geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_4_5b Artikel 4:5b Model Algemene plaatselijke verordening
geluidsruimteinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wgh_art_163 Artikel 163 Wet geluidhinder https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&hoofdstuk=XIV&artikel=163
gemeenschappelijke regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WGR_art_1 Artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&Paragraaf=1&artikel=1
gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechting X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WGR_art_28 Artikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&afdeling=2&Paragraaf=4&artikel=28
gemeentefinanciën http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancien X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_191 Artikel 191 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&Paragraaf=1&artikel=191
gemeentegids http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegids X X X X
gemeentegrenscorrectie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectie X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ARHI_art_3 Artikel 3 Wet algemene regels herindeling https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003718&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3
gemeentelijke onderscheiding voordracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentelijke_onderscheiding_voordracht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
geneeskundige behandelingsovereenkomst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneeskbehover X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_446 Artikel 446 Boek 7 Burgerlijk Wetboek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=446
geneesmiddelen bijwerkingenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnreg X X F2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gnw_art_78 Artikel 78 Geneesmiddelenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=8&Paragraaf=3&artikel=78
geneesmiddelen-bijwerkingenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gnw_art_78 Artikel 78 Geneesmiddelenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=8&Paragraaf=3&artikel=78
geneesmiddelenbereidings- of -groothandelsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genmidbergrhverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gnw_art_18 Artikel 18 Geneesmiddelenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=18
geneesmiddeleninformatiebank inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInz X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gnw_art_53 Artikel 53 Geneesmiddelenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=4&Paragraaf=4&artikel=53
geneesmiddelenrecept http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmiddelenrecept X X F2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Richtlijn_2011_24_EU Artikel 11 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=NL#d1e1582-45-1
gerechtsdeurwaardersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregister X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GDW_art_1a Artikel 1a Gerechtsdeurwaarderswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012197&hoofdstuk=I&artikel=1a
geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_omzetting_in_huwelijk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_80g Artikel 80g Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5A&artikel=80g
geregistreerd partnerschap ontbinding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbinding X X X G2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_80c Artikel 80c Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5A&artikel=80c
geregistreerd partnerschapaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschapaangifte X X G2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_80a Artikel 80a Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5A&artikel=80a
geslachtswijzigingsaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geslachtswijzigingsaangifte X X G3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_28 Artikel 28 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=13&artikel=28
gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gesubsRechtsbijstMed X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WRB_art_33e Artikel 33e Wet op de rechtsbijstand https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=IVa&artikel=33e
getuige strafzaak onkostenvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/getuige_strafz_onkvergoeding X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WTSZ_art_1 Artikel 1 Wet tarieven in strafzaken http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002406&titeldeel=Eerste&Paragraaf=1&artikel=1
gevonden of verloren voorwerp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gevVerlVoorwerp X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_5_art_12 Artikel 12 Burgerlijk Wetboek Boek 5 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&boek=5&titeldeel=2&artikel=12
gewetensbezwaren militaire dienst erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewBezwDPlErk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WGMD_art_3 Artikel 3 Wet gewetensbezwaren militaire dienst https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002386&hoofdstuk=II&artikel=3
gewezen verdachte schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewVerdSchVerg X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_529 Artikel 529 Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Vierde&titeldeel=VIa&artikel=529
gezagsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittr X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek1_art_244 Artikel 244 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=13&afdeling=4&artikel=244
gezamenlijk gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezag X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_252 Artikel 252 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=252
gezamenlijk gezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezag X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_253t Artikel 253t Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=3A&Paragraaf=2&artikel=253t
gezondheidsdienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezondheidsdienst X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_14 Artikel 14 Wet publieke gezondheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=IV&artikel=14
gezondheidsopvoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezondheidsopvoeding X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_5 Artikel 5 Wet publieke gezondheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=5
ggo-vergunning ingeperkt gebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergingepgebr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_gen_gemod_org_art_2_35 Artikel 2.35 Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035090&hoofdstuk=2&titeldeel=2.2&afdeling=2.2.3&Paragraaf=2.2.3.1&artikel=2.35
ggo-vergunning introductie in milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergintrmil X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_gen_gemod_org_art_3_2 Artikel 3.2 Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035090&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&artikel=3.2
ggo-vergunning voeding en diervoeder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergvoeddierv X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1829_2003 Verordening (EG) Nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1829&from=NL
gladheidbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gladheidbestrijding X X X X X
graafmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_inf_netw_art_8 Artikel 8 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040728&hoofdstuk=4&artikel=8
grafonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafonderhoud X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Bverb_art_20 Artikel 20 Model Beheersverordening begraafplaatsen
grafonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafonderhoud X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Bverb_art_21 Artikel 21 Model Beheersverordening begraafplaatsen
grafrechten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafrechten X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_229 Artikel 229 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
grafuitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafuitgifte X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Behb_art_11 Artikel 11 Model Beheersverordening begraafplaatsen
gratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gratie X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gratw_art_2 Artikel 2 Gratiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004257&artikel=2
groenstroken en restgronden kopen of huren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
grondexploitatieovereenkomst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondexplOvereen X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_6_4a Artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=6&afdeling=6.1&artikel=6.4a
grondwaterheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_7_7 Artikel 7.7 Waterwet http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7.7
grondwateronttrekking schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding X X X N1;D2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_7_18 Artikel 7.18 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.18
grondwateronttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_6_4 Artikel 6.4 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.4
grondwateronttrekkingsvergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WaB_art_6_11 Artikel 6.11 Waterbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026872&hoofdstuk=6&Paragraaf=5&artikel=6.11
groningen waardevermeerderingssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gronWrdVermSubs X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_waardev_won_gron_art_2 Artikel 2 Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039336&artikel=2
groot pleziervaartbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grPlezVaartbew X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Binnenvaartgeregling_art_7_8 Artikel 7.8 Binnenvaartregeling https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025958&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7.8
groot vaarbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grootVaarbew X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Binnenvaartbesluit_art_14 Artikel 14 Binnenvaartbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025631&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=14
handelingen gemeentefunctionaris ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_15 Artikel 15 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=II&artikel=15
handelsregister gegevensverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr X X X H5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hrw_2007_art_21 Artikel 21 Handelsregisterwet 2007 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021777&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=21
handelsregister inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hrw_2007_art_18 Artikel 18 Handelsregisterwet 2007 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021777&hoofdstuk=3&artikel=18
handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_125 Artikel 125 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_122 Artikel 122 Provinciewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_61 Artikel 61 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&Paragraaf=4&artikel=61
havenverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/havenverordening X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
heffingskorting uitbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbet X X B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IB_art_8_9 Artikel 8.9 Wet inkomstenbelasting 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=8&afdeling=8.1&artikel=8.9
herbegraven of alsnog cremeren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbegraven_of_alsnog_cremeren X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_29 Artikel 29 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=29
herbestemming monument subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubs X X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_7_3 Artikel 7.3 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.1&artikel=7.3
hergebruik overheidsinformatie verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hergebOvInfo X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_hergeb_ovinfo_art_3 Artikel 3 Wet hergebruik van overheidsinformatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036795&hoofdstuk=II&artikel=3
hofleverancieraanvraag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hofleverancieraanvraag X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stcrt_1987_65 Staatscourant 1987, 65
hoger beroep tegen uitspraak bestuursrechter http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HogBerUitsprBestRecht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_104 Artikel 8:104 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.5&artikel=8:104
hoger onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanm X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_31a Artikel 7.31a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=1&artikel=7.31a
hondenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbelasting X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_226 Artikel 226 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=226
hondenbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbesluit X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_57 Artikel 2:57 Model Algemene plaatselijke verordening
hondenhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie X X X X D1;A4;D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_houders_dieren_art_3_29 Artikel 3.29 Besluit houders van dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=3&Paragraaf=4&artikel=3.29
hoogspanningslijn objecten plaatsen onder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_22 Artikel 2:22 Model Algemene plaatselijke verordening
hoorhulpmiddel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoorhulpm X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
horecabedrijf exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_28 Artikel 2:28 Model Algemene plaatselijke verordening
horecabedrijf inrichtingseisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hobedrinreis X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Alcoholwet_art_10 Artikel 10 Alcoholwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&Paragraaf=2&artikel=10
horecatijdenontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_29 Artikel 2:29 Model Algemene plaatselijke verordening
houthandelsverplichtingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/houthandverpl X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_995_2010 Verordening (EU) Nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL#d1e491-23-1
hsl-zuid a-16 a-4 schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hslZdA16A4SchVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GRSchVergHSLZA16A4_art_2 Artikel 2 Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038850&hoofdstuk=II&artikel=2
huisdierenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisdierenpaspoort X X A4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_998_2003 Artikel 6 Verordening (EU) Nr. 576/2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=NL
huishoudelijk afvalinzameling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalinzameling X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_21 Artikel 10.21 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.4&artikel=10.21
huishoudelijk afvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalwatermelding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Blah_art_13 Artikel 13 Besluit lozing afvalwater huishoudens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022910&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=13
huishoudelijke hulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishHulp X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
huisnummertoekenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisnummertoekenning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BAG_art_6 Artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023466&hoofdstuk=1&artikel=6
huisvesting verblijfsgerechtigden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvVerblGer X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_28 Artikel 28 Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=5&Paragraaf=1&artikel=28
huisvestingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunning X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_8 Artikel 8 Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=8
hulpmiddel voor traplopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hulpmTrapl X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
huurders groningen tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurders_gron_tegemoetk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsr_teg_huurders_Gron_art_2 Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming huurders van gereguleerde woningen van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046476&artikel=2
huurtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslag X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHT_art_7 Artikel 7 Wet op de huurtoeslag https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=7
huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_30 Artikel 30 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&artikel=30
huwelijk bij volmacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolm X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_66 Artikel 66 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=4&artikel=66
huwelijksaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksaangifte X X G2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_44 Artikel 44 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=2&artikel=44
huwelijksdispensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatie X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_41 Artikel 41 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=1&artikel=41
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVw X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_116 Artikel 116 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=8&afdeling=1&artikel=116
huwelijksgoederenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInz X X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_116 Artikel 116 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=8&afdeling=1&artikel=116
identiteitsfraudemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitsfraudemelding X X
identiteitskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitskaart X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_16a Artikel 16a Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=II&Paragraaf=3A&artikel=16a
implantaat informatieverstrekking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ImplantaatInfoVerstr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WKKGZ_art_7b Artikel 7b Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=2&artikel=7b
inbewaringstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbewaringst X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wzd_art_29 Artikel 29 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&sub-paragraaf=2.5&artikel=29
inburgeringsexamen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsexamen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_2021_art_7 Artikel 7 Wet inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=3&artikel=7
inburgeringsexamen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsexamen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_art_7 Artikel 7 Wet inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020611&hoofdstuk=2&artikel=7
inburgeringsexamen aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanmeld X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_inb_2021_art_3_6 Artikel 3.6 Besluit inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=3.6
inburgeringsexamen aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanpas X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_inb_2021_art_3_9 Artikel 3.9 Besluit inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=3.9
inburgeringsexamen vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamVrijst X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BI_art_2_3 Artikel 2.3 Besluit inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020674&hoofdstuk=2&afdeling=2&artikel=2.3
inburgeringsexamen vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamVrijst X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_inb_2021_art_2_3 Artikel 2.3 Besluit inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=2&afdeling=2&artikel=2.3
inburgeringslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringslening X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_2021_art_20 Artikel 20 Wet inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=6&artikel=20
inburgeringslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringslening X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_art_16 Artikel 16 Wet inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020611&hoofdstuk=5&artikel=16
inburgeringsplicht ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnth X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_2021_art_5 Artikel 5 Wet inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=2&artikel=5
inburgeringsplicht ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnth X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_art_6 Artikel 6 Wet inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020611&hoofdstuk=2&artikel=6
inburgeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijst X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_2021_art_4 Artikel 4 Wet inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=2&artikel=4
inburgeringstermijn verlenging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbTermVerl X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wib_2021_art_12 Artikel 12 Wet inburgering 2021 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=4&artikel=12
incassoregisterinschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschr X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wkwal_inc_art_3 Artikel 3 Wet kwaliteit incassodienstverlening
individuele goedkeuring voertuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoert X X X X C1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_98 Artikel 98 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=7&artikel=98
individuele inkomenstoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indInkToesl X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_36 Artikel 36 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=36
individuele studietoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToesl X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_36b Artikel 36b Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=36b
inkoop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoop X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_750 Artikel 750 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=12&afdeling=1&artikel=750
inreisverbod opheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inreisverbodOph X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_66b Artikel 66b Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=6&afdeling=3&artikel=66b
instandhouding monument subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubs X X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_7_3 Artikel 7.3 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.1&artikel=7.3
integratiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
integriteitsbeoordeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling X X X X X X N1 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bibob_art_7a Artikel 7a Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013798&hoofdstuk=2a&artikel=7a
internationale diplomawaardering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaard X X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_7_4_7 Artikel 7.4.7 Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.7
internationale-kinderontvoeringsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/intKindOntvMelding X X G5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verdrag_int_kind_ontv Artikel 8 Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, 's-Gravenhage, 25-10-1980 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0002010&hoofdstuk=III&artikel=8
investeringssubsidie duurzame energie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEner X X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegNatEZSub_art_4_5_2 Artikel 4.5.2 Regeling nationale EZ-subsidies https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035474&hoofdstuk=4&titeldeel=4.5&artikel=4.5.2
invoerrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrecht X X L3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_952_2013 Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1529398347735&from=NL#d1e3875-1-1
invoerrechten vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrechten_vrijstelling X X X B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1186_2009_art_17 Artikel 17 Verordening (EG) Nr. 1186/2009 van de raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1186-20091230&qid=1664445286268&from=NL
invorderingsrente http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrente X X X L5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IW_art_28 Artikel 28 Invorderingswet 1990 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=V&artikel=28
ioaw-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ioaw-uitkering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IOAW_art_5 Artikel 5 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004044&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=5
ioaz-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ioaz-uitkering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IOAZ_art_5 Artikel 5 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004163&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=5
iow-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkering X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IOW_art_3 Artikel 3 Wet inkomensvoorziening oudere werklozen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024394&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=3
jachtakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtakte X X B8 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_28 Artikel 3.28 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=3.28
jeugdgezondheidszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdgezondheidszorg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_5 Artikel 5 Wet publieke gezondheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=5
jeugdhulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulp X X X F1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_2_3 Artikel 2.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.3
jeugdhulp klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpKlacht X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_4_2_1 Artikel 4.2.1 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&sub-paragraaf=4.2.a&artikel=4.2.1
jeugdhulpdossier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpdossier X X I1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_7_3_8 Artikel 7.3.8 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.3&artikel=7.3.8
jeugdige bijrijder vrachtauto verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdBijrVrAutoVerkl X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ATB_vervoer_art_2_7_4 Artikel 2.7:4 Arbeidstijdenbesluit vervoer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009386&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.7&artikel=2.7:4
jeugdsportsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdsportsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
jongeren met een handicap onderwijsvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorz X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WOOS_art_19a Artikel 19a Wet overige OCW-subsidies https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009458&Paragraaf=2&artikel=19a
kabels- en leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning X X X X X N1 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Ver_wkl_art_5 Artikel 5 Model Verordening werkzaamheden kabels en leidingen
kabels- en leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning X X X X X N1 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_vw_vo provinciale (vaar)wegenverordening
kadastrale gegevens kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kadastrale_gegevens_kopie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kadw_art_99 Artikel 99 Kadasterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=99
kalksteenwinningsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kalkstwinverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mijnbouwbesluit_art_146 Artikel 146 Mijnbouwbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014394&hoofdstuk=10&Paragraaf=10.2&artikel=146
kampeerautotarief motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampAutTatMrb X X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_23a Artikel 23a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=23a
kampeerontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeeronth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_4_18 Artikel 4:18 Model Algemene plaatselijke verordening
kansspelautomaatvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunning X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WKS_art_30b Artikel 30b Wet op de kansspelen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=VA&Paragraaf=2&artikel=30b
kansspelvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelvergunning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WKS_art_3 Artikel 3 Wet op de kansspelen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=I&artikel=3
kentekenbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijs X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_17 Artikel 17 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=17
kentekenoverschrijving bij overdracht particulieren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPart X X C4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_26 Artikel 26 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=26
kentekenoverschrijving bij overlijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverl X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_29 Artikel 29 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=29
kentekenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInz X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_10 Artikel 10 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=3&artikel=10
kentekenschorsing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsing X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_50 Artikel 50 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=7&artikel=50
keur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keur X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_78 Artikel 78 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=78
keurmerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerk X X X M8 X
kiezerspas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kiezerspas X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_K_1 Artikel K 1 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=K&artikel=K_1
kinderbijslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslag X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AKW_art_7 Artikel 7 Algemene Kinderbijslagwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002368&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=7
kindercentrum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindercentrum X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wko_art_1_1 Artikel 1.1 Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=1&artikel=1.1
kinderdagopvang inrichtingseisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindopvinreis X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_kwal_kinderopvang_art_10 Artikel 10 Besluit kwaliteit kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=10
kinderdagverblijf medisch http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderdagverblijf_medisch X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_2_3 Artikel 2.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.3
kinderopvangtoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslag X X G1;E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wko_art_1_5 Artikel 1.5 Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=1.5
kinderopvangtoeslag tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetk X X G1;E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wko_art_1_13 Artikel 1.13 Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=2&Paragraaf=4&artikel=1.13
kindgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBud X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_KB_art_2 Artikel 2 Wet op het kindgebonden budget https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022751&artikel=2
klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_9_1 Artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.1&afdeling=9.1.1&artikel=9:1
klacht ombudsman http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_9_18 Artikel 9:18 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.2&afdeling=9.2.1&artikel=9:18
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdopt X X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wobka_art_24a Artikel 24a Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004447&hoofdstuk=5A&artikel=24a
klacht zorgaanbieder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbieder X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wkkgz_art_14 Artikel 14 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=14
klacht zorgaanbieder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbieder X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wkkgz_art_21 Artikel 21 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=21
klacht zorgverlener http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlener X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BIG_art_65 Artikel 65 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=VII&Paragraaf=4&artikel=65
klein vaarbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbew X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Binnenvaartbesluit_art_16 Artikel 16 Binnenvaartbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025631&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=16
kleine landschapselementensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
kleine landschapselementensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
koninklijk predicaataanvraag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijk_predicaataanvraag X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Richtl_Pred_Kon Richtlijnen voor de toekenning van het recht tot het voeren van het predikaat Koninklijk
koninklijke onderscheiding voordracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordracht X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegOrdNedLee Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007391
koolwaterstoffenwinning-afdracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mijnbouwwet_art_76 Artikel 76 Mijnbouwwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=5&afdeling=5.1.2&artikel=76
koop registergoed inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopRegGdInschr X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_3 Artikel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=3
koopzondageninformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopzondageninformatie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Winkeltijdenwet_art_3 Artikel 3 Winkeltijdenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007952&artikel=3
kostentoedeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_120 Artikel 120 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVII&artikel=120
kunstkoopregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstkoopreg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KunstKoopregeling KunstKoopregeling https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013322
kunstzinnige vormingsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstzinnige_vormingsubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
laadpaalverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/laadpaalverzoek X X X X X X
landgoed-aanmerking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landgoedAanmerking X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nsw_art_2 Artikel 2 Natuurschoonwet 1928 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001939&artikel=2
landinrichtingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplan X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wilg_art_17 Artikel 17 Wet inrichting landelijk gebied https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020748&hoofdstuk=4&artikel=17
lange duur vakantieproduct http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/langduurvakpr X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_50a Artikel 50a Boek 7 Burgerlijk Wetboek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1a&artikel=50a
leeftijdsgrenzen speciaal onderwijs ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnth X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_39 Artikel 39 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=39
leerlingenvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_4 Artikel 4 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=I&artikel=4
leerlingenvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_4 Artikel 4 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=I&artikel=4
leerlingenvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_art_4 Artikel 4 Wet op het voortgezet onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=I&artikel=4
leerlinggebonden financiering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlinggebonden_financiering X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tw_Reg_bekost_pers_PO Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045350
leerplichtverzuimmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtverzuimmelding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LPW_art_21a Artikel 21a Leerplichtwet 1969 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=4&artikel=21a
leerplichtvrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstelling X X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LPW_art_11 Artikel 11 Leerplichtwet 1969 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=3&artikel=11
leerwegondersteunend onderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToel X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_42 Wet voortgezet onderwijs 2020, artikel 2.42 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=4&artikel=2.42
legalisatie document http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_document X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BesBuiDoc_art_2 Artikel 2 Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019727&artikel=2
legalisatie document http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_document X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uw_HLVd_art_I Artikel I Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002482&artikel=I
legalisatie handtekening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_handtekening X X X
leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_229 Artikel 229 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_223 Artikel 223 Provinciewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=2&artikel=223
leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_115 Artikel 115 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=115
leraren promotiebeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/NWO_subreg_2017 NWO Subsidieregeling 2017 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039531
lerarenbeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subs_reg_Lerarenb Artikel 7 Subsidieregeling lerarenbeurs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039319&hoofdstuk=1&artikel=7
lerarenbeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TRLerBeuSch_art_2 Artikel 2 Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024246&Paragraaf=1&artikel=2
lesgeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeld X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LCW_art_3 Artikel 3 Les- en cursusgeldwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=II&artikel=3
lesgeld buiteninvorderingstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldBuitInvSt X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LCW_art_9b Artikel 9b van de Les- en cursusgeldwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=IV&artikel=9b
lesgeld terugbetaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBet X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LCW_art_5 Artikel 5 Les- en cursusgeldwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=II&artikel=5
levenlanglerenkrediet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkrediet X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_3_1 Artikel 3.1 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=3.1
levensmiddelenbedrijferkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrerk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Warenwetreg_proc_art_4 Artikel 4 Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019442&artikel=4
levensmiddelenbedrijfregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrreg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Warenwetreg_proc_art_2 Artikel 2 Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019442&artikel=2
lichaamsmateriaaldonortestvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmatdontstverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvkl_art_12 Artikel 12 Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014682&hoofdstuk=III&artikel=12
lichaamsmateriaalerkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmaterk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvkl_art_9 Artikel 9 Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014682&hoofdstuk=III&artikel=9
ligplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EU http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEU X X A2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1889_2005_art_3 Artikel 3 Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het europees parlement en de raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1889/oj
logeerhuis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/logeerhuis X X X X
lokale omroepsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lokale_omroepsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mediawet_art_2_170b Artikel 2.170b Mediawet 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025028&hoofdstuk=2&titeldeel=2.6&afdeling=2.6.5&artikel=2.170b
loon premie volksverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpvvinh X X X K2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wfsv_art_58 Artikel 58 Wet financiering sociale verzekeringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=58
loon premie werknemersverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpwvinh X X X K2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wfsv_art_59 Artikel 59 Wet financiering sociale verzekeringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=59
loonbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelasting X X X K2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_LB_art_1 Artikel 1 Wet op de loonbelasting 1964 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=I&artikel=1
loonkostensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonkostSub X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_10d Artikel 10d Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10d
loonsuppletie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsuppl X X F4;B6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WAO_art_65c Artikel 65c Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002524&hoofdstuk=IIB&artikel=65c
loophulpmiddel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loophulpmiddel X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
luchtkwaliteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtkwaliteit X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_5_6 Artikel 5.6 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=5&titeldeel=5.2&Paragraaf=5.2.1&artikel=5.6
luchtvaart geluidscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidscert X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_luchtv_2008_art_14 Artikel 14 Besluit luchtvaartuigen 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023922&hoofdstuk=5&artikel=14
luchtvaart geluidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaring X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_luchtv_2008_art_15 Artikel 15 Besluit luchtvaartuigen 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023922&hoofdstuk=5&artikel=15
luchtvaart voorvalmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMelding X X X A2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_mld_voorv_burgerlv_art_3 Artikel 3 Regeling melden voorvallen in de burgerluchtvaart 2019 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042397&artikel=3
luchtvaart voorvalmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMelding X X X A2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_376_2014_art_5 Artikel 5 Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0376&from=NL
luchtvaartregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WLV_art_3_3 Artikel 3.3 Wet luchtvaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005555&hoofdstuk=3&titeldeel=3.1&artikel=3.3
luchtvaartuig teboekstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartuig_teboekstelling X X X C1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kadw_art_92 Artikel 92 Kadasterwet http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6&titeldeel=1&artikel=92
maaltijdservice http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maaltijdservice X X X
maatregel eindexamen beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBer X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_63 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.63 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=5&artikel=2.63
maatschappelijke dienstverleningsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_dienstverleningsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
maatschappelijke zorgsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_zorgsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
machtiging voorlopig verblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerbl X X D1;D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_2p Artikel 2p Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=1a&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=2p
mantelzorgcompliment http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mantelzorgcompliment X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_1_6 Artikel 2.1.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2.1.6
mantelzorgondersteuning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mantelzorgondersteuning X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_2_2 Artikel 2.2.2 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.2.2
marktgelden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktgelden X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_229 Artikel 229 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
marktmanipulatie of handel met voorwetenschap melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_596_2014_art_16 Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik), art.16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN#d1e2464-1-1
marktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Marktv_art_2 Artikel 2 Model Marktverordening
mbo-studentenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFonds X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_8_1_5 Artikel 8.1.5 Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=1&artikel=8.1.5
mbo-verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaring X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_7_4_6a Artikel 7.4.6a Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.6a
mededelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen X X X X X
medicijnen mee op reis verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerkl X X A4;F2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Opw_art_6 Artikel 6 Opiumwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&artikel=6
medisch dossier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossier X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_456 Artikel 456 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=456
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubs X X E4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegSubsMedHaalbLets_art_2 Artikel 2 Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018592&artikel=2
medisch specialistentitel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medspectitel X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_specialisten_geneeskunst_art_1 Artikel 1 Regeling specialisten geneeskunst https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009878&artikel=1
medisch vervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medVervoer X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zvw_art_10 Artikel 10 Zorgverzekeringswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=10
medische hulpmiddelen eisen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medhlpmiddeis X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bmh Besluit medische hulpmiddelen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007307
medische keuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeur X X X B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmk_art_1 Artikel 1 Wet op de medische keuringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008819&artikel=1
meerderjarigheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaring X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_253ha Artikel 253ha Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=2a&artikel=253ha
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mldcdhuisgewkndmis X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stb_2013_142 verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
melding gemeentelijke antidiscriminatievoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrMeldGemVoorz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_gem_antidiscr_art_1 Artikel 1 Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026168&artikel=1
melding openbare ruimte (algemeen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen) X X X X X
melding openbare ruimte (groenvoorziening) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(groenvoorziening) X X X X
melding openbare ruimte (straatmeubilair) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatmeubilair) X X X X
melding openbare ruimte (straatverlichting) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting) X X X X X
meldpunt algemeen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg X X X X X
meldpunt zorgfraude http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraude X X X F1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmg_art_74 Artikel 74 Wet marktordening gezondheidszorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020078&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=74
mentorschap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mentorschap X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_450 Artikel 450 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=20&artikel=450
meubelaanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meubelaanp X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
middelbare school klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlacht X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_3_35 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 3.35 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=3&Paragraaf=9&artikel=3.35
middeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middeling X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IB_art_3_154 Artikel 3.154 Wet inkomstenbelasting 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=3&afdeling=3.14&artikel=3.154
mijnbouw schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mijnbSchVerg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mijnbouwwet_art_114 Artikel 114 Mijnbouwwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.2&artikel=114
milieu provinciale subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
milieuinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuinformatie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_19_1b Artikel 19.1b Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=19&artikel=19.1b
milieuontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pro_mil_vo provinciale milieuverordening
milieuverslag bedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_166_2005 Verordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, artikel 5 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj
milieuvriendelijk bouwsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvriendelijk_bouwsubsidie X X X X X X
militair invaliditeitspensioen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/militInvalPens X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BeslBijzMilPens_art_2 Artikel 2 Besluit bijzondere militaire pensioenen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012222&Paragraaf=2&artikel=2
minderhedensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minderhedensubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
minimumloon http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minimumloon X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wml_art_7 Artikel 7 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002638&hoofdstuk=II&artikel=7
mobiele puinbreker gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besl_mob_breken_art_4 Artikel 4 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016292&artikel=4
mobiele-communicatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobCommVerg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tw_art_3_10 Artikel 3.10 Telecommunicatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
modelovereenkomst arbeidsrelatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modOvereenkArbRel X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IB_art_3_90 Artikel 3.90 Wet op de inkomstenbelasting 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=3&afdeling=3.4&Paragraaf=3.4.1&artikel=3.90
moederschapsontkenning verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/moederschOntkVerkl X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_202a Artikel 202a Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=2a&artikel=202a
monumentaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentaanwijzing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Erfgvo_art_5 Artikel 5 Model Erfgoedverordening
monumentensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
monumentensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
motorrijtuigenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbel X X X B4;L5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_1 Artikel 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=I&afdeling=1&artikel=1
motorrijtuigenbelasting overgangsregeling oudere voertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelOvergRegOudereVtgn X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_84a Artikel 84a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=Xa&artikel=84a
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKent X X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_73 Artikel 73 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=73
motorrijtuigenbelasting vrijstelling invaliditeit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstInvaliditeit X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UbVrijstMrbInv_art_I Artikel I Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003578&artikel=I
motorrijtuigenbelasting vrijstelling oldtimer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimer X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_72 Artikel 72 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=72
motorrijtuigenbelasting vrijstelling rolstoelinstallatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinst X X B4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_22 Artikel 22 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=22
motorrijtuigenbelasting vrijstelling tijdelijk verblijf nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrbVrijstTVNL X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRB_art_73 Artikel 73 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=73
museumsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/museumsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
naamgebruik verzoek aanduiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naamgebruik_verzoek_aanduiding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_25 Artikel 2.25 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=2.25
naamskeuzeverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naamskeuzeverklaring X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_5 Artikel 5 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=5
nachtregisterplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl X X X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WvSr_art_438 Artikel 438 Wetboek van Strafrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Derde&titeldeel=II&artikel=438
nadeelcompensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatie X X X X X X X
nalatenschap verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerkl X X D6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_4_art_190 Artikel 190 Burgerlijk Wetboek Boek 4 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002761&boek=4&titeldeel=6&afdeling=2&artikel=190
nationale accreditatie-instantie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInst X X X M8;M3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_aanw_mat_accred_art_2 Artikel 2 Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026591&hoofdstuk=2&artikel=2
naturalisatieceremonie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieceremonie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BvvN_art_60a Artikel 60a Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013605&hoofdstuk=IIIA&artikel=60a
naturalisatieoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalOptie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RWN_art_6 Artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003738&hoofdstuk=3&artikel=6
naturalisatieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naturalisatieverzoek X X D5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RWN_art_7 Artikel 7 Rijkswet op het Nederlanderschap https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003738&hoofdstuk=4&artikel=7
natuur- en landschapsbeheer subsidiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
natuurbeheer provinciale subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
natuurgebied aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_aanwijzing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_2_1 Artikel 2.1 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
natuurgebied vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_2_7 Artikel 2.7 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.7
nazi-roofkunst restitutieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naziRoofkunstRestVerz X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BesAdvCieRestCultWO2_art_2 Artikel 2 Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022833&artikel=2
nederlandse titel aanvraag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraag X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_23 Artikel 7.23 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=1&Paragraaf=4&artikel=7.23
nietigverklaring huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuw X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_69 Artikel 69 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=69
nietigverklaring huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuw X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_70 Artikel 70 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=70
nietigverklaring huwelijk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuw X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_71 Artikel 71 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=71
no-riskpolis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noRiskPolis X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZW_art_29b Artikel 29b Ziektewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&hoofdstuk=II&artikel=29b
noodreisdocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocument X X A1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_16 Artikel 16 Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=16
notarisbenoeming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/notarisben X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WN_art_3 Artikel 3 Wet op het notarisambt https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010388&titeldeel=II&artikel=3
objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning X X X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_10 Artikel 2:10 Model Algemene plaatselijke verordening
objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning X X X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modelkeur_art_3_2 Artikel 3.2 modelkeur 2013
objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning X X X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_omg_vo provinciale omgevingsverordening
octrooi http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi X X X X J3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ROW_1995_art_17 Artikel 17 Rijksoctrooiwet 1995 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007118&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=17
octrooiregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregister X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ROW_1995_art_19 Artikel 19 Rijksoctrooiwet 1995 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007118&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=19
olietank melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/olietankMld X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning X X X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_2 Artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw X X X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning brandveilig gebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebr X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning kap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap X X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_2 Artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu X X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning milieu revisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_revisie X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_6 Artikel 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.6
omgevingsvergunning milieu verandering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_verandering X X N1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning natuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVergNat X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning reclame http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclame X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_2 Artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning ruimtelijke ordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_12 Artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.12
omgevingsvergunning sloop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_sloop X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1 Artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning uitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_12 Artikel 2:12 Model Algemene plaatselijke verordening
omgevingsvergunning uitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_w_vo provinciale wegenverordening
omzetbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbel X X X L1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_OB_art_1 Artikel 1 Wet op de omzetbelasting 1968 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=I&artikel=1
omzetbelasting kleine ondernemersregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelKOR X X B4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_OB_art_25 Artikel 25 Wet op de omzetbelasting 1968 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=V&afdeling=1&artikel=25
onbemand frequentiegebruik vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbemFreqGebrVerg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tw_art_3_10 Artikel 3.10 Telecommunicatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg X X X C4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_onbem_luchtv_art_9 Artikel 9 Regeling onbemande luchtvaartuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044598&hoofdstuk=3&artikel=9
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg X X X C4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2019_247_art_14 Artikel 14 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=NL
onbemand-luchtvaartuigsysteem vaardigheidsbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysVaardigheidsb X X C5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2019_247_art_8 Artikel 8 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=NL
onderhoud infrastructuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhoud_infrastructuur X X X X
onderhoud rijksmonument lening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLen X X X D2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_7_8 Artikel 7.8 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.3&artikel=7.8
onderhoudsplan vve http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondhPlVve X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_5_art_126 Artikel 126 Burgerlijk Wetboek Boek 5 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005288&boek=5&titeldeel=9&afdeling=2&artikel=126
ondersteuningsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondrstverkl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_H_4 Artikel H 4 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=H&artikel=H_4
ondersteuningsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondrstverkl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_R_2 Artikel R 2 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=III&hoofdstuk=R&artikel=R_2
onderwijsactiviteit speciaal onderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_46 Artikel 46 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=46
onderwijsbijdrage en schoolkosten deeltijders vo en vavo tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgk X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WTOS_art_5_11 Artikel 5.11 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=5&afdeling=5.2&Paragraaf=5.2.3&artikel=5.11
onderwijsbijdrage en schoolkosten vo tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgk X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WTOS_art_4_8 Artikel 4.8 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.3&artikel=4.8
onderwijshuisvestingsverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondHuisvVerord X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_100 Artikel 100 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=3&artikel=100
onderwijshuisvestingsverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondHuisvVerord X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_102 Artikel 102 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=3&artikel=102
onderwijshuisvestingsverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondHuisvVerord X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_art_76m Artikel 76m Wet op het voortgezet onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=III&afdeling=IA&hoofdstuk=I&artikel=76m
onderwijsmaster tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgk X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegTegStudKstOndMastOpl_art_3 Artikel 3 Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038481&artikel=3
onderwijssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie X X X X X
oneerlijke handelspraktijkenverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerb X X X J4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Whc_art_8_8 Artikel 8.8 Wet handhaving consumentenbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020586&hoofdstuk=8&artikel=8.8
ongebruikelijke-transactiemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wwft_art_16 Artikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=16
ongediertebestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongediertebestrijding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wonw_art_1a Artikel 1a Woningwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&hoofdstuk=I&artikel=1a
ongewenstverklaring opheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOph X X D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_68 Artikel 68 Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=6&afdeling=4&artikel=68
ongewoon voorvalmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVoorvalmeld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_17_2 Artikel 17.2 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=17&titeldeel=17.1&artikel=17.2
onkruidbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onkruidbestrijding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wonw_art_1a Artikel 1a Woningwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&hoofdstuk=I&artikel=1a
onrechtmatig besluit schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmBeslSchadeverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_88 Artikel 8:88 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.4&artikel=8:88
onrechtmatige opname psychiatrische instelling schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmOpnPsInstSchVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BOPZ_art_28 Artikel 28 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=28
onrechtmatige opname psychiatrische instelling schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmOpnPsInstSchVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BOPZ_art_35 Artikel 35 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&hoofdstuk=II&Paragraaf=5&artikel=35
onroerendezaak gebruiksbeperking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_gebruiksbeperking X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wkpboz_art_3 Artikel 3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016876&Paragraaf=1&artikel=3
onroerendezaak huur pacht koop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_1 Artikel 1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=1
onroerendezaak huur pacht koop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_201 Artikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
onroerendezaak huur pacht koop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_311 Artikel 311 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=5&afdeling=1&artikel=311
onroerendezaakbelasting (ozb) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb) X X X X D2;L5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_220 Artikel 220 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=2&artikel=220
onroerendezaakbelasting (ozb) kopie aanslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)_kopie_aanslag X X X X X X
ontgronding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgronding X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_ontgr_vo provinciale ontgrondingsverordening
ontgrondingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ontgrw_art_3 Artikel 3 Ontgrondingenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002505&hoofdstuk=I&artikel=3
ontgrondingsvergunning schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ontgrw_art_26 Artikel 26 Ontgrondingenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002505&hoofdstuk=V&artikel=26
ontheffing internationale sanctie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthefIntSanctie X X E4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sanctiewet_1977_art_2 Artikel 2 Sanctiewet 1977 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003296&afdeling=2&artikel=2
ontheffing verbod balseming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalseming X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_71 Artikel 71 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=VI&artikel=71
ontleding stoffelijk overschot toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontleding_stoffelijk_overschot_toestemming X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_67 Artikel 67 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=V&artikel=67
ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontmoetingsrOuderenhuisvSubsidie X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stimreg_ontmr_ouderenhuisv_art_4 Artikel 4 Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045929&hoofdstuk=2&artikel=4
ontslagregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagreg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_667 Artikel 667 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=667
onttrekking weg aan het verkeer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekking_weg_aan_het_verkeer X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wegw_art_8 Artikel 8 Wegenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001948&hoofdstuk=II&artikel=8
ontwikkeladvies stap subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontw_advies_stap_subsidie X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_SubsReg_OntwAdv_STAP_art_4 Artikel 4 Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046473&artikel=4
onveilig productmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvprodmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Warenwbesl_alg_prod_art_2 Artikel 2 Warenwetbesluit algemene productveiligheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006158&artikel=2
onveilig voedingsmiddel of diervoedermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvvoeddiervmld X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_178_2002_art_19 Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, art. 19 en 20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN
onverwijldebijstandvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrz X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_81 Artikel 81 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=8&artikel=81
oorlogsgetroffenen motorrijtuigenbelasting vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oorlGetrMrBelVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bvvmrbo_art_2 Artikel 2 Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003681&artikel=2
openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/openbare_geestelijke_gezondheidszorg_(oggz) X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmo_art_2_2_1 Artikel 2.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.2.1
opgravingscertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscert X X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_5_1 Artikel 5.1 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.1
opheffing school expertisecentra melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besluit_bekostiging_WEC_art_4 Artikel 4 Besluit bekostiging WEC https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004259&hoofdstuk=I&titeldeel=II&artikel=4
opheffing school voortgezet onderwijs melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bekostigingsbesluit_WVO_art_2 Artikel 2 Bekostigingsbesluit WVO https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005672&hoofdstuk=1&titeldeel=1&artikel=2
opiumontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opiumontheffing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Opw_art_6 Artikel 6 Opiumwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&artikel=6
opkopersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sr_art_437 Artikel 437 Wetboek van Strafrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Derde&titeldeel=II&artikel=437
opleidingsvergoeding werklozen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opleidingsvergoeding_werklozen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_10a Artikel 10a Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10a
opvoedingsondersteuning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opvoedingsondersteuning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_2_3 Artikel 2.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=2&artikel=2.3
orgaandonatie bij leven onkostenvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonLevenOnkVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SRDonBijLev_art_2 Artikel 2 Subsidieregeling donatie bij leven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025870&artikel=2
orgaandonor registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonReg X X F4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WOD_art_9 Artikel 9 Wet op de orgaandonatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008066&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=9
ouderschapsvaststelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsvaststelling X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_207 Artikel 207 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=4&artikel=207
ouderschapsverlof http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsverlof X X X B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wazo_art_6_1 Artikel 6:1 Wet arbeid en zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6:1
ov-begeleiderskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaart X X A3 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegOVBegKrt_art_2 Artikel 2 Regeling OV-begeleiderskaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035366&artikel=2
overbruggingsuitkering aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overbrugUitkAow X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TROverbUitkAOW_art_4 Artikel 4 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033498&Paragraaf=2&artikel=4
overdrachtsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overdrachtsbelasting X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WBRV_art_2 Artikel 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002740&hoofdstuk=II&afdeling=1&artikel=2
overheidseigendom schademelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overhEigSchMld X X X X
overlijden vermist persoon verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerkl X X D6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_426 Artikel 426 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=18&afdeling=3&artikel=426
overlijdensaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifte X X X X D6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19h Artikel 19h Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19h
overlijdensakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensakte X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_19f Artikel 19f Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19f
overlijdensuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensuitkering X X X X
overlijdensuitkering anw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnw X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Anw_art_51 Artikel 51 Algemene nabestaandenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=III&artikel=51
overlijdensuitkering aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAow X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AOW_art_18 Artikel 18 Algemene Ouderdomswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=III&Paragraaf=2&artikel=18
overlijdensuitkering wajong http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajong X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wajong_art_2_56 Artikel 2:56 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=2&afdeling=8&Paragraaf=2&artikel=2:56
overlijdensuitkering wia http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWia X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_74 Artikel 74 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.2&artikel=74
paardachtigen identificatie en registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr X X X A4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_429 Artikel 114 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
paardachtigen identificatie en registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr X X X A4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_429 Artikel 143 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
paardachtigen identificatiedocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentDocument X X X A4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2021_963 Artikel 22 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/963 van de Commissie van 10 juni 2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&from=NL
pakketreis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pakketreis X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_500 Artikel 500 Boek 7 Burgerlijk Wetboek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7A&afdeling=1&artikel=500
palliatieve zorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/palliatieve_zorg X X X
parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting X X X D1;B4;C1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_225 Artikel 225 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=225
parkeerontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RVV_art_87 Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=VI&Paragraaf=1&artikel=87
parkeerontheffing autobedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_autobedrijven X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_2 Artikel 5:2 Model Algemene plaatselijke verordening
parkeerontheffing blauwe zone http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_blauwe_zone X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RVV_art_87 Artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=VI&Paragraaf=1&artikel=87
parkeerontheffing grote voertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_grote_voertuigen X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_8 Artikel 5:8 Model Algemene plaatselijke verordening
parkeerontheffing reclamevoertuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuig X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_7 Artikel 5:7 Model Algemene plaatselijke verordening
parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning X X X X N1;D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_225 Artikel 225 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=225
particuliere elektrische personenauto subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidie X X C4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subs_reg_el_persau_part_art_1_3 Artikel 1.3 Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043600&hoofdstuk=I&artikel=1.3
paspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoort X X X X A1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_26 Artikel 26 Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=IV&Paragraaf=1&artikel=26
paspoort tweede http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspTweede X X A1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_30 Artikel 30 Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=IV&Paragraaf=1&artikel=30
peilbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_5_2 Artikel 5.2 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=1&artikel=5.2
pensioenregister inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInz X X B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_51 Artikel 51 Pensioenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020809&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=51
personenalarmering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenalarmering X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
personenvervoerconcessie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie X X X X P1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wp_art_20 Artikel 20 Wet personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=20
persoonsgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget X X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bzv_art_2_15a Artikel 2.15a Besluit zorgverzekering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018492&hoofdstuk=2&Paragraaf=1a&artikel=2.15a
persoonsgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget X X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_8_1_1 Artikel 8.1.1 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.1&artikel=8.1.1
persoonsgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget X X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlz_art_3_3_3 Artikel 3.3.3 Wet langdurige zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=3.3.3
persoonsgebonden budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budget X X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmo_art_2_3_6 Artikel 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.6
persoonsgebonden budget jeugdwet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pgbJeugdwet X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_8_1_1 Artikel 8.1.1 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.1&artikel=8.1.1
persoonsgebonden budget wlz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pgbWlz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlz_art_3_3_3 Artikel 3.3.3 Wet langdurige zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=3.3.3
persoonsgebonden budget wmo http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pgbWmo X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmo_art_2_3_6 Artikel 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.6
persoonsgebonden budget zorgverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pgbZorgverz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bzv_art_2_15a Artikel 2.15a Besluit zorgverzekering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018492&hoofdstuk=2&Paragraaf=1a&artikel=2.15a
persoonsgegevens inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInz X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wiv_2017_art_76 Artikel 76 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039896&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.2&artikel=76
persoonsgegevens verklaring onder eed of belofte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgegevens_verklaring_onder_eed_of_belofte X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_8 Artikel 2.8 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=2.8
persoonsgegevensverwerking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persgegverw X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_679_art_6 Artikel 6 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e1369-1-1
planschade http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/planschade X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_6_1 Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=6&afdeling=6.1&artikel=6.1
plantenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantenpaspoort X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_invoer_planten_art_6 Artikel 6 Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005997&Paragraaf=2&artikel=6
plantsoenen betreden ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsnBetrOnth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_45 Artikel 2:45 Model Algemene plaatselijke verordening
pleegvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoeding X X G1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jw_art_5_3 Artikel 5.3 Jeugdwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=5&artikel=5.3
pleziervaartuigcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plezierVaartCertificaat X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Convenant_ICP Artikel 3 Convenant ter bevordering van de afgifte van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36436.html
podiumkunstensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
podiumkunstensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
politie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieKlacht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politiewet_2012_art_71 Artikel 71 Politiewet 2012 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=7&artikel=71
politiegegevens inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politiegegInz X X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_25 Artikel 25 Wet politiegegevens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463&Paragraaf=4&artikel=25
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_G_1 Artikel G 1 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_1
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_G_2 Artikel G 2 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_2
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_G_2a Artikel G 2a Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_2a
politiekegroeperingsregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_G_3 Artikel G 3 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_3
postdienst aansprakelijkheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr X X X H5;H6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Postwet_2009_art_29 Artikel 29 Postwet 2009 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025572&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.6&artikel=29
praktijkonderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToel X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_30 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.30 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.30
precariobelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelasting X X X X L5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_228 Artikel 228 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=228
prestatiebeurs in gift omzetting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_4_13 Artikel 4.13 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.13
prestatiebeurs in gift omzetting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_5_15 Artikel 5.15 Wet studiefinanciering 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.7&artikel=5.15
prestatiebeurs voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_4_12 Artikel 4.12 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.12
prestatiebeurs voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_4_14 Artikel 4.14 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.14
prestatiebeurs voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_5_16 Artikel 5.16 Wet studiefinanciering 2001 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.7&artikel=5.16
prestatiebeurs voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_5_2b Artikel 5.2b Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2b
primair onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/poAanm X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_40 Artikel 40 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=4&artikel=40
processtukken inzage benadeelde partij strafzaak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/processtInzBenPartStrafz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_51ac Artikel 51ac Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=IIIA&afdeling=Tweede&artikel=51ac
proefplaatsing ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWw X X F4;B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WW_art_76a Artikel 76a Werkloosheidswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=VI&artikel=76a
project waterstaatswerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_5_5 Artikel 5.5 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=2&artikel=5.5
provinciaal inpassingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan X X X N1;D2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_3_26 Artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=3&afdeling=3.5&Paragraaf=3.5.1&artikel=3.26
provinciale financiën http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_194 Artikel 194 Provinciewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&Paragraaf=1&artikel=194
provinciale ruimtelijke verordeningontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOnt X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_4_1a Artikel 4.1a Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&artikel=4.1a
psychotherapie voor naoorlogse generatie vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/psychotherNaoorlGenVerg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TRPsyTheNOor_art_2 Artikel 2 Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006957&artikel=2
q-koortstegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/qkoortstegem X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsreg_tegm_qkoorts_art_2 Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042403&artikel=2
raad voor de kinderbescherming klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadKindBesKlacht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_239 Artikel 239 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=13&afdeling=3&artikel=239
raadsstukken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadsstuk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_19 Artikel 19 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=II&artikel=19
rampbestrijder nabestaandenuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitk X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_RPVRB_art_20 Artikel 20 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=IV&artikel=20
rampbestrijder nabestaandenuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitk X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_RPVRB_art_22 Artikel 22 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=IV&artikel=22
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInva X X B9;F4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WRPVRB_art_7 Artikel 7 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=II&artikel=7
rampbestrijdingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrPlan X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvr_art_17 Artikel 17 Wet veiligheidsregio’s https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=3&artikel=17
rampen en zware ongevallen informatieplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Brzo_2015_art_6 Artikel 6 Besluit risico's zware ongevallen 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036791&Paragraaf=2&artikel=6
re-integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie X X F4;B6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_7 Artikel 7 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=1&Paragraaf=1.2&artikel=7
re-integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie X X F4;B6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_35 Artikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
re-integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/re-integratie X X F4;B6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_35 Artikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
rechterlijke organisatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtOrgKlacht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RO_art_13a Artikel 13a Wet op de rechterlijke organisatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=1a&artikel=13a
rechterlijke organisatie klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtOrgKlacht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RO_art_26 Artikel 26 Wet op de rechterlijke organisatie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=26
rechtmatigheidsformulier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtmatigheidsformulier X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_17 Artikel 17 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=17
rechtshulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtshulp X X X
rechtstreeks beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtstrBeroep X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_7_1a Artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1a
reclamebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelasting X X X L5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_227 Artikel 227 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=227
reclamemateriaalverspreiding ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamemateriaalverspreiding_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_6 Artikel 2.6 Model Algemene plaatselijke verordening
reclassering klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclassKlacht X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_1995_art_30 Artikel 30 Reclasseringsregeling 1995 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007120&hoofdstuk=5&artikel=30
recreatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
rectificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie X X X X X
referendum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/referendum X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_ref_vo gemeentelijke referendumverordening
regiotaxi http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regiotaxi X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
register arbeidsbeperkten inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepIns X X B7;B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wfsv_art_38d Artikel 38d Wet financiering sociale verzekeringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=3&afdeling=4&Paragraaf=4a&artikel=38d
register gemeenschappelijke regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WGR_art_27 Artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&afdeling=2&Paragraaf=4&artikel=27
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz X X X G1;E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wko_art_1_47b Artikel 1.47b Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=1.47b
register kinderopvang inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wko_art_1_46 Artikel 1.46 Wet kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=1.46
register niet-bekostigde educatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_6a_1_1 Artikel 6a.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=6a&titeldeel=1&artikel=6a.1.1
registratie instellingen en opleidingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl X X X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEB_art_6_4_1 Artikel 6.4.1 Wet educatie en beroepsonderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=6&titeldeel=4&artikel=6.4.1
registratie instellingen en opleidingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl X X X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_6_13 Artikel 6.13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=6&titeldeel=3&artikel=6.13
registratienummer toeristische woonruimteverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regnr_toer_woonruimteverhuur X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_23a Artikel 23a Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=4&Paragraaf=1a&artikel=23a
reinigingsrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrecht X X X L5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_229 Artikel 229 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
reisdocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reisdocument X X
reiskostenvergoeding ziekenbezoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reiskostenvergoeding_ziekenbezoek X X X X
reisservice van valys http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reisSrvValys X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
reizen met minderjarige toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reizMJToest X X
remigratie-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/remigrUitk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rw_art_4 Artikel 4 Remigratiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010424&hoofdstuk=II&artikel=4
reprorecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reprorecht X X J3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aw_art_16h Artikel 16h Auteurswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&Paragraaf=6&artikel=16h
restauratie rijksmonument subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/restRijkmonSubs X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SubsReg_rest_rijksmon_2019_art_4 Artikel 4 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042214&artikel=4
rijbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs X X X C2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_107 Artikel 107 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=1&artikel=107
rijbewijs aanvragen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbAanvraag X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_26 Artikel 26 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=26
rijbewijs buitenlands omwisseling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_buitenlands_omwisseling X X C2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_45 Artikel 45 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=45
rijbewijs echtheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerkl X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_127 Artikel 127 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=127
rijbewijs echtheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerkl X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_128 Artikel 128 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=128
rijbewijs gezondheidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbGezVerkl X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_100 Artikel 100 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=IV&Paragraaf=2&artikel=100
rijbewijs internationaal http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_internationaal X C2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_117 Artikel 117 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=5&artikel=117
rijbewijs teruggaveverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerz X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_164 Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IX&artikel=164
rijbewijs verklaring van geschiktheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs_verklaring_van_geschiktheid X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_101 Artikel 101 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=IV&Paragraaf=2&artikel=101
rijbewijs verklaring van rijvaardigheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbverklrijv X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_50 Artikel 50 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=50
rijbewijs verlengen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbVerlengen X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RR_art_35 Artikel 35 Reglement rijbewijzen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=35
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerkl X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_123b Artikel 123b Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=7&artikel=123b
rijbewijsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_127 Artikel 127 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=127
rijbewijsregister uittreksel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr X X C2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_128 Artikel 128 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=128
rijden in natuurgebied ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijdNatuurOnth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_33 Artikel 5:33 Model Algemene plaatselijke verordening
rijksmonumentenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumReg X D2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_3_3 Artikel 3.3 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=3.3&
rijksvisum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksvisum X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksvisumwet_art_5 Artikel 5 Rijksvisumwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038494&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=5
rioolaansluitingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolaansluitingsvergunning X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_149 Artikel 149 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149
rioolheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing X X X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_228a Artikel 228a Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=228a
rioolonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolonderhoud X X X X
rioolwaterzuivering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolwaterzuivering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_3_8 Artikel 3.8 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.8
risicokaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaart X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvr_art_45 Artikel 45 Wet veiligheidsregio’s https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=10&artikel=45
rni inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschr X X X D1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_66 Artikel 2.66 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=2.66
roerenderuimtebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/roerenderuimtebelasting X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_221 Artikel 221 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=221
rolstoel en scootmobiel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rolstSctMob X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVGS_art_27 Artikel 27 Wet vervoer gevaarlijke stoffen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007606&hoofdstuk=IIIa&artikel=27
schade bij rampen tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadeBijRampenTegemoetkoming X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wts_art_4 Artikel 4 Wet tegemoetkoming schade bij rampen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009637&artikel=4
schadefonds geweldsmisdrijven uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadefGewMisdrUitk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSFG_art_3 Artikel 3 Wet schadefonds geweldsmisdrijven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002979&artikel=3
schadevergoeding benadeelde partij strafzaak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadevergBenPartStrZk X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_51f Artikel 51f Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=IIIA&afdeling=Tweede&artikel=51f
scheiding van tafel en bed inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschr X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_173 Artikel 173 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=10&afdeling=1&artikel=173
scheiding van tafel en bed verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedVerz X X G2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_169 Artikel 169 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=10&afdeling=1&artikel=169
scheidingsmelding pensioenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFnds X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvps_art_2 Artikel 2 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006641&artikel=2
schengenvisum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schengenvisum X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_9 Artikel 9 Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=1&artikel=9
schenkbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelasting X X G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SW_art_37 Artikel 37 Successiewet 1956 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=IV&artikel=37
schenkbelasting kwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtsch X X D6;G4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SW_art_67 Artikel 67 Successiewet 1956 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=XI&artikel=67
schenking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_175 Artikel 175 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=3&artikel=175
schip teboekstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstel X X X X C1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kadw_art_85 Artikel 85 Kadasterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=5&titeldeel=1&artikel=85
scholingsvoucher ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scholingsvouchWw X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TRSubsSchRichtKansber_art_2 Artikel 2 Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037912&artikel=2
schoolzwemmensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolzwemmensubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
schuldhulpverlening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldhulpverlening X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_gem_schuldh_art_3 Artikel 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031331&artikel=3
schuldkwijtschelding wajong http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWajong X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wajong_art_2_59 Artikel 2:59 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=2&afdeling=8&Paragraaf=2&artikel=2:59
schuldkwijtschelding wia http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWia X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_77 Artikel 77 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.2&artikel=77
schuldkwijtschelding ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWw X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WW_art_36 Artikel 36 Werkloosheidswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=36
schuldkwijtschelding ziektewet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsZw X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZW_art_33 Artikel 33 Ziektewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&hoofdstuk=II&artikel=33
schuldsanering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsan X X J8 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fw_art_284 Artikel 284 Faillissementswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=III&afdeling=Eerste&artikel=284
seksbedrijf exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_3_3 Artikel 3:3 Model Algemene plaatselijke verordening
seniorenwoning bijdrage bouwkosten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/senWonBijdBwkst X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
slachtoffer geweld jeugdzorg tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finTegSlachtoffJeugdz X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_reg_slachtof_jeugdz_art_2 Artikel 2 Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044414&artikel=2
snelheidsbegrenzer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelhbegr X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_voertuigen_art_5_3_15 Artikel 5.3.15 Regeling voertuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=5&afdeling=3&Paragraaf=4&artikel=5.3.15
snelle motorboot registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootReg X X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPR_art_8_01 Artikel 8.01 Binnenvaartpolitiereglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=8&artikel=8.01
snuffelmarktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snuffelmarktvergunning X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_23 Artikel 5:23 Model Algemene plaatselijke verordening
sociaal-cultureel werksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociaal-cultureel_werksubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
sociale werkvoorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociale_werkvoorziening X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSW_art_2 Artikel 2 Wet sociale werkvoorziening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008903&hoofdstuk=2&artikel=2
sollicitatieplichtontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sollicitatieplichtontheffing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_9 Artikel 9 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=9
sollicitatieplichtontheffing ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWw X X B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WW_art_24 Artikel 24 Werkloosheidswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=24
speciaal bewijs van luchtwaardigheid zelfgebouwd vliegtuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specBewLuchtwZelfgebVliegt X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegAmLuchtv_art_4 Artikel 4 Regeling amateurbouwluchtvaartuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013494&Paragraaf=3&artikel=4
speciaal onderwijs klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlacht X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_23 Artikel 23 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=1&artikel=23
speciaal onderwijs toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToel X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WEC_art_40 Artikel 40 Wet op de expertisecentra https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=40
speelautomaat exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunning X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WKS_art_30h Artikel 30h Wet op de kansspelen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=VA&Paragraaf=3&artikel=30h
speelautomatenhal exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenhal_exploitatievergunning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
speelvoorziening kinderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelvoorziening_kinderen X X X X X
sportaccommodatieverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportaccommodatieverhuur X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_201 Artikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
sportmotoren geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffing X X B8 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bgps_art_3 Artikel 3 Besluit geluidproduktie sportmotoren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007578&artikel=3
sportpatent http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportpatent X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rsp_art_7_03 Artikel 7.03 Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&deel=III&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&sub-paragraaf=1&artikel=7.03
staatsexamen nt2 aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2Aanp X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/StExBeslNL2eTaal_art_20 Artikel 20 Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006192&hoofdstuk=VI&artikel=20
staatsexamen toelating http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToel X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_2_72 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.72 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=7&artikel=2.72
staatsexamen vo aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanp X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UWVO_2020_art_4_34 Artikel 4.34 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=4&Paragraaf=7&artikel=4.34
stadspas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stadspas X X X X
standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_18 Artikel 5:18 Model Algemene plaatselijke verordening
stap-budget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudget X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subs_reg_STAP_art_5 Artikel 5 Subsidieregeling STAP-budget https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045419&artikel=5
starten particuliere basisschool melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_5 Artikel 5 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=I&artikel=5
starten particuliere school voortgezet onderwijs melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_art_54 Artikel 54 Wet op het voortgezet onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=II&artikel=54
startend ondernemerschapsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startend_ondernemerschapsubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
starterskrediet ondernemer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/starterskrediet_ondernemer X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bbz_art_14 Artikel 14 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015711&hoofdstuk=II&Paragraaf=5&artikel=14
starterslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/starterslening X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_149 Artikel 149 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149
startkwalificatieplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startkwalPlicht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LPW_art_4b Artikel 4b Leerplichtwet 1969 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=2a&artikel=4b
stemmen per brief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemmen_per_brief X D3 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_D_3 Artikel D 3 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=D&artikel=D_3
stempas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stempas X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_J_7 Artikel J 7 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=J&Paragraaf=2&artikel=J_7
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht X X X D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_B_1 Artikel B 1 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_1
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht X X X D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_B_2 Artikel B 2 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_2
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht X X X D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_B_2a Artikel B 2a Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_2a
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht X X X D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_B_3 Artikel B 3 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_3
stemrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrecht X X X D3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_Y_2 Artikel Y 2 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=V&hoofdstuk=Y&Paragraaf=2&artikel=Y_2
stiltegebiedontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stiltegebiedontheffing X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_omg_vo provinciale omgevingsverordening
stookontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookonth X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_63 Artikel 10.63 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.8&artikel=10.63
storing draadloze apparatuur melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeld X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegStoMel_art_2 Artikel 2 Regeling storingsmeldingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026550&Paragraaf=2&artikel=2
straatartiestoptreden ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_2_9 Artikel 2:9 Model Algemene plaatselijke verordening
straatnaamgeving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/straatnaamgeving X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BAG_art_6 Artikel 6 Wet basisregistratie adressen en gebouwen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023466&hoofdstuk=1&artikel=6
strafbaar feit aangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbFeitAang X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_161 Artikel 161 Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Tweede&titeldeel=I&afdeling=Vierde&artikel=161
strafbeschikking verzet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbesVerz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_257e Artikel 257e Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Tweede&titeldeel=IVa&afdeling=Vijfde&artikel=257e
strafblad inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInz X X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WJG_art_18 Artikel 18 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=3&artikel=18
strafblad inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInz X X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WJG_art_39i Artikel 39i Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2A&afdeling=3&artikel=39i
strafblad inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInz X X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WJG_art_43 Artikel 43 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=3&artikel=43
strafzaak herzieningsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafzHerzVerz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sv_art_457 Artikel 457 Wetboek van Strafvordering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Derde&hoofdstuk=B&titeldeel=VIII&afdeling=Eerste&artikel=457
stralingsartsen en deskundigen registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg X X X X F1;B2 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KEW_art_69 Artikel 69 Kernenergiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002402&hoofdstuk=IX&artikel=69
structuurvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_2_3 Artikel 2.3 Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=2&artikel=2.3
studenten ov-vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVerg X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_3_7 Artikel 3.7 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.7
studentenreisproduct schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVerg X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_3_29 Artikel 3.29 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.29
studiefinanciering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_2_13a Artikel 2.13a Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.4&artikel=2.13a
studiefinanciering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_2_14 Artikel 2.14 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.4&artikel=2.14
studiefinanciering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_2_4 Artikel 2.4 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=2.4
studiefinanciering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_2_8 Artikel 2.8 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.8
studiekosten leraren tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTeg X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WTOS_art_5_5 Artikel 5.5 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=5&afdeling=5.1&Paragraaf=5.1.3&artikel=5.5
subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie X X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_4_21 Artikel 4:21 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.2&afdeling=4.2.1&artikel=4:21
subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie X X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_78 Artikel 78 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=78
subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie X X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
surceance van betaling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbet X X J7 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fw_art_214 Artikel 214 Faillissementswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=II&afdeling=Eerste&artikel=214
t100-bus goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/t100busgoedk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_voertuigen_art_6_6 Artikel 6.6 Regeling voertuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=6&Paragraaf=2&artikel=6.6
tapontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tapontheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Alcoholwet_art_35 Artikel 35 Alcoholwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&Paragraaf=5&artikel=35
tatoeage- of piercingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tatoeagevergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Warenwetbesl_tato_pier_art_3 Artikel 3 Warenwetbesluit tatoeëren en piercen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021605&artikel=3
taxi chauffeurskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichkrt X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bp_art_81 Artikel 81 Besluit personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=81
taxi goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxgk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_voertuigen_art_3_12 Artikel 3.12 Regeling voertuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=3&afdeling=6&artikel=3.12
taxi ondernemerskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiondkrt X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bp_art_81 Artikel 81 Besluit personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=81
taxi-informatiekaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaart X X X M7 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_maxtar_taxiv_art_2 Artikel 2 Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010998&artikel=2
taxichauffeur getuigschrift http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichgetschr X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bp_art_82 Artikel 82 Besluit personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=82
taxivergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivergoeding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
taxivervoer klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlacht X X X H5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wp_art_77 Artikel 77 Wet personenvervoer 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=V&Paragraaf=2&artikel=77
taxivervoersvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoersvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wp_art_76 Artikel 76 Wet personenvervoer 2000 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=V&Paragraaf=1&artikel=76
telecommunicatiewet geschilbeslechting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBesl X X X H3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tw_art_12_9 Artikel 12.9 Telecommunicatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=12&Paragraaf=12.2&sub-paragraaf=12.2.2&artikel=12.9
terrasvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_10 Artikel 2:10 Model Algemene plaatselijke verordening
terugbetaling studiefinanciering opschorting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugbetStuFiOpsch X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WSF_art_6_7 Artikel 6.7 Wet studiefinanciering 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.7
terugkeervisum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisum X X A1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_2w Artikel 2w Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=1a&afdeling=3&artikel=2w
tewerkstellingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstverg X X X X K3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wav_art_2 Artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=2
tewerkstellingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstverg X X X X K3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wav_art_3 Artikel 3 Wet arbeid vreemdelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=3
tewerkstellingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstverg X X X X K3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wav_art_5 Artikel 5 Wet arbeid vreemdelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=5
thuiswerkvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/thuiswerkvergoeding X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LB_art_31a Artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=V&afdeling=1&artikel=31a
thuiszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/thuiszorg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeld X X B2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AlgWetEUBerKwal_art_22 Artikel 22 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=3&artikel=22
tijdelijk huisverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdHuisverbod X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wth_art_2 Artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024649&artikel=2
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing X X X X N1;C5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WLV_art_8a_51 Artikel 8a.51 Wet luchtvaart https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005555&hoofdstuk=8a&titeldeel=8A.5&artikel=8a.51
tijdelijke opheffing geschorst kenteken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKent X X X C4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_23 Artikel 23 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=23
tijdelijke opheffing geschorst kenteken bij evenement http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentEven X X X C4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_23 Artikel 23 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=23
tillift http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tillift X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
toerismesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toerismesubsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
toeristenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelasting X X X X L5;A2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_224 Artikel 224 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=224
toeristenvisum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenvisum X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VB_art_3_3 Artikel 3.3 Vreemdelingenbesluit 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=3&afdeling=1&artikel=3.3
toeslag toeslagenwet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwet X X B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TW_art_2 Artikel 2 Toeslagenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004043&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=2
tolk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tolk X X
tolkvoorziening bij auditieve beperking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tolkvoorz X X X F4;B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/PW_art_10g Artikel 10g Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10g
transitokentekenbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/transitokent X X X C1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_4 Artikel 4 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=2&artikel=4
trekhondenverbod ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trekhondenverbod_ontheffing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_10_1 Artikel 10.1 Wet dieren http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
trekhondenverbod ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trekhondenverbod_ontheffing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_dieren_art_10_1 Artikel 10.1 Wet dieren https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
trouwlocatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trouwlocatie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_63 Artikel 63 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=4&artikel=63
tweede lerarenopleiding subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs X X E1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subsreg_tweede_lerarenopl_art_3 Artikel 3 Subsidieregeling tweede lerarenopleiding https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043210&hoofdstuk=1&artikel=3
uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitkVervSlchtoff4045 X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WUV_art_7 Artikel 7 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002844&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=7
uitlening gemeentelijke materialen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitlening_gemeentelijke_materialen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7A_art_1777 Artikel 1777 Burgerlijk Wetboek Boek 7A https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006000&boek=7a&titeldeel=Dertiende&afdeling=Eerste&artikel=1777
uitspraak bestuursrechter herzieningsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprBestRechtHerzVerz X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_119 Artikel 8:119 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.6&artikel=8:119
uitspraak huurcommissie verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerz X X X D1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uw_HW_art_4 Artikel 4 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4
uitspraak huurcommissie verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerz X X X D1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uw_HW_art_4a Artikel 4a Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4a
uitspraken huurcommisie inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprhuurcommInz X X X H5 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uw_HW_art_3i Artikel 3i Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3i
uitvliegontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitvlOntheffing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_63 Artikel 2:63 Model Algemene plaatselijke verordening
urgentiebewijs woning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/urgBewWoning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_12 Artikel 12 Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=12
uwv reiskostenvergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVerg X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BRKostVergUWV_art_2 Artikel 2 Beleidsregel kostenvergoeding UWV https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028578&artikel=2
uwv-inzagerecht en correctieverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvInzRechtCorrVerz X X I1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_inz_corr_UWV_art_2 Artikel 2 Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040934&Paragraaf=2&artikel=2
vaarvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunning X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik X X X X X N1;C5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BPR_art_1_21 Artikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=1&artikel=1.21
vacature http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacature X X X X X
vaderschapsontkenning verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaderschapsontkenning_verklaring X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_200 Artikel 200 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=2&artikel=200
vakantiemelding ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWw X X B6 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UitkReglWW2015_art_5 Artikel 5 Uitkeringsreglement WW 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036710&Paragraaf=3&artikel=5
vakantierecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierecht X X X B6;K1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_634 Artikel 634 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=3&artikel=634
vakbekwaamheid certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCert X X B3;H5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbo_art_20 Artikel 20 Arbeidsomstandighedenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=4&artikel=20
vakbekwaamheidseis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwEis X X N3
valkeniersakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valkeniersakte X X B8 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_3_30 Artikel 3.30 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=3.30
vennootschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vennootschapsbel X X L5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vpb_art_1 Artikel 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002672&hoofdstuk=I&artikel=1
ventontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventonth X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_15 Artikel 5:15 Model Algemene plaatselijke verordening
ventvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning X X X X X N1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
veranderen weg vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_w_vo provinciale wegenverordening
verblijfsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunning X X A1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_13 Artikel 13 Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=2&artikel=13
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblvergregbeptijd X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VW_art_14 Artikel 14 Vreemdelingenwet 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=14
verbod op permanente nachtarbeid ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnth X X X X B8 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ATW_art_5_14 Artikel 5:14 Arbeidstijdenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=5:14
verbruiksbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbel X X L2 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wvad_art_1 Artikel 1 Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005802&hoofdstuk=I&artikel=1
verduurzaming en onderhoud huurwoning subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzOnderhoudHuurwSubsidie X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Subsreg_verduurz_huurw_art_8 Artikel 8 Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046234&artikel=8
verduurzaming verenigingen van eigenaars subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzVveSubs X X X D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SubsidieregVerduurzVVE_art_2 Artikel 2 Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0047596&hoofdstuk=I&artikel=2
vereisten benoeming leraar vo ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnth X X B3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_7_11 Wet voortgezet onderwijs 2020, art. 7.11 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=2&artikel=7.11
vereniging stamboekvee erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstamverk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_1012_art_4 Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij (Fokkerijverordening), art. 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL#d1e1610-66-1
verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismelding X X D1 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_BRP_art_2_39 Artikel 2.39 Wet basisregistratie personen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.39
verhuurdersverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuurdersverklaring X X X X
verkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_18 Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=18
verkeersbesluit milieuzone http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzone X X X X X C5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_18 Artikel 18 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=18
verkeersboete http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersboete X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wahv_art_2 Artikel 2 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004581&hoofdstuk=II&artikel=2
verkeersbrigadier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbrigadier X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_56 Artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=V&artikel=56
verkeerscirculatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeerscirculatie X X X X X
verkeersregelaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersregelaar X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BABW_art_56 Artikel 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004826&hoofdstuk=V&artikel=56
verklaring afgelegd examen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UWVO_2020_art_3_51 Artikel 3.51 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=5&artikel=3.51
verklaring afgelegd examen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UWVO_2020_art_4_33 Artikel 4.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=4&Paragraaf=6&artikel=4.33
verklaring omtrent gedrag (vog) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog) X X X X N1;B8 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wjsg_art_28 Artikel 28 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=5&artikel=28
verklaring positie molukkers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_positie_molukkers X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPosMol_art_3 Artikel 3 Wet betreffende de positie van Molukkers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003052&artikel=3
verklaring van afstand nederlandse nationaliteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_van_afstand_nederlandse_nationaliteit X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RWN_art_15 Artikel 15 Rijkswet op het Nederlanderschap https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003738&hoofdstuk=5&artikel=15
verklaring van huwelijksbevoegdheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_van_huwelijksbevoegdheid X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ovk_verkl_huwbev Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van huwelijksbevoegdheid, München, 05-09-1980 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0003766&z=1985-02-01&g=1985-02-01
verlof tot begraven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verlBegraven X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlb_art_11 Artikel 11 Wet op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=11
vermoeden van besmetting melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vermoeden_van_besmetting_melding X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wpg_art_22 Artikel 22 Wet publieke gezondheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024705&hoofdstuk=V&Paragraaf=2&artikel=22
verontreinigingsheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_7_2 Artikel 7.2 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7.2
verordening gemeentefunctionaris goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemw_art_99 Artikel 99 Gemeentewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=VI&artikel=99
verslavingszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verslavingszorg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wmo_art_2_2_1 Artikel 2.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.2.1
versterking gebouwen groningen subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verst_geb_gron_subsidie X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SubsReg_verst_geb_Gron_art_3 Artikel 3 Subsidieregeling versterking gebouwen Groningen http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044145&artikel=3
verstrekking overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Woo_art_3_1 Artikel 3.1 Wet open overheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=3&artikel=3.1
vervangend kentekenbewijs of tenaamstellingscode http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervKentBewTenStCode X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_55 Artikel 55 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IV&Paragraaf=4b&artikel=55
vervangend opleidingsdocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervOplDoc X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_11a Artikel 7.11a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=1&Paragraaf=1&artikel=7.11a
vervangende leerplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervangende_leerplicht X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LPW_art_3a Artikel 3a Leerplichtwet 1969 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=2&artikel=3a
vervoersdocumenten stoffelijk overschot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot X X X X X D6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Blb_art_11 Artikel 11 Besluit op de lijkbezorging https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009080&Paragraaf=6&artikel=11
vervreemding erfgoed zienswijze http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervrErfgoedZiensw X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedwet_art_4_17 Artikel 4.17 Erfgoedwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=4.17
verwerking dierlijke bijproducten erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijproderk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1069_2009_art_24 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), art. 24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1069&from=NL#d1e3022-1-1
verwerking dierlijke bijproducten melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijprodmld X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1069_2009_art_23 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), art. 23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1069&from=NL#d1e3022-1-1
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwpl X X X X J11 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_679_art_5 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), art. 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e1369-1-1
verwijdering asbestdaken subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwAsbestdakSubs X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SRVerwAsb_art_3 Artikel 3 Subsidieregeling verwijderen asbestdaken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037274&artikel=3
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnth X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wsfv_art_64 Artikel 64 Wet financiering sociale verzekeringen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=5&artikel=64
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth X X B5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bkvv_1999_art_21a Artikel 21a Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21a
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth X X B5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bkvv_1999_art_21b Artikel 21b Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21b
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth X X B5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bkvv_1999_art_21c Artikel 21c Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21c
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnth X X B5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bkvv_1999_art_22 Artikel 22 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=22
verzet tegen uitspraak bestuursrechter http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzetUitsprBestRecht X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_55 Artikel 8:55 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.2&afdeling=8.2.4&artikel=8:55
verzoek overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Woo_art_4_1 Artikel 4.1 Wet open overheid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=4&artikel=4.1
verzoek overheidsinformatie inlichtingen- en veiligheidsdiensten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie_IenVD X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wiv_2017_art_80 Artikel 80 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039896&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.3&artikel=80
verzoekschrift http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoekschrift X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/GW_art_5 Artikel 5 Grondwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=5
veterinair exportcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcert X X X A4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_429 Artikel 114 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
veterinair exportcertificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcert X X X A4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_429 Artikel 143 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
veterinair laboratorium erkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetlaberk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_erkenning_veterin_lab_art_3 Artikel 3 Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019575&Paragraaf=1&artikel=3
vijfenveertigplusser ontwikkeladvies http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vijfenveerPlusOntwAdv X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_sub_ontwadv Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040282&z=2018-12-28
visvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/visvergunning X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Visserijwet_1963_art_21 Artikel 21 Visserijwet 1963 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002416&hoofdstuk=V&afdeling=I&Paragraaf=4&artikel=21
vluchtelingenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vluchtelingenpaspoort X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_11 Artikel 11 Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=11
voedselbank http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voedselbank X X X
voertuig te koop aanbieden op openbare weg ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_5_3 Artikel 5:3 Model Algemene plaatselijke verordening
voertuigen bedrijfsvoorraaderkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertbedrvoorrerk X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_62 Artikel 62 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IV&Paragraaf=5&artikel=62
vogel preparatiemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVogelPrepMelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Besl_natuurbescherming_art_3_26 Artikel 3.26 Besluit natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038662&hoofdstuk=3&titeldeel=3.4&Paragraaf=3.4.2&artikel=3.26
volkstuinverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volkstuinverhuur X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_7_art_201 Artikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
volmachtbewijs verkiezingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volmachtbewijs_verkiezingen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_L_14 Artikel L 14 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=L&Paragraaf=3&artikel=L_14
volmachtbewijs verkiezingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volmachtbewijs_verkiezingen X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KW_art_L_8 Artikel L 8 Kieswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=L&Paragraaf=2&artikel=L_8
volwasseneneducatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volwasseneneducatiesubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
voogdbenoeming verzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerz X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_299 Artikel 299 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=6&Paragraaf=3&artikel=299
voogdij aantekening gezagsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezReg X X G1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_292 Artikel 292 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=6&Paragraaf=2&artikel=292
voor- en vroegschoolse educatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatie X X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WPO_art_166 Artikel 166 Wet op het primair onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=166
voorbereidingsbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wro_art_3_7 Artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=3&afdeling=3.2&artikel=3.7
voorkeursrechtaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVGem_art_2 Artikel 2 Wet voorkeursrecht gemeenten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=2
voorkeursrechtaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVGem_art_9a Artikel 9a Wet voorkeursrecht gemeenten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=9a
voorlopige voorkeursrechtaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanw X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVGem_art_6 Artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=6
voorlopige voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorz X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Awb_art_8_81 Artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.3&artikel=8:81
voornaamwijziging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voornaamwijziging X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/BW_Boek_1_art_4 Artikel 4 Burgerlijk Wetboek Boek 1 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=4
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_28 Artikel 7.28 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&Paragraaf=1&artikel=7.28
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst X X E1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WHW_art_7_29 Artikel 7.29 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&Paragraaf=1&artikel=7.29
vooroverleg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg X X X X X X X X
voortgezet onderwijs aanmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voAanm X X E1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVO_2020_art_8_8 Artikel 8.8 Wet voortgezet onderwijs 2020 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=8&Paragraaf=1&artikel=8.8
vordering rijbewijs klaagschrift http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vordRijbewKlaagschr X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_164 Artikel 164 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IX&artikel=164
vos-inrichting gegevenslevering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Barim Activiteitenbesluit milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762
vreemdeling verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMld X X D1;D4 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VB_art_4_37 Artikel 4.37 Vreemdelingenbesluit 2000 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=4&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=4.37
vreemdelingenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdelingenpaspoort X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ppw_art_11 Artikel 11 Paspoortwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=11
vrijkomen woonruimtemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijkomen_woonruimtemelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_20 Artikel 20 Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=3&artikel=20
vrijwillige inkoop aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAow X X B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AOW_art_38 Artikel 38 Algemene Ouderdomswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=IV&artikel=38
vrijwillige verzekering anw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnw X X G4 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Anw_art_63a Artikel 63a Algemene nabestaandenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=5&artikel=63a
vrijwillige verzekering aow http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAow X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AOW_art_35 Artikel 35 Algemene Ouderdomswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=IV&artikel=35
vrijwillige verzekering wao http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWao X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WAO_art_81 Artikel 81 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002524&hoofdstuk=VI&artikel=81
vrijwillige verzekering wia http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWia X X B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_18 Artikel 18 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=18
vrijwillige verzekering ww http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWw X X B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WW_art_53 Artikel 53 Werkloosheidswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=III&artikel=53
vrijwillige verzekering ziektewet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzZw X X B9 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZW_art_64 Artikel 64 Ziektewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&hoofdstuk=IV&artikel=64
vrijwilligersverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligersverzekering X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_2_2 Artikel 2.2.2 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.2.2
vrijwilligerswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pr_sub_vo provinciale subsidieverordening
vrouwenopvang http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrouwenopvang X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_1_2_1 Artikel 1.2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=1&Paragraaf=2&artikel=1.2.1
vuurwapen uitvoervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwapen_uitvoerverg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_258_2012_art_4 Artikel 4 Verordening (EU) Nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0258
vuurwerk ontbrandingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmelding X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VWB_art_3b_4 Artikel 3B.4 Vuurwerkbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.4
vuurwerk ontbrandingstoestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemming X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VWB_art_3b_1 Artikel 3B.1 Vuurwerkbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.1
vuurwerk toepassingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunning X X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VWB_art_3b_1 Artikel 3B.1 Vuurwerkbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.1
vuurwerk verkoop en opslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_verkoop_opslag X X N1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Barim_par_4-1_2 Paragraaf 4.1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2
vuurwerkverkoopvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mod_Apv_art_2_72 Artikel 2:72 Model Algemene plaatselijke verordening
wa-verzekeringsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPl X X X B5;C3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WAM_art_2 Artikel 2 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=1&artikel=2
wa-verzekeringsplicht vrijstelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijst X X C3 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WAM_art_18 Artikel 18 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=2&artikel=18
waarborgfonds motorverkeer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVerg X X X C3 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WAM_art_25 Artikel 25 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=4&artikel=25
wajong-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkering X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wajong_art_1a_2 Artikel 1a:2 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=1a&Paragraaf=2&artikel=1a:2
wapenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WWM_art_13 Artikel 13 Wet wapens en munitie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=3&artikel=13
wapenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WWM_art_28 Artikel 28 Wet wapens en munitie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=6&artikel=28
wapenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunning X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WWM_art_4 Artikel 4 Wet wapens en munitie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=1&artikel=4
waterbeheer schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_7_14 Artikel 7.14 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.14
waterbeheerplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerplan X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_4_6 Artikel 4.6 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=4&Paragraaf=3&artikel=4.6
waterbeheerprogramma http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerprogramma X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_4_6 Artikel 4.6 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=4&Paragraaf=3&artikel=4.6
waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pro_mil_vo provinciale milieuverordening
waterbodem verontreiniging melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_6_9 Artikel 6.9 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.9
watergangonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watergangonderhoud X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modelkeur_art_4_2 Artikel 4.2 modelkeur 2013
waterlegger http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterlegger X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_5_1 Artikel 5.1 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=1&artikel=5.1
watermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding X X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modelkeur_art_3_9 Artikel 3.9 modelkeur 2013
waterschapsbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelasting X X X D2;L5 X
watersysteemheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watersysteemheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_117 Artikel 117 Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVII&artikel=117
watertoets http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watertoets X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bro_art_3_1_1 Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023798&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=3.1.1
watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning X X X X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_6_2 Artikel 6.2 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.2
watervergunning registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie X X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WaB_art_6_11 Artikel 6.11 Waterbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026872&hoofdstuk=6&Paragraaf=5&artikel=6.11
watervergunning schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wtw_art_7_18 Artikel 7.18 Waterwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.18
waterverkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterverkeersbesluit X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Scheepvaartverkeerswet_art_5 Artikel 5 Scheepvaartverkeerswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004364&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=5
wedstrijd op de weg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg X X X N1;D2 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_148 Artikel 148 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=148
wegenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wschw_art_122a Artikel 122a Waterschapswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVIIa&artikel=122a
wegenverkeerswetontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing X X X X X X N1;C5 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_149 Artikel 149 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=149
wegsleepregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegsleepreg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WVW_art_173 Artikel 173 Wegenverkeerswet 1994 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=X&artikel=173
welstandsadvies http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welstandsadvies X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_10 Artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.10
welzijnswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welzijnswerksubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
werkbegeleiding werkzoekenden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkbegeleiding_werkzoekenden X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_10da Artikel 10da Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=10da
werkplekaanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkplekaanpassing X X K4 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbo_art_3 Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=2&artikel=3
werktijden aanpassingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerz X X X K1 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wfw_art_2 Artikel 2 Wet flexibel werken https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011173&artikel=2
werktijdenregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdreg X X X K1 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ATW Arbeidstijdenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671
werkzoekende inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschr X X B6 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WW_art_26 Artikel 26 Werkloosheidswet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=26
wet milieubeheermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wet_milieubeheermelding X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_8_41 Artikel 8.41 Wet milieubeheer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.1&artikel=8.41
wet wijziging geregistreerd geslacht tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beleid_tegemoetk_wijz_gesl_registratie X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beleidsr_tegemoetk_wijz_gesl_registratie Artikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045577&artikel=2
wezenuitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wezenuitkering X X B9 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Anw_art_26 Artikel 26 Algemene nabestaandenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=I&Paragraaf=5&artikel=26
wia-uitkering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkering X X B9 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WIA_art_47 Artikel 47 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=47
wijnproducentenregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodreg X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reg_wijn_en_olijfolie_art_3a Artikel 3a Regeling wijn en olijfolie https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035180&hoofdstuk=1&artikel=3a
wijziging voertuiggegevens melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMelding X X X C5 X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KR_art_34 Artikel 34 Kentekenreglement https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=34
wildschade http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wildschade X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_natuurbescherming_art_6_1 Artikel 6.1 Wet natuurbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=6&artikel=6.1
winkeltijdeninformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdeninformatie X X X X
winkeltijdenontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdenontheffing X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Winkeltijdenwet_art_3 Artikel 3 Winkeltijdenwet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007952&artikel=3
wlz-indicatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatie X X F6 X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlz_art_3_2_1 Artikel 3.2.1 Wet langdurige zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.2.1
wlz-zorg in buitenland vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzZorgBuitVerg X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wlz_art_3_3_5 Artikel 3.3.5 Wet langdurige zorg https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=3.3.5
wmo-voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wmo-voorziening X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_2_3 Artikel 2.2.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.2.3
wmo-voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wmo-voorziening X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
woning zoeken inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnZkIns X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvw_art_5 Artikel 5 Huisvestingswet 2014 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=1&Paragraaf=3&artikel=5
woningaanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningaanpassing X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/WMO_2015_art_2_3_1 Artikel 2.3.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.1
woningbemiddelingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wonBemVerg X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_vo gemeentelijke verordening
woningen samenvoegsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningen_samenvoegsubsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
woonconsumentenorganisatie subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonconsumentenorganisatie_subsidie X X X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gem_sub_vo gemeentelijke subsidieverordening
woonkostentoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonkostentoeslag X X X X http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pw_art_35 Artikel 35 Participatiewet https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=35
woonomgeving inrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonomgeving_inrichting X X X X
woonruimte omzettingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunning