Waarden
UniformeProductnaamURIBurgerBedrijfDienstenwetSDGGrondslaglabelGrondslaglink
UPL-naam nog niet beschikbaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijvingXXArtikel 122 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijvingXXArtikel 125 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
aanschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijvingXXArtikel 61 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&Paragraaf=4&artikel=61
aansprakelijkstelling overheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverhXXArtikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=3&afdeling=1&artikel=162
afvalstortontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffingXXXArtikel 6 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009094&Paragraaf=1&artikel=6
amateurkunstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidieXgemeentelijke subsidieverordening
amateurkunstsubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidieXprovinciale subsidieverordening
archiefbescheiden behoud voor raadpleginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefbescheiden_behoud_voor_raadplegingArtikel 13 Archiefwet 1995https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007376&hoofdstuk=II&artikel=13
badinrichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichtingXXXXArtikel 10 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=10
badinrichting legionellapreventiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventieXXXArtikel 2a Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003716&hoofdstuk=II&Paragraaf=1a&artikel=2a
badinrichting ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffingXXXArtikel 5 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=5
bebouwde kom vaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bebouwde_kom_vaststellingXXArtikel 27 Wegenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001948&hoofdstuk=V&Paragraaf=1&artikel=27
beperkte milieutoetshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beperkte_milieutoetsXXXArtikel 2.2a Besluit omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2a
beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepXXArtikel 8:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.1&afdeling=8.1.1&artikel=8:1
beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffingXXXXArtikel 3.8 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.8
beschermde leefomgeving aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_aanwijzingXXArtikel 2.1 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
beschermde leefomgeving schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_schadevergoedingXXArtikel 6.3 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=6&artikel=6.3
bezoekafspraakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafsprXX
bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaarXXArtikel 7:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1
bijvoeren wild ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffingXXXArtikel 3.32 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.32
bijzonder transportontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzonder_transportontheffingXXXArtikel 149 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=149
bodemsanering instemming saneringsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplanXXXXArtikel 39 Wet bodembescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003994&hoofdstuk=IV&Paragraaf=3&artikel=39
bodemsanering melding voornemenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemenXXXXArtikel 6 Besluit uniforme saneringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&Paragraaf=2&artikel=6
bodemsanering verkennend onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_verkennend_onderzoekXXArtikel 4 Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006155&artikel=4
bodemverontreiniging meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_meldingXXXArtikel 27 Wet bodembescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003994&hoofdstuk=IV&Paragraaf=1&artikel=27
burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatiefXArtikel 5 Grondwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=5
burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatiefXgemeentelijke verordening burgerinitiatief
burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatiefXprovinciale verordening burgerinitiatief
burgerinitiatiefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatiefXwaterschapsverordening burgerinitiatief
cultuursubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidieXXprovinciale subsidieverordening
dwangsom bij niet tijdig beslissenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBeslXXArtikel 4:17 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.1&afdeling=4.1.3&Paragraaf=4.1.3.2&artikel=4:17
eherkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenningX
emancipatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidieXXgemeentelijke subsidieverordening
emancipatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidieXXprovinciale subsidieverordening
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningXXXXArtikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=1&artikel=1.23
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningXXXXArtikel 2:25 Model Algemene plaatselijke verordening
experiment gebruik meststoffen ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing_XXXArtikel 8 Besluit gebruik meststoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009066&Paragraaf=5&artikel=8
expertisecentra onderwijsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplanXArtikel 81 Wet op de expertisecentrahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=2&artikel=81
faunabeheereenheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheereenheidXXArtikel 3.12 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.4&artikel=3.12
faunabeheerplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplanXXArtikel 3.12 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.4&artikel=3.12
financiële hulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/financiële_hulpXX
gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissingXXXArtikel 122 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissingXXXArtikel 125 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
geluidsbelasting grenswaardehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaardeXXXArtikel 110a Wet geluidhinderhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&hoofdstuk=VIIIa&afdeling=1&artikel=110a
geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffingXXXArtikel 4:5b Model Algemene plaatselijke verordening
geluidsruimteinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatieXArtikel 163 Wet geluidhinderhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&hoofdstuk=XIV&artikel=163
gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechtingArtikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&afdeling=2&Paragraaf=4&artikel=28
gemeentefinanciënhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancienArtikel 191 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&Paragraaf=1&artikel=191
gemeentegrenscorrectiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectieArtikel 3 Wet algemene regels herindelinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003718&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3
grondwaterheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffingXArtikel 7.7 Waterwethttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7.7
grondwateronttrekking schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoedingXXXArtikel 7.18 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.18
grondwateronttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunningXXXArtikel 6.4 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.4
grondwateronttrekkingsvergunning registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratieXXXArtikel 6.11 Waterbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026872&hoofdstuk=6&Paragraaf=5&artikel=6.11
handelingen gemeentefunctionaris ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffingArtikel 15 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=II&artikel=15
handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoekXXArtikel 122 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=122
handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoekXXArtikel 125 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=VIII&Paragraaf=4&artikel=125
handhavingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoekXXArtikel 61 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&Paragraaf=4&artikel=61
integratiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidieXprovinciale subsidieverordening
integriteitsbeoordelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordelingXXXXArtikel 7a Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013798&hoofdstuk=2a&artikel=7a
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningXXXArtikel 5 Model Verordening werkzaamheden kabels en leidingen
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningXXXprovinciale (vaar)wegenverordening
klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtXXArtikel 9:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.1&afdeling=9.1.1&artikel=9:1
klacht ombudsmanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsmanXXArtikel 9:18 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.2&afdeling=9.2.1&artikel=9:18
kleine landschapselementensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidieXXgemeentelijke subsidieverordening
kleine landschapselementensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidieXXprovinciale subsidieverordening
koninklijke onderscheiding voordrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordrachtXXReglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassauhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007391
koolwaterstoffenwinning-afdrachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdrachtXXArtikel 76 Mijnbouwwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=5&afdeling=5.1.2&artikel=76
kostentoedelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedelingXXArtikel 120 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVII&artikel=120
landinrichtingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplanXXArtikel 17 Wet inrichting landelijk gebiedhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020748&hoofdstuk=4&artikel=17
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 115 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=115
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 223 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=2&artikel=223
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 229 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
meldpunt algemeenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlgXX
milieu provinciale subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidieXXprovinciale subsidieverordening
milieuontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffingXXXprovinciale milieuverordening
milieuverslag bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijfXXXVerordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, artikel 5https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj
monumentensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidieXXgemeentelijke subsidieverordening
monumentensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidieXXprovinciale subsidieverordening
nadeelcompensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatieXX
natuurbeheer provinciale subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidieXXprovinciale subsidieverordening
natuurgebied aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_aanwijzingXXArtikel 2.1 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
natuurgebied vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunningXXXXArtikel 2.7 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.7
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXArtikel 2:10 Model Algemene plaatselijke verordening
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXArtikel 3.2 modelkeur 2013
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXprovinciale omgevingsverordening
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunningXXXXArtikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouwXXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning kaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kapXXXXArtikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieuXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning milieu revisiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_revisieXArtikel 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.6
omgevingsvergunning milieu veranderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_veranderingXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning uitweghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitwegXXXXArtikel 2:12 Model Algemene plaatselijke verordening
omgevingsvergunning uitweghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitwegXXXXprovinciale wegenverordening
ontgrondinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingXXXprovinciale ontgrondingsverordening
ontgrondingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunningXXXXArtikel 3 Ontgrondingenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002505&hoofdstuk=I&artikel=3
ontgrondingsvergunning schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoedingXXXArtikel 26 Ontgrondingenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002505&hoofdstuk=V&artikel=26
onttrekking weg aan het verkeerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekking_weg_aan_het_verkeerXXArtikel 8 Wegenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001948&hoofdstuk=II&artikel=8
onverwijldebijstandvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrzXXArtikel 81 Participatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=8&artikel=81
opheffing school expertisecentra meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_meldingXArtikel 4 Besluit bekostiging WEChttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004259&hoofdstuk=I&titeldeel=II&artikel=4
opheffing school voortgezet onderwijs meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_meldingXArtikel 2 Bekostigingsbesluit WVOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005672&hoofdstuk=1&titeldeel=1&artikel=2
peilbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluitXXArtikel 5.2 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=1&artikel=5.2
personenvervoerconcessiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessieXXXArtikel 20 Wet personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=20
podiumkunstensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidieXXgemeentelijke subsidieverordening
podiumkunstensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidieXXprovinciale subsidieverordening
politiekegroeperingsregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpregXArtikel G 1 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_1
politiekegroeperingsregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpregXArtikel G 2 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_2
politiekegroeperingsregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpregXArtikel G 2a Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_2a
politiekegroeperingsregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpregXArtikel G 3 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=G&artikel=G_3
project waterstaatswerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerkXXArtikel 5.5 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=5&Paragraaf=2&artikel=5.5
provinciaal inpassingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplanXXXArtikel 3.26 Wet ruimtelijke ordeninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=3&afdeling=3.5&Paragraaf=3.5.1&artikel=3.26
provinciale financiënhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financienArtikel 194 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&Paragraaf=1&artikel=194
provinciale ruimtelijke verordeningontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOntArtikel 4.1a Wet ruimtelijke ordeninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&artikel=4.1a
rampen en zware ongevallen informatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplichtXXArtikel 6 Besluit risico's zware ongevallen 2015https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036791&Paragraaf=2&artikel=6
recreatiesubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidieXXprovinciale subsidieverordening
risicokaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaartXArtikel 45 Wet veiligheidsregio’shttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&Paragraaf=10&artikel=45
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffenXXArtikel 27 Wet vervoer gevaarlijke stoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007606&hoofdstuk=IIIa&artikel=27
schenkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkingXXArtikel 175 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=3&artikel=175
sportactiviteitensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidieXXgemeentelijke subsidieverordening
sportactiviteitensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidieXXprovinciale subsidieverordening
sportmotoren geluidsontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffingXXArtikel 3 Besluit geluidproduktie sportmotorenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007578&artikel=3
stiltegebiedontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stiltegebiedontheffingXXXprovinciale omgevingsverordening
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXArtikel 4:21 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.2&afdeling=4.2.1&artikel=4:21
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXArtikel 78 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=78
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXprovinciale subsidieverordening
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffingXXXArtikel 8a.51 Wet luchtvaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005555&hoofdstuk=8a&titeldeel=8A.5&artikel=8a.51
vaarweggebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruikXXXXArtikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=1&artikel=1.21
vacaturehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacatureX
veranderen weg vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunningXXXXprovinciale wegenverordening
verkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitXXArtikel 18 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=18
verkeersbesluit milieuzonehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluitMilieuzoneXXXArtikel 18 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=18
verordening gemeentefunctionaris goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuringArtikel 99 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=II&hoofdstuk=VI&artikel=99
verstrekking overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatieXXArtikel 3.1 Wet open overheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=3&artikel=3.1
verzoek overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatieXXArtikel 4.1 Wet open overheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=4&artikel=4.1
voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanwXXXArtikel 2 Wet voorkeursrecht gemeentenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=2
voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanwXXXArtikel 9a Wet voorkeursrecht gemeentenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=9a
voorlopige voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanwXXXArtikel 6 Wet voorkeursrecht gemeentenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=6
voorlopige voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorzXXArtikel 8:81 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.3&artikel=8:81
vooroverleghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlgXX
vos-inrichting gegevensleveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevensleveringXXActiviteitenbesluit milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762
vrijwilligerswerksubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidieXXprovinciale subsidieverordening
vuurwerk ontbrandingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmeldingXXArtikel 3B.4 Vuurwerkbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.4
vuurwerk ontbrandingstoestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemmingXXArtikel 3B.1 Vuurwerkbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.1
vuurwerk toepassingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunningXXArtikel 3B.1 Vuurwerkbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.1
vuurwerk verkoop en opslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_verkoop_opslagXXParagraaf 4.1.2 Activiteitenbesluit milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2
vuurwerkverkoopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunningXXXArtikel 2:72 Model Algemene plaatselijke verordening
waterbeheer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoedingXXXArtikel 7.14 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.14
waterbeschermingszone-ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffingXXXXprovinciale milieuverordening
waterbodem verontreiniging meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_meldingXXXArtikel 6.9 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.9
watermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermeldingXXXArtikel 3.9 modelkeur 2013
watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunningXXXXArtikel 6.2 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.2
watervergunning registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratieXXXArtikel 6.11 Waterbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026872&hoofdstuk=6&Paragraaf=5&artikel=6.11
watervergunning schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoedingXXArtikel 7.18 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=7&Paragraaf=3&artikel=7.18
wedstrijd op de weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_wegXXXArtikel 148 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=148
wegenverkeerswetontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffingXXXArtikel 149 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=149
wildschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wildschadeXXArtikel 6.1 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=6&artikel=6.1
zorgplicht riolering ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgplicht_riolering_ontheffingArtikel 10.33 Wet milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.5&artikel=10.33
zorgvoorzieningensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidieXprovinciale subsidieverordening
zwemwaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwaterXXArtikel 6 Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026894&Paragraaf=4&artikel=6
zwemwater aanwijzing inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater_aanwijzing_inzageXXArtikel 10c Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=10c