Waarden
UniformeProductnaamURIBurgerBedrijfDienstenwetSDGGrondslaglabelGrondslaglink
UPL-naam nog niet beschikbaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aangifte vertrek buitenlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AangifteVertrekBuitenlandXXArtikel 2.43 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.43
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeldXArtikel 7 Regeling amateurbouwluchtvaartuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013494&Paragraaf=4&artikel=7
aanvullende beurs kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtschXXArtikel 6.2 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.2
aanvullende inkomensvoorziening ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvInkVzOuderXXArtikel 47a Participatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0015703&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=47a
aanzegtermijnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanzegtermijnXArtikel 668 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=668
aardbevingsbestendige nieuwbouw groningen vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardbevb_nwbw_gron_vergoedingXXArtikel 3 Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043755&artikel=3
aardgasvrije huurwoning subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardgasvrijeHuurwSubsidieXXArtikel 6 Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043307&hoofdstuk=2&artikel=6
accijnshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/accijnsXXArtikel 1 Wet op de accijnshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005251&hoofdstuk=I&afdeling=1&artikel=1
achternaam gebruiksbeëindiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternGebrBeeindXArtikel 9 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=9
achternaamwijziginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/achternaamwijzigingXArtikel 7 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=7
adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieXXArtikel 227 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=12&artikel=227
adoptie- of pleegzorguitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptiePleegzUitkXXArtikel 3:9 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=3&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=3:9
adoptieherroepinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adoptieherroepingXXArtikel 231 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=12&artikel=231
adr bestuurderscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adrbestcertXXXEuropese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), artikel 8.2.1.1
affectieschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/affectieschadeXXArtikel 107 Burgerlijk Wetboek Boek 6 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=1&afdeling=10&artikel=107
aflosbedrag inburgeringslening verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlagXXArtikel 4.9 Besluit inburgeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020674&hoofdstuk=4&Paragraaf=2&artikel=4.9
aflosbedrag inburgeringslening verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrInburglenVerlagXXArtikel 6.10 Besluit inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=6&afdeling=2&artikel=6.10
aflosbedrag studieschuld verlaginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlagXXArtikel 6.12 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.10
afvalbeheersbijdragehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrXXArtikel 9 Besluit beheer verpakkingen 2014https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035711&Paragraaf=5&artikel=9
afvalbeheersbijdrage vlakglashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvbehbijdrvlhglXOvereenkomst inzake de verwijderingsbijdrage voor vlakglas (Stcrt. 2016, 34134)https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-34134.html
afvalinzamelaarslijsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzlstXXArtikel 2 Besluit inzamelen afvalstoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016530&Paragraaf=2&artikel=2
afvalstoffenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstbelXArtikel 23 Wet belastingen op milieugrondslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007168&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=23
afvalstortontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffingXXXArtikel 6 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009094&Paragraaf=1&artikel=6
afvalvervoerskennisgevinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvvervkgXXVerordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, artikel 4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1013&from=NL#d1e4346-1-1
alcoholvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunningXXXArtikel 3 Alcoholwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&Paragraaf=2&artikel=3
algemene periodieke keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkXXXArtikel 72 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=2&artikel=72
algemene periodieke keuring bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezwXXXArtikel 90 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=6&artikel=90
algemene periodieke keuring bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apkBezwXXXArtikel 91 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=6&artikel=91
alimentatie inninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alimentatieInningXXArtikel 408 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=17&afdeling=2&artikel=408
ambtshalve vermindering belastingaanslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambtshVermBelAanslXXXArtikel 65 Algemene wet inzake rijksbelastingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIII&afdeling=5&artikel=65
antenneregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInzXXArtikel 26 Frequentiebesluit 2013https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=4&artikel=26
antenneregister registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistrXXXArtikel 23 Frequentiebesluit 2013https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=4&artikel=23
anw-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anw-uitkeringXXArtikel 14 Algemene nabestaandenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=I&Paragraaf=1&artikel=14
aor financiële ondersteuninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aorFinOndXArtikel 4 Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027660&artikel=4
aow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aow-uitkeringXXArtikel 7 Algemene Ouderdomswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=7
arbeidsdeskundige-inschakelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinschXXXXArtikel 14 Arbeidsomstandighedenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=14
arbeidsmiddelenkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbmiddkeurXXArtikel 7.4a Arbeidsomstandighedenbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=7&afdeling=2&artikel=7.4a
arbeidsplaatsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorzieningXXArtikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
arbeidsplaatsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbeidsplaatsvoorzieningXXArtikel 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=35
archeologische-vondstmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmldXXXArtikel 5.10 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=5.10
architectenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInzXArtikel 22 Wet op de architectentitelhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004189&hoofdstuk=V&artikel=22
asbestbevattende weg meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestWegMeldingXXArtikel 5 Besluit asbestwegen milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011619&Paragraaf=2&artikel=5
asbestslachtoffer tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestsloTgmkXArtikel 2 Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestosehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022913&Paragraaf=2&artikel=2
asbestslachtoffer tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestsloTgmkXArtikel 3 Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035006&hoofdstuk=2&artikel=3
assurantiebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/assurbelXArtikel 20 Wet op belastingen van rechtsverkeerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002740&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=20
autobandeninnameverplichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autobndinnverplXXArtikel 3 Besluit beheer autobandenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016038&Paragraaf=2&artikel=3
autohuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autohuurXXArtikel 201 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=4&afdeling=1&artikel=201
autokinderzitjehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autokinderzitjeXArtikel 59 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=II&Paragraaf=27&artikel=59
baatbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelastingXXArtikel 222 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=222
backpay-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/backpayUitkXArtikel 2 Uitkeringsregeling Backpayhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037426&artikel=2
badinrichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichtingXXXXArtikel 10 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002660&artikel=10
badinrichting legionellapreventiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventieXXXArtikel 2a Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenhedenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003716&hoofdstuk=II&Paragraaf=1a&artikel=2a
ballon oplaten bij vliegveld toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToestXXXArtikel 3 Regeling kabelvliegers en kleine ballonshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007094&artikel=3
ballon oplaten bij vliegveld toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToestXXXArtikel 4 Regeling kabelvliegers en kleine ballonshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007094&artikel=4
bankierseedhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bankierseedXXXArtikel 1 Regeling eed of belofte financiële sector 2015https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036152&artikel=1
basisschool klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlachtXXArtikel 14 Wet op het primair onderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=1&artikel=14
batterijen en accu's-inzamelverplichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/battaccuinzplichtXXArtikel 5 Regeling beheer batterijen en accu’s 2008https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024492&Paragraaf=3&artikel=5
bedrijfsafvalinzamelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalinzamelingXArtikel 11 Model Afvalstoffenverordening
bedrijfsafvalstoffenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvmldXXArtikel 10.40 Wet milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.6&Paragraaf=10.6.1&artikel=10.40
bedrijfsafvalstoffenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvregXXXArtikel 10.38 Wet milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&hoofdstuk=10&titeldeel=10.6&Paragraaf=10.6.1&artikel=10.38
bedrijfshulpverleners aanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanwXXXArtikel 15 Arbeidsomstandighedenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=3&artikel=15
beginseltoestemming adoptie buitenlands kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beginseltoestAdoptBuitKndXXArtikel 2 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004447&hoofdstuk=2&artikel=2
begraafplaatsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregisterXXArtikel 27 Wet op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=27
beklag over niet-vervolgen strafbaar feithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beklagNtVervStrFeitXXArtikel 12 Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=I&afdeling=Vierde&artikel=12
bekwaamheid leraar vo erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErkXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 7.11http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=2&artikel=7.11
belasting hardheidsclausuleverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastHardhClVerzXXXArtikel 63 Algemene wet inzake rijksbelastingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIII&afdeling=5&artikel=63
belasting op leidingwaterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belleidwaterXArtikel 13 Wet belastingen op milieugrondslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007168&hoofdstuk=III&afdeling=2&artikel=13
belasting zware motorrijtuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belzwmotrijtXArtikel 3 Wet belasting zware motorrijtuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007678&hoofdstuk=II&afdeling=2&artikel=3
belastingaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifteXXXArtikel 6 Algemene wet inzake rijksbelastingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=II&artikel=6
belastingbetaling uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitstXXXArtikel 25 Invorderingswet 1990https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=25
belastingkwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtscheldingXXArtikel 26 Invorderingswet 1990https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=26
belastingrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingrenteXXXArtikel 30f Algemene wet inzake rijksbelastingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VA&artikel=30f
berichtenboxhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berichtenboxXXArtikel 2 Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteemhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026766&Paragraaf=2&artikel=2
beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepXXArtikel 8:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.1&afdeling=8.1.1&artikel=8:1
beroepskracht-kindratiohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berkrkndratXXArtikel 7 Besluit kwaliteit kinderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=7
beroepskwalificatie erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErkXXXXArtikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificatieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlachtXXArtikel 7.4.8a Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.8a
beroepsopleiding aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanmXXArtikel 8.0.1. Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=0&artikel=8.0.1
beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffingXXXXArtikel 3.8 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.8
besmettelijke dierziektemeldingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplichtXXXArtikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005662&hoofdstuk=II&afdeling=3&artikel=19
bestelautotarief gehandicapten motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestAutGehMrbXXArtikel 24a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=3&artikel=24a
bestemmingsplan inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzageXXXArtikel 3.8 Wet ruimtelijke ordeninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=3&afdeling=3.2&artikel=3.8
beveiligingsmaatregelen na overval subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beveilMaatrOvervSubsXArtikel 2 Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038256&artikel=2
bevoegdheidsbewijs luchtballonpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewLuchtbPilootXXArtikel 2a Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2a
bevoegdheidsbewijs recreatief vliegerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewRecrVliegerXXArtikel 2 Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2
bevoegdheidsbewijs zweefvliegtuigpiloothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bevoegdBewZwVlPilootXXArtikel 2a Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010629&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2a
bewaartermijn asbus ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewTermAsbusOnthXXArtikel 59 Wet op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=59
bewindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bewindXArtikel 431 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=19&artikel=431
bezit beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffingXXXXArtikel 10.1 Wet dierenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
bezit beschermde dieren ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffingXXXXArtikel 10.1 Wet dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
bezoekafspraakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafsprXX
bezwaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaarXXArtikel 7:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1
beëindiging registratie kenteken bij uitvoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoerXXXArtikel 33 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=33
big-register buitenlands diploma-erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegBuitDiplErkXXArtikel 41 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=VI&Paragraaf=1&artikel=41
big-register herinschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegHerinschrXXArtikel 8 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=8
big-register inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschrXXArtikel 3 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3
big-register inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInzXXXArtikel 12 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=12
bijzettingenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregisterXXArtikel 65 Wet op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=65
bijzondere curatorhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCuratorXXArtikel 212 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=6&artikel=212
bijzondere curatorhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzCuratorXXArtikel 250 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=1&artikel=250
bijzondere opsporingsdiensten klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzOpspoDnstKlachtXXArtikel 14 Wet op de bijzondere opsporingsdienstenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019919&hoofdstuk=VI&artikel=14
bindend studieadvies beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroepXXhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms//brpAdoptUitschrhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=1&artikel=8.1.7a
binnenschipcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCertXXXXArtikel 9 Binnenvaartwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023009&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=9
bloedproductenin- en uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloedprodinuitvvergXXHoofdstuk IV Wet inzake bloedvoorzieninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009079&hoofdstuk=IV
bloembollenteelteisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloembteelteisXXArtikel 9 Landbouwkwaliteitsbesluit 2007https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022535&artikel=9
bodemopslagvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemopslagvergunningXXArtikel 25 Mijnbouwwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=25
boedelregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInzXXXArtikel 7 Besluit boedelregisterhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014438&artikel=7
boetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boeteXXArtikel 23 Wetboek van Strafrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Eerste&titeldeel=II&artikel=23
borstprothesen transvrouwen subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brstprttranssubXXArtikel 3 Subsidieregeling borstprothesen transvrouwenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041856&artikel=3
bouwstoffenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmeldingXArtikel 32 Besluit bodemkwaliteithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022929&hoofdstuk=3&artikel=32
bouwwerk werkzaamhedenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwrkzhmldXXXArtikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008498&hoofdstuk=2&afdeling=5&artikel=2.27
bpm vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmvrijstXXXArtikel 14 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=14
bpm-aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmAangifteXXXArtikel 6 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=III&afdeling=1&artikel=6
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafXXXArtikel 14a Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=14a
bpm-teruggaafhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bpmTeruggaafXXXArtikel 16 Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005806&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=16
brp-adoptie-uitschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpAdoptUitschrXArtikel 2.57 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.57
brp-inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrXXArtikel 2.38 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.38
brp-inschrijving buitenlandse aktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrBuitAkteXXArtikel 2.38 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=5&artikel=2.38
brp-inschrijving niet in leven zijnd kindhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInschrOverlKindXArtikel 2.56a Wet basisregistratie personenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=1&Paragraaf=6&artikel=2.56a
brp-inzagerecht gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRechtGegXArtikel 3.22 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=3&afdeling=2&artikel=3.22
btw-nummervermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrvermXXXArtikel 35a Wet op de omzetbelasting 1968https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=VI&afdeling=4&artikel=35a
buitengewoon pensioen 1940-1945http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPens4045XArtikel 2 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002032&hoofdstuk=Eerste&artikel=2
buitengewoon pensioen indisch verzethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensIndischVerzetXArtikel 6 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003968&hoofdstuk=Tweede&Paragraaf=1&artikel=6
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers tweede wereldoorloghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitGewPensZeelOorlSlachtWO2XArtikel 3 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002035&hoofdstuk=Tweede&Paragraaf=1&artikel=3
buitenlands vermogen aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlVermAangXXArtikel 67n Algemene wet inzake rijksbelastingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIIIA&afdeling=2&artikel=67n
buitenlandse onderwijsbevoegdheid erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErkXXArtikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificatieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
burger-oorlogsslachtoffers 1940 -1945 uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgOorlSlacht4045UitkeringXArtikel 7 Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003664&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=7
burgerservicenummer (bsn)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerservicenummer_(bsn)XArtikel 14 Wet algemene bepalingen burgerservicenummerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022428&hoofdstuk=4&Paragraaf=2&artikel=14
centraal archief overledenen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInzXXXArtikel 4.7 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=4&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=4.7
centraal insolventieregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInzXXXArtikel 19a Faillissementswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=I&afdeling=Eerste&artikel=19a
centraal register beroepsonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberondXXXXArtikel 6.4.1 Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=6&titeldeel=4&artikel=6.4.1
centraal register opleidingen hoger onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOndXXArtikel 6.13 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=6&titeldeel=3&artikel=6.13
centraal register uitsluiting kansspelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruksXXArtikel 33h Wet op de kansspelenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=VI&afdeling=3&artikel=33h
centraal testamentenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInzXXXArtikel 6 Wet op het centraal testamentenregisterhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003080&artikel=6
certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaatXXXX
cites-vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesvergXXXXOvereenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, Washington, 03-03-1973https://wetten.overheid.nl/BWBV0003833/
cliëntenonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/clntonderzXXArtikel 3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=3
collectief ontslagmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collontslmldXXXArtikel 3 Wet melding collectief ontslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003026&Paragraaf=2&artikel=3
collectieve arbeidsovereenkomsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caoXXXArtikel 1 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001937&artikel=1
collegegeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeldXXArtikel 7.43 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=2&artikel=7.43
commenciële zendvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commzndvergXXArtikel 3.10 Telecommunicatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
commerciële-omroeptoestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commomrtoestXXArtikel 3.1 Mediawet 2008https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025028&hoofdstuk=3&titeldeel=3.1&artikel=3.1
conformiteitsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverklXXXBesluit Nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, Bijlage 1, Hoofdstuk R2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D0768&from=NL#d1e215-89-1
consignatiekas-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/consignKasUitkXXArtikel 9 Wet op de consignatie van geldenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003338&artikel=9
cosmetische-productenvoorschriftenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cosmprdvrschrXXArtikel 2 Warenwetbesluit cosmetische producten 2011https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0029746&artikel=2
covid-19 tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19TegmXArtikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043324&artikel=2
covid-19 werkgelegenheidssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19WerkgSubsXArtikel 4 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043340&artikel=4
crematoriumregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregisterXXArtikel 50 Wet op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=50
cultuur invoerverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultinvverbXXXArtikel 6.3 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.3
cultuurgoedaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuurgoedaanwXXArtikel 3.7 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.7
cultuurgoederen uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVergXXXXArtikel 4.22 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.3&artikel=4.22
curatelehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleXArtikel 378 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=16&artikel=378
curatele- en bewindregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewRegXXXArtikel 391 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=16&artikel=391
cursusgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldXXArtikel 6 Les- en cursusgeldwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=III&artikel=6
cursusgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbetXXArtikel 6 Les- en cursusgeldwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=III&artikel=6
damu-leerling reiskostensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksubXXArtikel 2 Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041167&artikel=2
damu-leerling reiskostensubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksubXXArtikel 3 Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen POhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044620&artikel=3
deel onderwijsprogramma vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnthXXArtikel 2.178 Wet voortgezet onderwijs 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.18
deel onderwijsprogramma vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnthXXArtikel 2.33 Wet voortgezet onderwijs 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.33
delfstoffenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delfstvergXXArtikel 6 Mijnbouwwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=6
depositogarantiestelselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/depositogarantiestelselXXXArtikel 3:259 Wet op het financieel toezichthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020368&titeldeel=3&hoofdstuk=3.5&afdeling=3.5.6&Paragraaf=3.5.6.1&artikel=3:259
detentie melding zorgverzekeraarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerzXXXArtikel 24 Zorgverzekeringswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=24
deurwaardersbenoeminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deurwbenXXXArtikel 4 Gerechtsdeurwaarderswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012197&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4
dienstplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplOnthXArtikel 13 Kaderwet dienstplichthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008589&hoofdstuk=1&Paragraaf=5&artikel=13
dienstplicht uitstelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplUitstXArtikel 12 Kaderwet dienstplichthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008589&hoofdstuk=1&Paragraaf=5&artikel=12
dierenregistratiedocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDocXXRegeling identificatie en registratie van dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014538
dierententoonstellingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diertentmldXXArtikel 3.8 Besluit houders van dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.8
dierentuinvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierentuinvergunningXXArtikel 4.2 Besluit houders van dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=4.2
dierenvervoersdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervDocXXVerordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 4https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
dierenvervoersvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVergXXVerordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 10 en art. 11https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
dierenvervoersvoertuigcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVoertCertXXVerordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 18https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25
diergeneeskunderegisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegisterXXArtikel 4.3 Wet dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=4&artikel=4.3
dierproeven instellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierprinstvergXXArtikel 2 Wet op de dierproevenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003081&Paragraaf=2&artikel=2
digid-machtiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digid_machtigingXXXArtikel 5 Regeling voorzieningen GDIhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037124&hoofdstuk=4&artikel=5
diplomabeschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschrXX
diplomaregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregisterXXArtikel 4 Wet register onderwijsdeelnemershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042012&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=4
discriminatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/discrKlachtXXArtikel 10 Wet College voor de rechten van de menshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030733&hoofdstuk=2&artikel=10
dividend bronbelastingverminderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/divbrbelvermXArtikel 11 Wet op de dividendbelasting 1965https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002515&hoofdstuk=IV&artikel=11
dividendbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dividendbelXXArtikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002515&hoofdstuk=I&artikel=1
donorgegevens kunstmatige bevruchting informatieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donorgegKunstmBevrInfoVerzXXArtikel 3 Wet donorgegevens kunstmatige bevruchtinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013642&Paragraaf=2&artikel=3
drinkwateraansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoekXXXArtikel 8 Drinkwaterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026338&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=8
duur prestatiebeurs verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerlXXArtikel 5.2a Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2a
duur prestatiebeurs verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerlXXArtikel 5.2c Wet studiefinanciering 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2c
dwangsom bij niet tijdig beslissenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBeslXXArtikel 4:17 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.1&afdeling=4.1.3&Paragraaf=4.1.3.2&artikel=4:17
echtscheiding verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/echtschVerzXXArtikel 150 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=9&afdeling=2&artikel=150
eenhoofdig gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenhoofdigGezagXXArtikel 251a Boek 1 Burgerlijk Wetboekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=251a
eenmalige uitkering veteranenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eenmUitkVetXArtikel 2 Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009197&artikel=2
eg-beroepskwalificaties erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErkXXXArtikel 5 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificatieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=2&artikel=5
eherkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenningX
eindexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanpXXArtikel 3.54 Uitvoeringsbesluit WVO 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=6&artikel=3.54
elektriciteit programmaverantwoordelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elecprogverantwXXArtikel 31 Elektriciteitswet 1998https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009755&hoofdstuk=3&Paragraaf=5&artikel=31
elektriciteitsaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoekXXXArtikel 95b Elektriciteitswet 1988https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009755&hoofdstuk=8&Paragraaf=1a&artikel=95b
energiebesparing eigen huis subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubsXXArtikel 7 Subsidieregeling energiebesparing eigen huishttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038472&hoofdstuk=III&artikel=7
energielabelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabelXXXArtikel 2 Regeling energieprestatie gebouwenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020921&Paragraaf=2&artikel=2
erfbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfbelastingXXArtikel 5 Successiewet 1956https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=I&artikel=5
erkenning kind vernietiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVernXXArtikel 205 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=205
erkenning kind vernietiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVernXXArtikel 205a Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=205a
erkenning kind vervangende toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erkenKindVervToestXXArtikel 204 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=3&artikel=204
europese erfrechtverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eurErfrechtVerklaringXXArtikel 62 Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, ... van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaringhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=NL
europese sociale zekerheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverklXXXXVerordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, art. 19https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=NL
europese vuurwapenpashttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eu_vuurwapenpasXArtikel 1 Richtlijn (EU) 2021/555 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapenshttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0555&qid=1664446372771&from=NL
evc erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evcErkenningXStaatscourant 2016, 59145https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59145.html
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningXXXXArtikel 1.23 Binnenvaartpolitiereglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=1&artikel=1.23
evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunningXXXXArtikel 2:25 Model Algemene plaatselijke verordening
examenonderdeel beroepsonderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijstXXArtikel 3b Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEBhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027963&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3b
examenvak vavo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnthXXArtikel 3.66 Uitvoeringsbesluit WVO 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=8&artikel=3.66
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 11 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=11
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 12 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=12
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 13 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=13
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 22 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=22
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 23 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=23
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 24 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=24
examenvak vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnthXXArtikel 25 Eindexamenbesluit VOhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004593&hoofdstuk=II&artikel=25
extra onderwijsactiviteit basisschool vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijstXXArtikel 41 Wet op het primair onderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=4&artikel=41
faillissementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faillismtXXXArtikel 1 Faillissementswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=I&afdeling=Eerste&artikel=1
fietsenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fietsenregisterXXXArtikel 70k Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IVA&artikel=70k
financiële hulphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/financiële_hulpXX
financiële ondersteuning student bij bijzondere omstandighedenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmstXXArtikel 7.51 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=2a&artikel=7.51
forensenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/forensenbelastingXArtikel 223 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3
frequentiegebruik registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrRegXXXArtikel 5 Frequentiebesluit 2013https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032895&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=5
fytosanitair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcertXXXArtikel 71 Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raadhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&from=NL
garantverklaring verblijf in nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/garVerklVerblNLXArtikel 2.11 Vreemdelingenbesluit 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=2&afdeling=4&artikel=2.11
gasaansluitingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoekXXXArtikel 44 Gaswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011440&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.3&artikel=44
gastouderbureaus kwaliteitseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudburkwaleisXXXBesluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031621
gastouderopvang inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudopvinrseisXXXArtikel 14 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031613&Paragraaf=3&artikel=14
gaswinning groningen schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gaswgrschvergXXArtikel 2 Tijdelijke wet Groningenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043252&hoofdstuk=2&artikel=2
geboorteverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geboorteverlofXXXArtikel 4:2 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=4:2
gebouw tijdelijkeverhuurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebtijdverhvergXXXArtikel 15 Leegstandwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003403&hoofdstuk=V&artikel=15
gebruik autogordel en autokinderzitje ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebrAutogordelKinderzOnthXXXArtikel 88 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004825&hoofdstuk=VI&Paragraaf=2&artikel=88
gedenkteken openbare weghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenktekOpenbWegXMaatregelen verkeersveiligheid; Brief minister over gedenktekens voor verkeersslachtoffershttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-13.html
gedragscode natuurbescherminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdnatbesXXArtikel 3.31 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.31&
gedwongen opname psychiatrische instelling klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedwOpnPsychInstKlachtXArtikel 10:3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040635&hoofdstuk=10&Paragraaf=2&artikel=10:3
gedwongen opname psychiatrische instelling klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedwOpnPsychInstKlachtXArtikel 55 Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliëntenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040632&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&artikel=55
geen privégebruik auto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geenPrivGebrAutoVerklXXXArtikel 13bis Wet op de loonbelasting 1964https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=II&artikel=13bis
geluidsruimteinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatieXArtikel 163 Wet geluidhinderhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&hoofdstuk=XIV&artikel=163
geneeskundige behandelingsovereenkomsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneeskbehoverXXArtikel 446 Boek 7 Burgerlijk Wetboekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=446
geneesmiddelen bijwerkingenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnregXXArtikel 78 Geneesmiddelenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=8&Paragraaf=3&artikel=78
geneesmiddelen-bijwerkingenmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnmldXXArtikel 78 Geneesmiddelenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=8&Paragraaf=3&artikel=78
geneesmiddelenbereidings- of -groothandelsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genmidbergrhvergXXArtikel 18 Geneesmiddelenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=18
geneesmiddeleninformatiebank inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmInfoBankInzXXXArtikel 53 Geneesmiddelenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021505&hoofdstuk=4&Paragraaf=4&artikel=53
geneesmiddelenrecepthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geneesmiddelenreceptXXArtikel 11 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorghttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0024&from=NL#d1e1582-45-1
gerechtsdeurwaardersregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregisterXXArtikel 1a Gerechtsdeurwaarderswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012197&hoofdstuk=I&artikel=1a
geregistreerd partnerschap ontbindinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geregistreerd_partnerschap_ontbindingXXArtikel 80c Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5A&artikel=80c
gesubsidieerde rechtsbijstand en mediationhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gesubsRechtsbijstMedXArtikel 33e Wet op de rechtsbijstandhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=IVa&artikel=33e
getuige strafzaak onkostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/getuige_strafz_onkvergoedingXArtikel 1 Wet tarieven in strafzakenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002406&titeldeel=Eerste&Paragraaf=1&artikel=1
gewetensbezwaren militaire dienst erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewBezwDPlErkXArtikel 3 Wet gewetensbezwaren militaire diensthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002386&hoofdstuk=II&artikel=3
gewezen verdachte schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewVerdSchVergXArtikel 529 Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Vierde&titeldeel=VIa&artikel=529
gezagsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittrXXArtikel 244 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=13&afdeling=4&artikel=244
gezamenlijk gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezagXXArtikel 252 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=252
gezamenlijk gezaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezGezagXXArtikel 253t Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=3A&Paragraaf=2&artikel=253t
ggo-vergunning ingeperkt gebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergingepgebrXXArtikel 2.35 Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035090&hoofdstuk=2&titeldeel=2.2&afdeling=2.2.3&Paragraaf=2.2.3.1&artikel=2.35
ggo-vergunning introductie in milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergintrmilXXArtikel 3.2 Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035090&hoofdstuk=3&afdeling=3.1&artikel=3.2
ggo-vergunning voeding en diervoederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergvoeddiervXXVerordening (EG) Nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoedershttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1829&from=NL
graafmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmeldingXXXArtikel 8 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerkenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040728&hoofdstuk=4&artikel=8
gratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gratieXArtikel 2 Gratiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004257&artikel=2
groningen waardevermeerderingssubsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gronWrdVermSubsXArtikel 2 Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveldhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039336&artikel=2
groot pleziervaartbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grPlezVaartbewXXArtikel 7.8 Binnenvaartregelinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025958&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&artikel=7.8
groot vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grootVaarbewXArtikel 14 Binnenvaartbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025631&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=14
handelsregister gegevensverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstrXXXArtikel 21 Handelsregisterwet 2007https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021777&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=21
handelsregister inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschrXXArtikel 18 Handelsregisterwet 2007https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021777&hoofdstuk=3&artikel=18
heffingskorting uitbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hefKortUitbetXXArtikel 8.9 Wet inkomstenbelasting 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=8&afdeling=8.1&artikel=8.9
herbestemming monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubsXXXArtikel 7.3 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.1&artikel=7.3
hoger beroep tegen uitspraak bestuursrechterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HogBerUitsprBestRechtXXArtikel 8:104 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.5&artikel=8:104
hoger onderwijs aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanmXXArtikel 7.31a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=3&Paragraaf=1&artikel=7.31a
hondenhoudersregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratieXXXXArtikel 3.29 Besluit houders van dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035217&hoofdstuk=3&Paragraaf=4&artikel=3.29
horecabedrijf inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hobedrinreisXXArtikel 10 Alcoholwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002458&Paragraaf=2&artikel=10
horecatijdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffingXXArtikel 2:29 Model Algemene plaatselijke verordening
houthandelsverplichtingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/houthandverplXXVerordening (EU) Nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengenhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0995&from=NL#d1e491-23-1
huisdierenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisdierenpaspoortXXArtikel 6 Verordening (EU) Nr. 576/2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0576&from=NL
huurders groningen tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurders_gron_tegemoetkXArtikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming huurders van gereguleerde woningen van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046476&artikel=2
huurtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurtoeslagXXArtikel 7 Wet op de huurtoeslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=7
huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkXArtikel 30 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&artikel=30
huwelijk bij volmachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijkBijVolmXXArtikel 66 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=4&artikel=66
huwelijksdispensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwelijksdispensatieXXArtikel 41 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=1&artikel=41
huwelijksgoederenregister inschrijving huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaardenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInsHuwPartVwXXArtikel 116 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=8&afdeling=1&artikel=116
huwelijksgoederenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInzXXXArtikel 116 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=8&afdeling=1&artikel=116
identiteitsfraudemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitsfraudemeldingX
implantaat informatieverstrekkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ImplantaatInfoVerstrXXArtikel 7b Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=2&artikel=7b
inburgeringsexamen aanmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanmeldXXArtikel 3.6 Besluit inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=3.6
inburgeringsexamen aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamAanpasXXArtikel 3.9 Besluit inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=2&artikel=3.9
inburgeringsexamen vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamVrijstXArtikel 2.3 Besluit inburgeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020674&hoofdstuk=2&afdeling=2&artikel=2.3
inburgeringsexamen vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbExamVrijstXArtikel 2.3 Besluit inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045555&hoofdstuk=2&afdeling=2&artikel=2.3
inburgeringsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsleningXXArtikel 16 Wet inburgeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020611&hoofdstuk=5&artikel=16
inburgeringsleninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgeringsleningXXArtikel 20 Wet inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=6&artikel=20
inburgeringsplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnthXXArtikel 5 Wet inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=2&artikel=5
inburgeringsplicht ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlOnthXXArtikel 6 Wet inburgeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020611&hoofdstuk=2&artikel=6
inburgeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inburgPlVrijstXXArtikel 4 Wet inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=2&artikel=4
inburgeringstermijn verlenginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inbTermVerlXXArtikel 12 Wet inburgering 2021https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044770&hoofdstuk=4&artikel=12
incassoregisterinschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschrXXArtikel 3 Wet kwaliteit incassodienstverlening
individuele goedkeuring voertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoertXXXXArtikel 98 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=V&Paragraaf=7&artikel=98
inkoophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoopXArtikel 750 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=12&afdeling=1&artikel=750
inreisverbod opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inreisverbodOphXArtikel 66b Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=6&afdeling=3&artikel=66b
instandhouding monument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubsXXXArtikel 7.3 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.1&artikel=7.3
integriteitsbeoordelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordelingXXXXArtikel 7a Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuurhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013798&hoofdstuk=2a&artikel=7a
internationale diplomawaarderinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaardXXXArtikel 7.4.7 Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.7
internationale-kinderontvoeringsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/intKindOntvMeldingXXArtikel 8 Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, 's-Gravenhage, 25-10-1980https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0002010&hoofdstuk=III&artikel=8
investeringssubsidie duurzame energiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEnerXXXArtikel 4.5.2 Regeling nationale EZ-subsidieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035474&hoofdstuk=4&titeldeel=4.5&artikel=4.5.2
invoerrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrechtXXVerordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Uniehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1529398347735&from=NL#d1e3875-1-1
invoerrechten vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invoerrechten_vrijstellingXXXArtikel 17 Verordening (EG) Nr. 1186/2009 van de raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingenhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1186-20091230&qid=1664445286268&from=NL
invorderingsrentehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/invorderingsrenteXXXArtikel 28 Invorderingswet 1990https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004770&hoofdstuk=V&artikel=28
iow-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/iowUitkeringXXArtikel 3 Wet inkomensvoorziening oudere werklozenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024394&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=3
jachtaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jachtakteXXArtikel 3.28 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=3.28
jeugdhulp klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpKlachtXXXArtikel 4.2.1 Jeugdwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.2&sub-paragraaf=4.2.a&artikel=4.2.1
jeugdhulpdossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdhulpdossierXXArtikel 7.3.8 Jeugdwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.3&artikel=7.3.8
jeugdige bijrijder vrachtauto verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdBijrVrAutoVerklXXArtikel 2.7:4 Arbeidstijdenbesluit vervoerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009386&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.7&artikel=2.7:4
jongeren met een handicap onderwijsvoorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorzXXArtikel 19a Wet overige OCW-subsidieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009458&Paragraaf=2&artikel=19a
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningXXXArtikel 5 Model Verordening werkzaamheden kabels en leidingen
kabels- en leidingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunningXXXprovinciale (vaar)wegenverordening
kadastrale gegevens kopiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kadastrale_gegevens_kopieXXArtikel 99 Kadasterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=99
kalksteenwinningsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kalkstwinvergXXArtikel 146 Mijnbouwbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014394&hoofdstuk=10&Paragraaf=10.2&artikel=146
kampeerautotarief motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampAutTatMrbXXXArtikel 23a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=2&artikel=23a
kansspelvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelvergunningXArtikel 3 Wet op de kansspelenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002469&titeldeel=I&artikel=3
kentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenbewijsXXXArtikel 17 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=17
kentekenoverschrijving bij overlijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverlXXArtikel 29 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=29
kentekenoverschrijving bij overdracht particulierenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekOverschOverdrPartXXArtikel 26 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=26
kentekenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInzXXXArtikel 10 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=3&artikel=10
kentekenschorsinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekenschorsingXXXArtikel 50 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=7&artikel=50
keurmerkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurmerkXXX
kinderbijslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderbijslagXXArtikel 7 Algemene Kinderbijslagwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002368&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=7
kinderdagopvang inrichtingseisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindopvinreisXXXArtikel 10 Besluit kwaliteit kinderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039936&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=10
kinderopvangtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslagXXArtikel 1.5 Wet kinderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=1.5
kindgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindGebBudXXArtikel 2 Wet op het kindgebonden budgethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022751&artikel=2
klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtXXArtikel 9:1 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.1&afdeling=9.1.1&artikel=9:1
klacht ombudsmanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsmanXXArtikel 9:18 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=9&titeldeel=9.2&afdeling=9.2.1&artikel=9:18
klacht vergunninghouder interlandelijke adoptiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtVerghInterlAdoptXXXArtikel 24a Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004447&hoofdstuk=5A&artikel=24a
klacht zorgaanbiederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbiederXXXArtikel 14 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=14
klacht zorgaanbiederhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgaanbiederXXXArtikel 21 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037173&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=21
klacht zorgverlenerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klachtZorgverlenerXXXArtikel 65 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006251&hoofdstuk=VII&Paragraaf=4&artikel=65
klein vaarbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klVaarbewXXArtikel 16 Binnenvaartbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025631&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=16
koop registergoed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopRegGdInschrXXArtikel 3 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1&afdeling=1&artikel=3
kunstkoopregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstkoopregXKunstKoopregelinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013322
landgoed-aanmerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landgoedAanmerkingXArtikel 2 Natuurschoonwet 1928https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001939&artikel=2
lange duur vakantieproducthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/langduurvakprXXArtikel 50a Boek 7 Burgerlijk Wetboekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=1a&artikel=50a
leeftijdsgrenzen speciaal onderwijs ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnthXXArtikel 39 Wet op de expertisecentrahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=39
leerplichtvrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstellingXXArtikel 11 Leerplichtwet 1969https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=3&artikel=11
leerwegondersteunend onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToelXXWet voortgezet onderwijs 2020, artikel 2.42http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=4&artikel=2.42
legalisatie documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_documentXXArtikel 2 Besluit vaststelling gedragslijn beoordeling buitenlandse documenten door middel van legalisatie en verificatiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019727&artikel=2
legalisatie documenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legalisatie_documentXXArtikel I Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare aktenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002482&artikel=I
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 115 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=IV&hoofdstuk=XVI&artikel=115
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 223 Provinciewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005645&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=2&artikel=223
legeshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/legesXXArtikel 229 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
leraren promotiebeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeursXXNWO Subsidieregeling 2017https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039531
lerarenbeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeursXXArtikel 2 Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024246&Paragraaf=1&artikel=2
lerarenbeurshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeursXXArtikel 7 Subsidieregeling lerarenbeurshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039319&hoofdstuk=1&artikel=7
lesgeldhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldXXArtikel 3 Les- en cursusgeldwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=II&artikel=3
lesgeld buiteninvorderingstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldBuitInvStXArtikel 9b van de Les- en cursusgeldwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=IV&artikel=9b
lesgeld terugbetalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBetXXArtikel 5 Les- en cursusgeldwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004188&hoofdstuk=II&artikel=5
levenlanglerenkrediethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkredietXXArtikel 3.1 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=3.1
levensmiddelenbedrijferkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrerkXXArtikel 4 Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijvenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019442&artikel=4
levensmiddelenbedrijfregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrregXXArtikel 2 Warenwetregeling procedures registratie en erkenning van levensmiddelenbedrijvenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019442&artikel=2
lichaamsmateriaaldonortestvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmatdontstvergXXArtikel 12 Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaalhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014682&hoofdstuk=III&artikel=12
lichaamsmateriaalerkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmaterkXXArtikel 9 Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaalhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014682&hoofdstuk=III&artikel=9
ligplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunningXXXgemeentelijke verordening
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EUhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEUXXArtikel 3 Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het europees parlement en de raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlatenhttp://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1889/oj
loon premie volksverzekering inhouding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpvvinhXXXArtikel 58 Wet financiering sociale verzekeringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=58
loon premie werknemersverzekering inhoudinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonpwvinhXXXArtikel 59 Wet financiering sociale verzekeringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=59
loonbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonbelastingXXXArtikel 1 Wet op de loonbelasting 1964https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=I&artikel=1
loonsuppletiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonsupplXXArtikel 65c Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002524&hoofdstuk=IIB&artikel=65c
luchtvaart geluidscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidscertXXXArtikel 14 Besluit luchtvaartuigen 2008https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023922&hoofdstuk=5&artikel=14
luchtvaart geluidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaringXXXArtikel 15 Besluit luchtvaartuigen 2008https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023922&hoofdstuk=5&artikel=15
luchtvaart voorvalmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMeldingXXXArtikel 3 Regeling melden voorvallen in de burgerluchtvaart 2019https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042397&artikel=3
luchtvaart voorvalmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMeldingXXXArtikel 5 Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaarthttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0376&from=NL
luchtvaartregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregisterXXXArtikel 3.3 Wet luchtvaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005555&hoofdstuk=3&titeldeel=3.1&artikel=3.3
luchtvaartuig teboekstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartuig_teboekstellingXXXArtikel 92 Kadasterwethttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6&titeldeel=1&artikel=92
maatregel eindexamen beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBerXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.63http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=5&artikel=2.63
machtiging voorlopig verblijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/machtVoorlVerblXXArtikel 2p Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=1a&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=2p
marktmanipulatie of handel met voorwetenschap meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmldXXXVerordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik), art.16https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN#d1e2464-1-1
marktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunningXXXArtikel 2 Model Marktverordening
mbo-studentenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFondsXXArtikel 8.1.5 Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8&titeldeel=1&artikel=8.1.5
mbo-verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaringXXArtikel 7.4.6a Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=7&titeldeel=4&Paragraaf=1&artikel=7.4.6a
medicijnen mee op reis verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medicOpReisVerklXXArtikel 6 Opiumwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&artikel=6
medisch dossierhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischDossierXXArtikel 456 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=456
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubsXXArtikel 2 Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezakenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018592&artikel=2
medisch specialistentitelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medspectitelXXXArtikel 1 Regeling specialisten geneeskunsthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009878&artikel=1
medische hulpmiddelen eisenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medhlpmiddeisXXBesluit medische hulpmiddelenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007307
medische keuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medKeurXXXArtikel 1 Wet op de medische keuringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008819&artikel=1
meerderjarigheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meerderjarigheidsverklaringXXArtikel 253ha Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=2&Paragraaf=2a&artikel=253ha
meldcode huiselijk geweld en kindermishandelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mldcdhuisgewkndmisXXverplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandelinghttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
meldpunt zorgfraudehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntZorgfraudeXXXArtikel 74 Wet marktordening gezondheidszorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020078&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=74
mentorschaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mentorschapXArtikel 450 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=20&artikel=450
middelbare school klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlachtXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 3.35http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=3&Paragraaf=9&artikel=3.35
middelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middelingXXArtikel 3.154 Wet inkomstenbelasting 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=3&afdeling=3.14&artikel=3.154
mijnbouw schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mijnbSchVergXXArtikel 114 Mijnbouwwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014168&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.2&artikel=114
milieuverslag bedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijfXXXVerordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, artikel 5https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj
militair invaliditeitspensioenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/militInvalPensXArtikel 2 Besluit bijzondere militaire pensioenenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012222&Paragraaf=2&artikel=2
minimumloonhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minimumloonXXXArtikel 7 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002638&hoofdstuk=II&artikel=7
mobiele puinbreker gebruiksmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebrXXXArtikel 4 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafvalhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016292&artikel=4
mobiele-communicatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobCommVergXXArtikel 3.10 Telecommunicatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
modelovereenkomst arbeidsrelatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/modOvereenkArbRelXXArtikel 3.90 Wet op de inkomstenbelasting 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011353&hoofdstuk=3&afdeling=3.4&Paragraaf=3.4.1&artikel=3.90
moederschapsontkenning verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/moederschOntkVerklXXArtikel 202a Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=2a&artikel=202a
motorrijtuigenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/motorrijtuigenbelXXXArtikel 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=I&afdeling=1&artikel=1
motorrijtuigenbelasting overgangsregeling oudere voertuigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelOvergRegOudereVtgnXXArtikel 84a Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=Xa&artikel=84a
motorrijtuigenbelasting vrijstelling buitenlands kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstBuitKentXXXArtikel 73 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=73
motorrijtuigenbelasting vrijstelling invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstInvaliditeitXArtikel I Uitvoeringsbeschikking vrijstelling van motorrijtuigenbelasting wegens invaliditeithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003578&artikel=I
motorrijtuigenbelasting vrijstelling oldtimerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstOldtimerXXArtikel 72 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=72
motorrijtuigenbelasting vrijstelling rolstoelinstallatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/MRBelVrijstRolstoelinstXXArtikel 22 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=IV&afdeling=1&artikel=22
motorrijtuigenbelasting vrijstelling tijdelijk verblijf nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrbVrijstTVNLXArtikel 73 Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006324&hoofdstuk=VIII&artikel=73
nachtregisterplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregplXXXXArtikel 438 Wetboek van Strafrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001854&boek=Derde&titeldeel=II&artikel=438
nadeelcompensatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatieXX
nalatenschap verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nalatenschVerklXXArtikel 190 Burgerlijk Wetboek Boek 4https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002761&boek=4&titeldeel=6&afdeling=2&artikel=190
nationale accreditatie-instantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInstXXXArtikel 2 Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026591&hoofdstuk=2&artikel=2
natuurgebied vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunningXXXXArtikel 2.7 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.7
nazi-roofkunst restitutieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naziRoofkunstRestVerzXArtikel 2 Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorloghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022833&artikel=2
nederlandse titel aanvraaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraagXXArtikel 7.23 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=1&Paragraaf=4&artikel=7.23
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuwXXArtikel 69 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=69
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuwXXArtikel 70 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=70
nietigverklaring huwelijkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nietigverklHuwXXArtikel 71 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=5&afdeling=5&artikel=71
noodreisdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/noodreisdocumentXXArtikel 16 Paspoortwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=16
notarisbenoeminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/notarisbenXXXArtikel 3 Wet op het notarisambthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010388&titeldeel=II&artikel=3
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXArtikel 2:10 Model Algemene plaatselijke verordening
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXArtikel 3.2 modelkeur 2013
objectvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunningXXXXprovinciale omgevingsverordening
octrooihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiXXXXArtikel 17 Rijksoctrooiwet 1995https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007118&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=17
octrooiregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregisterXXArtikel 19 Rijksoctrooiwet 1995https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007118&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=19
omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunningXXXXArtikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning bouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouwXXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning brandveilig gebruikhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebrXXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning kaphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kapXXXXArtikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning milieuhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieuXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omgevingsvergunning reclamehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclameXXArtikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.2
omgevingsvergunning sloophttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_sloopXXXArtikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2.1
omzetbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelXXXArtikel 1 Wet op de omzetbelasting 1968https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=I&artikel=1
omzetbelasting kleine ondernemersregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omzetbelKORXXArtikel 25 Wet op de omzetbelasting 1968https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002629&hoofdstuk=V&afdeling=1&artikel=25
onbemand frequentiegebruik vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbemFreqGebrVergXXXArtikel 3.10 Telecommunicatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.5&artikel=3.10
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplRegXXXArtikel 14 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigenhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=NL
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplRegXXXArtikel 9 Regeling onbemande luchtvaartuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044598&hoofdstuk=3&artikel=9
onbemand-luchtvaartuigsysteem vaardigheidsbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysVaardigheidsbXXArtikel 8 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigenhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=NL
onderhoud rijksmonument leninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLenXXXArtikel 7.8 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=7&Paragraaf=7.3&artikel=7.8
onderwijsactiviteit speciaal onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijstXXArtikel 46 Wet op de expertisecentrahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=46
onderwijsbijdrage en schoolkosten deeltijders vo en vavo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgkXXArtikel 5.11 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=5&afdeling=5.2&Paragraaf=5.2.3&artikel=5.11
onderwijsbijdrage en schoolkosten vo tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgkXXArtikel 4.8 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.3&artikel=4.8
onderwijsmaster tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgkXXArtikel 3 Regeling tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasteropleidingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038481&artikel=3
oneerlijke handelspraktijkenverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerbXXXArtikel 8.8 Wet handhaving consumentenbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020586&hoofdstuk=8&artikel=8.8
ongebruikelijke-transactiemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmldXXArtikel 16 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorismehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024282&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=16
ongewenstverklaring opheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOphXXArtikel 68 Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=6&afdeling=4&artikel=68
onrechtmatig besluit schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmBeslSchadevergXXArtikel 8:88 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.4&artikel=8:88
onrechtmatige opname psychiatrische instelling schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmOpnPsInstSchVergXArtikel 28 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=28
onrechtmatige opname psychiatrische instelling schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onrmOpnPsInstSchVergXArtikel 35 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005700&hoofdstuk=II&Paragraaf=5&artikel=35
onroerendezaak gebruiksbeperkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_gebruiksbeperkingXXArtikel 3 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016876&Paragraaf=1&artikel=3
onroerendezaakbelasting (ozb)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)XXXArtikel 220 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=2&artikel=220
ontgrondingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunningXXXXArtikel 3 Ontgrondingenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002505&hoofdstuk=I&artikel=3
ontheffing internationale sanctiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthefIntSanctieXXArtikel 2 Sanctiewet 1977https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003296&afdeling=2&artikel=2
ontheffing verbod balseminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalsemingXXXArtikel 71 Wet op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005009&hoofdstuk=VI&artikel=71
ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontmoetingsrOuderenhuisvSubsidieXArtikel 4 Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvestinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045929&hoofdstuk=2&artikel=4
ontslagregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontslagregXXArtikel 667 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=667
ontwikkeladvies stap subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontw_advies_stap_subsidieXXArtikel 4 Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAPhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046473&artikel=4
onveilig productmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvprodmldXXXArtikel 2 Warenwetbesluit algemene productveiligheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006158&artikel=2
onveilig voedingsmiddel of diervoedermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvvoeddiervmldXXXVerordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, art. 19 en 20https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=EN
oorlogsgetroffenen motorrijtuigenbelasting vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oorlGetrMrBelVergXArtikel 2 Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003681&artikel=2
opgravingscertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscertXXXArtikel 5.1 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.1
opheffing school expertisecentra meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_meldingXArtikel 4 Besluit bekostiging WEChttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004259&hoofdstuk=I&titeldeel=II&artikel=4
opiumontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opiumontheffingXXArtikel 6 Opiumwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001941&artikel=6
orgaandonatie bij leven onkostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonLevenOnkVergXArtikel 2 Subsidieregeling donatie bij levenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025870&artikel=2
orgaandonor registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/orgaandonRegXXArtikel 9 Wet op de orgaandonatiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008066&hoofdstuk=3&Paragraaf=1&artikel=9
ouderschapsvaststellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsvaststellingXXArtikel 207 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=4&artikel=207
ouderschapsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ouderschapsverlofXXXArtikel 6:1 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6:1
ov-begeleiderskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ov-begeleiderskaartXXArtikel 2 Regeling OV-begeleiderskaarthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035366&artikel=2
overbruggingsuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overbrugUitkAowXArtikel 4 Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOWhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033498&Paragraaf=2&artikel=4
overdrachtsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overdrachtsbelastingXXArtikel 2 Wet op belastingen van rechtsverkeerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002740&hoofdstuk=II&afdeling=1&artikel=2
overlijden vermist persoon verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlVermPersVerklXXArtikel 426 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=18&afdeling=3&artikel=426
overlijdensaangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlijdensaangifteXXXArtikel 19h Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=4&afdeling=4&artikel=19h
overlijdensuitkering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAnwXXArtikel 51 Algemene nabestaandenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=III&artikel=51
overlijdensuitkering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkAowXXArtikel 18 Algemene Ouderdomswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=III&Paragraaf=2&artikel=18
overlijdensuitkering wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWajongXXArtikel 2:56 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=2&afdeling=8&Paragraaf=2&artikel=2:56
overlijdensuitkering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overlUitkWiaXXArtikel 74 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.2&artikel=74
paardachtigen identificatie en registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistrXXXArtikel 114 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheidhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
paardachtigen identificatie en registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistrXXXArtikel 143 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheidhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
paardachtigen identificatiedocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentDocumentXXXArtikel 22 Uitvoeringsverordening (EU) 2021/963 van de Commissie van 10 juni 2021https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0963&from=NL
pakketreishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pakketreisXXArtikel 500 Boek 7 Burgerlijk Wetboekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7A&afdeling=1&artikel=500
parkeerontheffing reclamevoertuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuigXXXArtikel 5:7 Model Algemene plaatselijke verordening
particuliere elektrische personenauto subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidieXXArtikel 1.3 Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043600&hoofdstuk=I&artikel=1.3
paspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paspoortXXXArtikel 26 Paspoortwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005212&hoofdstuk=IV&Paragraaf=1&artikel=26
pensioenregister inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInzXXArtikel 51 Pensioenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020809&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.1&artikel=51
personenvervoerconcessiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessieXXXArtikel 20 Wet personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=20
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetXXArtikel 2.15a Besluit zorgverzekeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018492&hoofdstuk=2&Paragraaf=1a&artikel=2.15a
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetXXArtikel 2.3.6 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035362&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=2.3.6
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetXXArtikel 3.3.3 Wet langdurige zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=3.3.3
persoonsgebonden budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persoonsgebonden_budgetXXArtikel 8.1.1 Jeugdwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.1&artikel=8.1.1
persoonsgegevens inlichtingen- en veiligheidsdiensten inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persGegIVDInzXXArtikel 76 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039896&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.2&artikel=76
persoonsgegevensverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persgegverwXXXArtikel 6 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e1369-1-1
planschadehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/planschadeXXArtikel 6.1 Wet ruimtelijke ordeninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=6&afdeling=6.1&artikel=6.1
plantenpaspoorthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantenpaspoortXXArtikel 6 Regeling invoer, uitvoer en verkeer van plantenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005997&Paragraaf=2&artikel=6
pleegvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pleegvergoedingXXArtikel 5.3 Jeugdwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0034925&hoofdstuk=5&artikel=5.3
pleziervaartuigcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plezierVaartCertificaatXXXArtikel 3 Convenant ter bevordering van de afgifte van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigenhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36436.html
politie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieKlachtXXArtikel 71 Politiewet 2012https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0031788&hoofdstuk=7&artikel=71
politiegegevens inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politiegegInzXXXArtikel 25 Wet politiegegevenshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022463&Paragraaf=4&artikel=25
postdienst aansprakelijkheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAansprXXXArtikel 29 Postwet 2009https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025572&hoofdstuk=4&Paragraaf=4.6&artikel=29
praktijkonderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToelXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.30http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=2&artikel=2.30
precariobelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelastingXXXArtikel 228 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=228
prestatiebeurs in gift omzettinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmzXXArtikel 4.13 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.13
prestatiebeurs in gift omzettinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmzXXArtikel 5.15 Wet studiefinanciering 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.7&artikel=5.15
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorzXXArtikel 4.12 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.12
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorzXXArtikel 4.14 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=4&afdeling=4.1&Paragraaf=4.1.2&artikel=4.14
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorzXXArtikel 5.16 Wet studiefinanciering 2001https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.7&artikel=5.16
prestatiebeurs voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorzXXArtikel 5.2b Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.1&artikel=5.2b
processtukken inzage benadeelde partij strafzaakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/processtInzBenPartStrafzXXArtikel 51ac Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=IIIA&afdeling=Tweede&artikel=51ac
proefplaatsing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/proefplWwXXArtikel 76a Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=VI&artikel=76a
psychotherapie voor naoorlogse generatie vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/psychotherNaoorlGenVergXXArtikel 2 Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006957&artikel=2
q-koortstegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/qkoortstegemXArtikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042403&artikel=2
raad voor de kinderbescherming klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadKindBesKlachtXXArtikel 239 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=13&afdeling=3&artikel=239
rampbestrijder nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitkXXArtikel 20 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijdershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=IV&artikel=20
rampbestrijder nabestaandenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitkXXArtikel 22 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijdershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=IV&artikel=22
rampbestrijder uitkering ziekte of invaliditeithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInvaXXArtikel 7 Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijdershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005643&hoofdstuk=II&artikel=7
rechterlijke organisatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtOrgKlachtXXArtikel 13a Wet op de rechterlijke organisatiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=1a&artikel=13a
rechterlijke organisatie klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtOrgKlachtXXArtikel 26 Wet op de rechterlijke organisatiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001830&hoofdstuk=2&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=26
rechtstreeks beroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rechtstrBeroepXXArtikel 7:1a Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&afdeling=7.1&artikel=7:1a
reclamebelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelastingXXArtikel 227 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=227
reclassering klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclassKlachtXArtikel 30 Reclasseringsregeling 1995https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007120&hoofdstuk=5&artikel=30
register arbeidsbeperkten inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regArbBepInsXXArtikel 38d Wet financiering sociale verzekeringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=3&afdeling=4&Paragraaf=4a&artikel=38d
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInzXXXArtikel 1.47b Wet kinderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=1.47b
register kinderopvang inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijvingXXXArtikel 1.46 Wet kinderopvanghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=1.46
register niet-bekostigde educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatieXXArtikel 6a.1.1 Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=6a&titeldeel=1&artikel=6a.1.1
registratienummer toeristische woonruimteverhuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regnr_toer_woonruimteverhuurXXXArtikel 23a Huisvestingswet 2014https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=4&Paragraaf=1a&artikel=23a
reinigingsrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrechtXXArtikel 229 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=229
reizen met minderjarige toestemminghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reizMJToestX
remigratie-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/remigrUitkXArtikel 4 Remigratiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010424&hoofdstuk=II&artikel=4
reprorechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reprorechtXXArtikel 16h Auteurswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001886&hoofdstuk=I&Paragraaf=6&artikel=16h
restauratie rijksmonument subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/restRijkmonSubsXXArtikel 4 Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019–2020https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042214&artikel=4
rijbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijsXXArtikel 107 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=1&artikel=107
rijbewijs aanvragenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbAanvraagXArtikel 26 Reglement rijbewijzenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=26
rijbewijs echtheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerklXXArtikel 127 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=127
rijbewijs echtheidsverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewEchthVerklXXArtikel 128 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=128
rijbewijs teruggaveverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbTerugVerzXXArtikel 164 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IX&artikel=164
rijbewijs verklaring van rijvaardigheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbverklrijvXXXArtikel 50 Reglement rijbewijzenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=III&Paragraaf=1&artikel=50
rijbewijs verlengenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbVerlengenXArtikel 35 Reglement rijbewijzenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008074&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=35
rijbewijsaanvraag na ongeldigverklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewAanvrNaOngVerklXXArtikel 123b Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=7&artikel=123b
rijbewijsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittrXXArtikel 127 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=127
rijbewijsregister uittrekselhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittrXXArtikel 128 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VI&afdeling=8&artikel=128
rijksmonumentenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumRegXArtikel 3.3 Erfgoedwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037521&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.1&artikel=3.3&
rijksvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksvisumXArtikel 5 Rijksvisumwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038494&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=5
rioolaansluitingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolaansluitingsvergunningXXArtikel 149 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=149
rioolheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffingXXXArtikel 228a Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=228a
rni inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rniInschrXXArtikel 2.66 Wet basisregistratie personenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033715&hoofdstuk=2&afdeling=2&Paragraaf=2&artikel=2.66
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffenXXArtikel 27 Wet vervoer gevaarlijke stoffenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007606&hoofdstuk=IIIa&artikel=27
schade bij rampen tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadeBijRampenTegemoetkomingXXArtikel 4 Wet tegemoetkoming schade bij rampenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009637&artikel=4
schadefonds geweldsmisdrijven uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadefGewMisdrUitkXArtikel 3 Wet schadefonds geweldsmisdrijvenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002979&artikel=3
schadevergoeding benadeelde partij strafzaakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schadevergBenPartStrZkXXArtikel 51f Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Eerste&titeldeel=IIIA&afdeling=Tweede&artikel=51f
scheiding van tafel en bed inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedInschrXXArtikel 173 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=10&afdeling=1&artikel=173
scheiding van tafel en bed verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidTafelBedVerzXXArtikel 169 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=10&afdeling=1&artikel=169
scheidingsmelding pensioenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scheidMeldPensFndsXXArtikel 2 Wet verevening pensioenrechten bij scheidinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006641&artikel=2
schengenvisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schengenvisumXArtikel 9 Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=1&artikel=9
schenkbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelastingXXArtikel 37 Successiewet 1956https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=IV&artikel=37
schenkbelasting kwijtscheldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenkbelKwijtschXXArtikel 67 Successiewet 1956https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002226&hoofdstuk=XI&artikel=67
schip teboekstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstelXXXXArtikel 85 Kadasterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=5&titeldeel=1&artikel=85
scholingsvoucher wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/scholingsvouchWwXArtikel 2 Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoephttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037912&artikel=2
schuldkwijtschelding wajonghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWajongXArtikel 2:59 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=2&afdeling=8&Paragraaf=2&artikel=2:59
schuldkwijtschelding wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWiaXArtikel 77 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=8&Paragraaf=8.2&artikel=77
schuldkwijtschelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsWwXArtikel 36 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=3&artikel=36
schuldkwijtschelding ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schKwijtsZwXArtikel 33 Ziektewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&hoofdstuk=II&artikel=33
schuldsaneringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldsanXXArtikel 284 Faillissementswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=III&afdeling=Eerste&artikel=284
seksbedrijf exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunningXXXArtikel 3:3 Model Algemene plaatselijke verordening
slachtoffer geweld jeugdzorg tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finTegSlachtoffJeugdzArtikel 2 Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044414&artikel=2
snelheidsbegrenzerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelhbegrXXArtikel 5.3.15 Regeling voertuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=5&afdeling=3&Paragraaf=4&artikel=5.3.15
snelle motorboot registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootRegXXXXArtikel 8.01 Binnenvaartpolitiereglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003628&deel=I&hoofdstuk=8&artikel=8.01
sollicitatieplichtontheffing wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/solliPlOnthWwXXArtikel 24 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=24
speciaal bewijs van luchtwaardigheid zelfgebouwd vliegtuighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specBewLuchtwZelfgebVliegtXXArtikel 4 Regeling amateurbouwluchtvaartuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013494&Paragraaf=3&artikel=4
speciaal onderwijs klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlachtXXArtikel 23 Wet op de expertisecentrahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=1&artikel=23
speciaal onderwijs toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToelXXArtikel 40 Wet op de expertisecentrahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=II&afdeling=1&Paragraaf=3&artikel=40
speelautomatenhal exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenhal_exploitatievergunningXXgemeentelijke verordening
speelvoorziening kinderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelvoorziening_kinderenXX
sportpatenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportpatentXXArtikel 7.03 Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030215&deel=III&hoofdstuk=7&Paragraaf=1&sub-paragraaf=1&artikel=7.03
staatsexamen nt2 aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2AanpXXArtikel 20 Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taalhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006192&hoofdstuk=VI&artikel=20
staatsexamen toelatinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToelXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 2.72http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&Paragraaf=7&artikel=2.72
staatsexamen vo aanpassinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanpXXArtikel 4.34 Uitvoeringsbesluit WVO 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=4&Paragraaf=7&artikel=4.34
standplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunningXXXXArtikel 5:18 Model Algemene plaatselijke verordening
stap-budgethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudgetXXArtikel 5 Subsidieregeling STAP-budgethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045419&artikel=5
starten particuliere basisschool meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmldXXArtikel 5 Wet op het primair onderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=I&artikel=5
starten particuliere school voortgezet onderwijs meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomldXXArtikel 54 Wet op het voortgezet onderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=II&artikel=54
startkwalificatieplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startkwalPlichtXArtikel 4b Leerplichtwet 1969https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&Paragraaf=2a&artikel=4b
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtXXArtikel B 1 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_1
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtXXArtikel B 2 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_2
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtXXArtikel B 2a Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_2a
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtXXArtikel B 3 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=II&hoofdstuk=B&artikel=B_3
stemrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stemrechtXXArtikel Y 2 Kieswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004627&afdeling=V&hoofdstuk=Y&Paragraaf=2&artikel=Y_2
storing draadloze apparatuur meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeldXXArtikel 2 Regeling storingsmeldingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026550&Paragraaf=2&artikel=2
strafbaar feit aangiftehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbFeitAangXXArtikel 161 Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Tweede&titeldeel=I&afdeling=Vierde&artikel=161
strafbeschikking verzethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbesVerzXXArtikel 257e Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Tweede&titeldeel=IVa&afdeling=Vijfde&artikel=257e
strafblad inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInzXXXArtikel 18 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevenshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=3&artikel=18
strafblad inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInzXXXArtikel 39i Wet justitiële en strafvorderlijke gegevenshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2A&afdeling=3&artikel=39i
strafblad inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafbladInzXXXArtikel 43 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevenshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=3&artikel=43
strafzaak herzieningsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strafzHerzVerzXXArtikel 457 Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Derde&hoofdstuk=B&titeldeel=VIII&afdeling=Eerste&artikel=457
stralingsartsen en deskundigen registratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskRegXXXXArtikel 69 Kernenergiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002402&hoofdstuk=IX&artikel=69
structuurvisiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisieXXArtikel 2.3 Wet ruimtelijke ordeninghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020449&hoofdstuk=2&artikel=2.3
studenten ov-vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVergXArtikel 3.7 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.2&artikel=3.7
studentenreisproduct schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVergXXArtikel 3.29 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.7&artikel=3.29
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringXArtikel 2.13a Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.4&artikel=2.13a
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringXArtikel 2.14 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.4&artikel=2.14
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringXArtikel 2.4 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=2.4
studiefinancieringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinancieringXArtikel 2.8 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.3&artikel=2.8
studiekosten leraren tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTegXXArtikel 5.5 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0012438&hoofdstuk=5&afdeling=5.1&Paragraaf=5.1.3&artikel=5.5
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXArtikel 4:21 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=4&titeldeel=4.2&afdeling=4.2.1&artikel=4:21
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXArtikel 78 Waterschapswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005108&titeldeel=III&hoofdstuk=X&artikel=78
subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidieXXprovinciale subsidieverordening
surceance van betalinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/surcbetXXArtikel 214 Faillissementswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=II&afdeling=Eerste&artikel=214
t100-bus goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/t100busgoedkXXArtikel 6.6 Regeling voertuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=6&Paragraaf=2&artikel=6.6
taxi chauffeurskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichkrtXXXArtikel 81 Besluit personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=81
taxi goedkeuringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxgkXXArtikel 3.12 Regeling voertuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025798&hoofdstuk=3&afdeling=6&artikel=3.12
taxi ondernemerskaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiondkrtXXArtikel 81 Besluit personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=81
taxi-informatiekaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaartXXXArtikel 2 Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010998&artikel=2
taxichauffeur getuigschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichgetschrXXXArtikel 82 Besluit personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011982&hoofdstuk=6&Paragraaf=3&artikel=82
taxivervoer klachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivervoerKlachtXXXArtikel 77 Wet personenvervoer 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011470&hoofdstuk=V&Paragraaf=2&artikel=77
telecommunicatiewet geschilbeslechtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBeslXXXArtikel 12.9 Telecommunicatiewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009950&hoofdstuk=12&Paragraaf=12.2&sub-paragraaf=12.2.2&artikel=12.9
terrasvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunningXXXArtikel 2:10 Model Algemene plaatselijke verordening
terugbetaling studiefinanciering opschortinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugbetStuFiOpschXArtikel 6.7 Wet studiefinanciering 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011453&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=6.7
terugkeervisumhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugkeervisumXXArtikel 2w Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=1a&afdeling=3&artikel=2w
tewerkstellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstvergXXXXArtikel 2 Wet arbeid vreemdelingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=2
tewerkstellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstvergXXXXArtikel 3 Wet arbeid vreemdelingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=3
tewerkstellingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstvergXXXXArtikel 5 Wet arbeid vreemdelingenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007149&Paragraaf=II&artikel=5
thuiswerkvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/thuiswerkvergoedingXXArtikel 31a Wet op de loonbelasting 1964https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002471&hoofdstuk=V&afdeling=1&artikel=31a
tijdelijk en incidenteel werken in gereglementeerd beroep meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdIncWerkGeregBerMeldXXArtikel 22 Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificatieshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023066&hoofdstuk=3&artikel=22
tijdelijke opheffing geschorst kentekenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentXXXArtikel 23 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=23
tijdelijke opheffing geschorst kenteken bij evenementhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdOphGeschKentEvenXXXArtikel 23 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=23
toeristenbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelastingXXXArtikel 224 Gemeentewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XV&Paragraaf=3&artikel=224
toeslag toeslagenwethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeslagToeslagenwetXXArtikel 2 Toeslagenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004043&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=2
transitokentekenbewijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/transitokentXXXArtikel 4 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=2&artikel=4
trekhondenverbod ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trekhondenverbod_ontheffingXXArtikel 10.1 Wet dierenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
trekhondenverbod ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/trekhondenverbod_ontheffingXXArtikel 10.1 Wet dierenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&hoofdstuk=10&artikel=10.1
tweede lerarenopleiding subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubsXXArtikel 3 Subsidieregeling tweede lerarenopleidinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043210&hoofdstuk=1&artikel=3
uitkering vervolgingsslachtoffers 1940-1945http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitkVervSlchtoff4045XArtikel 7 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002844&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=7
uitspraak bestuursrechter herzieningsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprBestRechtHerzVerzXXArtikel 8:119 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.6&artikel=8:119
uitspraak huurcommissie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerzXXXArtikel 4 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimtehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4
uitspraak huurcommissie verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprHuurcommVerzXXXArtikel 4a Uitvoeringswet huurprijzen woonruimtehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=4a
uitspraken huurcommisie inzagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitsprhuurcommInzXXXArtikel 3i Uitvoeringswet huurprijzen woonruimtehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014315&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=3i
uwv reiskostenvergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvReiskVergXXArtikel 2 Beleidsregel kostenvergoeding UWVhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028578&artikel=2
uwv-inzagerecht en correctieverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uwvInzRechtCorrVerzXXArtikel 2 Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040934&Paragraaf=2&artikel=2
vacaturehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacatureX
vaderschapsontkenning verklaringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaderschapsontkenning_verklaringXArtikel 200 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=11&afdeling=2&artikel=200
vakantiemelding wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakMldWwXXArtikel 5 Uitkeringsreglement WW 2015https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036710&Paragraaf=3&artikel=5
vakantierechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakantierechtXXXArtikel 634 Burgerlijk Wetboek Boek 7https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=3&artikel=634
vakbekwaamheid certificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwCertXXArtikel 20 Arbeidsomstandighedenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&hoofdstuk=4&artikel=20
vakbekwaamheidseishttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vakbekwEisXX
valkeniersaktehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/valkeniersakteXXArtikel 3.30 Wet natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&hoofdstuk=3&Paragraaf=3.6&artikel=3.30
vennootschapsbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vennootschapsbelXXArtikel 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002672&hoofdstuk=I&artikel=1
ventvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunningXXXXgemeentelijke verordening
verblijfsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblijfsvergunningXXArtikel 13 Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=2&artikel=13
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblvergregbeptijdXXXArtikel 14 Vreemdelingenwet 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011823&hoofdstuk=3&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=14
verbod op permanente nachtarbeid ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnthXXXXArtikel 5:14 Arbeidstijdenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.4&artikel=5:14
verbruiksbelastinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbruiksbelXXArtikel 1 Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije drankenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005802&hoofdstuk=I&artikel=1
verduurzaming en onderhoud huurwoning subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzOnderhoudHuurwSubsidieXXArtikel 8 Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046234&artikel=8
vereisten benoeming leraar vo ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnthXXWet voortgezet onderwijs 2020, art. 7.11http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=2&artikel=7.11
vereniging stamboekvee erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstamverkXXVerordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij (Fokkerijverordening), art. 4https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1012&from=NL#d1e1610-66-1
verkeersboetehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersboeteXXXArtikel 2 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriftenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004581&hoofdstuk=II&artikel=2
verklaring afgelegd examenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamenXXArtikel 3.51 Uitvoeringsbesluit WVO 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&Paragraaf=5&artikel=3.51
verklaring afgelegd examenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamenXXArtikel 4.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=4&Paragraaf=6&artikel=4.33
verklaring omtrent gedrag (vog)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)XXXArtikel 28 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevenshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014194&titeldeel=2&afdeling=5&artikel=28
verklaring positie molukkershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_positie_molukkersXArtikel 3 Wet betreffende de positie van Molukkershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003052&artikel=3
versterking gebouwen groningen subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verst_geb_gron_subsidieXXArtikel 3 Subsidieregeling versterking gebouwen Groningenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044145&artikel=3
verstrekking overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatieXXArtikel 3.1 Wet open overheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=3&artikel=3.1
vervangend kentekenbewijs of tenaamstellingscodehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervKentBewTenStCodeXXArtikel 55 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IV&Paragraaf=4b&artikel=55
vervangend opleidingsdocumenthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervOplDocXArtikel 7.11a Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=1&Paragraaf=1&artikel=7.11a
vervoersdocumenten stoffelijk overschothttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschotXXXXArtikel 11 Besluit op de lijkbezorginghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0009080&Paragraaf=6&artikel=11
verwerking dierlijke bijproducten erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijproderkXXVerordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), art. 24https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1069&from=NL#d1e3022-1-1
verwerking dierlijke bijproducten meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijprodmldXXVerordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten), art. 23https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1069&from=NL#d1e3022-1-1
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwplXXXXVerordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), art. 5https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL#d1e1369-1-1
verwijdering asbestdaken subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwAsbestdakSubsXXArtikel 3 Subsidieregeling verwijderen asbestdakenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037274&artikel=3
verzekeringsplicht sociale verzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlSocVerzOnthXXArtikel 64 Wet financiering sociale verzekeringenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017745&hoofdstuk=5&artikel=64
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthXXArtikel 21a Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21a
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthXXArtikel 21b Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21b
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthXXArtikel 21c Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=21c
verzekeringsplicht volksverzekeringen ontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzekPlVolksverzOnthXXArtikel 22 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010182&Paragraaf=3&artikel=22
verzet tegen uitspraak bestuursrechterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzetUitsprBestRechtXXArtikel 8:55 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.2&afdeling=8.2.4&artikel=8:55
verzoek overheidsinformatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatieXXArtikel 4.1 Wet open overheidhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045754&hoofdstuk=4&artikel=4.1
verzoek overheidsinformatie inlichtingen- en veiligheidsdienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie_IenVDXArtikel 80 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0039896&hoofdstuk=5&Paragraaf=5.3&artikel=80
verzoekschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoekschriftXArtikel 5 Grondwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=5
veterinair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcertXXXArtikel 114 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheidhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
veterinair exportcertificaathttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcertXXXArtikel 143 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheidhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL
veterinair laboratorium erkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetlaberkXXArtikel 3 Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoriahttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019575&Paragraaf=1&artikel=3
vijfenveertigplusser ontwikkeladvieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vijfenveerPlusOntwAdvXXTijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040282&z=2018-12-28
visvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/visvergunningXArtikel 21 Visserijwet 1963https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002416&hoofdstuk=V&afdeling=I&Paragraaf=4&artikel=21
voertuigen bedrijfsvoorraaderkenninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertbedrvoorrerkXXArtikel 62 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IV&Paragraaf=5&artikel=62
vogel preparatiemeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVogelPrepMeldingXXXArtikel 3.26 Besluit natuurbescherminghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038662&hoofdstuk=3&titeldeel=3.4&Paragraaf=3.4.2&artikel=3.26
voogdbenoeming verzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdbenVerzXXArtikel 299 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=6&Paragraaf=3&artikel=299
voogdij aantekening gezagsregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voogdAantGezRegXXArtikel 292 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=14&afdeling=6&Paragraaf=2&artikel=292
voor- en vroegschoolse educatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatieXXXArtikel 166 Wet op het primair onderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=166
voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanwXXXArtikel 2 Wet voorkeursrecht gemeentenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=2
voorkeursrechtaanwijzinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanwXXXArtikel 9a Wet voorkeursrecht gemeentenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003391&artikel=9a
voorlopige voorzieninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorzXXArtikel 8:81 Algemene wet bestuursrechthttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=8&titeldeel=8.3&artikel=8:81
voornaamwijziginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voornaamwijzigingXArtikel 4 Burgerlijk Wetboek Boek 1https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002656&boek=1&titeldeel=2&artikel=4
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijstXXArtikel 7.28 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&Paragraaf=1&artikel=7.28
vooropleidingseisen hoger onderwijs vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijstXXArtikel 7.29 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoekhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005682&hoofdstuk=7&titeldeel=2&Paragraaf=1&artikel=7.29
vooroverleghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlgXX
vordering rijbewijs klaagschrifthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vordRijbewKlaagschrXArtikel 164 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=IX&artikel=164
vos-inrichting gegevensleveringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevensleveringXXActiviteitenbesluit milieubeheerhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022762
vreemdeling verhuismeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMldXXArtikel 4.37 Vreemdelingenbesluit 2000https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011825&hoofdstuk=4&afdeling=3&Paragraaf=1&artikel=4.37
vrijwillige inkoop aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwInkAowXXArtikel 38 Algemene Ouderdomswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=IV&artikel=38
vrijwillige verzekering anwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAnwXXArtikel 63a Algemene nabestaandenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=5&artikel=63a
vrijwillige verzekering aowhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzAowXArtikel 35 Algemene Ouderdomswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002221&hoofdstuk=IV&artikel=35
vrijwillige verzekering waohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWaoXArtikel 81 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002524&hoofdstuk=VI&artikel=81
vrijwillige verzekering wiahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWiaXXArtikel 18 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.2&artikel=18
vrijwillige verzekering wwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzWwXXArtikel 53 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=III&artikel=53
vrijwillige verzekering ziektewethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VrijwVerzZwXXArtikel 64 Ziektewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&hoofdstuk=IV&artikel=64
vuurwapen uitvoervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwapen_uitvoervergXXArtikel 4 Verordening (EU) Nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0258
vuurwerk toepassingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunningXXArtikel 3B.1 Vuurwerkbesluithttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013360&hoofdstuk=3b&artikel=3B.1
wa-verzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlXXXArtikel 2 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=1&artikel=2
wa-verzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waVerzPlVrijstXXArtikel 18 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=2&artikel=18
waarborgfonds motorverkeer schadevergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbFndsMotVerkSchVergXXXArtikel 25 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002415&hoofdstuk=4&artikel=25
wajong-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wajong-uitkeringXXArtikel 1a:2 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008657&hoofdstuk=1a&Paragraaf=2&artikel=1a:2
wapenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunningXArtikel 13 Wet wapens en munitiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=3&artikel=13
wapenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunningXArtikel 28 Wet wapens en munitiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=6&artikel=28
wapenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wapenvergunningXArtikel 4 Wet wapens en munitiehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008804&Paragraaf=1&artikel=4
watermeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermeldingXXXArtikel 3.9 modelkeur 2013
watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunningXXXXArtikel 6.2 Waterwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0025458&hoofdstuk=6&Paragraaf=1&artikel=6.2
wegenverkeerswetontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffingXXXArtikel 149 Wegenverkeerswet 1994https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006622&hoofdstuk=VII&artikel=149
werktijden aanpassingsverzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdenAanpVerzXXXArtikel 2 Wet flexibel werkenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011173&artikel=2
werktijdenregelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werktijdregXXXArbeidstijdenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007671
werkzoekende inschrijvinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkzInschrXXArtikel 26 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=2&artikel=26
wet wijziging geregistreerd geslacht tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beleid_tegemoetk_wijz_gesl_registratieXArtikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045577&artikel=2
wezenuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wezenuitkeringXXArtikel 26 Algemene nabestaandenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007795&hoofdstuk=3&afdeling=I&Paragraaf=5&artikel=26
wia-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wia-uitkeringXXArtikel 47 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogenhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019057&hoofdstuk=6&Paragraaf=6.1&artikel=47
wijnproducentenregistratiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodregXXArtikel 3a Regeling wijn en olijfoliehttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035180&hoofdstuk=1&artikel=3a
wijziging voertuiggegevens meldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMeldingXXXArtikel 34 Kentekenreglementhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006951&hoofdstuk=4&artikel=34
winkeltijdenontheffinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdenontheffingXArtikel 3 Winkeltijdenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007952&artikel=3
wlz-indicatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzIindicatieXXArtikel 3.2.1 Wet langdurige zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=2&artikel=3.2.1
wlz-zorg in buitenland vergoedinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wlzZorgBuitVergXArtikel 3.3.5 Wet langdurige zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035917&hoofdstuk=3&Paragraaf=3&artikel=3.3.5
woonruimte splitsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunningXXXXArtikel 21 Huisvestingswet 2014https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035303&hoofdstuk=4&Paragraaf=1&artikel=21
woonzorgarrangement subsidiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonzorgarrSubsidieXArtikel 1.3 Stimuleringsregeling Wonen en Zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042041&hoofdstuk=1&artikel=1.3
wrakinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wrakingXXArtikel 512 Wetboek van Strafvorderinghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001903&boek=Vierde&titeldeel=IV&artikel=512
ww-uitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkeringXXArtikel 15 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=II&Paragraaf=1&artikel=15
ww-uitkering bij betalingsonmacht werkgeverhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wwUitkBetOnmWGXXXArtikel 61 Werkloosheidswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004045&hoofdstuk=IV&artikel=61
zeebriefhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zeebriefXXXArtikel 6a Zeebrievenwethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001933&artikel=6a
zelf aangebrachte voorziening tegemoetkominghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zelf_aangebr_voorz_tegemoetkomingXArtikel 2 Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningenhttp://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046656&artikel=2
ziekenhuisafvalverwerkinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zhuisafvverwXXRichtlijn decontaminatie apparatuur ziekenhuisafvalhttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022549
ziektewetuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziektewetuitkeringXXArtikel 19 Ziektewethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001888&afdeling=Tweede&artikel=19
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderzXXWet op de expertisecentra, artikel 155http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=155
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderzXXWet op het primair onderwijs, artikel 175http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=11&artikel=175
zij-instromer onderwijs bekwaamheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderzXXWet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.31http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=6&artikel=7.31
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzXXArtikel 4.2.4 Wet educatie en beroepsonderwijshttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=4&titeldeel=2&artikel=4.2.4
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzXXWet educatie en beroepsonderwijs, art. 4.2.4 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=4&titeldeel=2&artikel=4.2.4
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzXXWet op de expertisecentra, artikel 152http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003549&titeldeel=IV&afdeling=10&artikel=152
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzXXWet op het primair onderwijs, artikel 172http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=IV&afdeling=11&artikel=172
zij-instromer onderwijs geschiktheidsonderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderzXXWet voortgezet onderwijs 2020, artikel 7.27http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=7&Paragraaf=6&artikel=7.27
zorgaanbiedersmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgaanbiedersmeldingXXXArtikel 2 Wet toetreding zorgaanbiedershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043797&hoofdstuk=2&Paragraaf=1&artikel=2
zorginstellingtoelatingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorginstellingtoelatingsvergunningXXArtikel 4 Wet toetreding zorgaanbiedershttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043797&hoofdstuk=2&Paragraaf=3&artikel=4
zorgtoeslaghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgtoeslagXXArtikel 2 Wet op de zorgtoeslaghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018451&artikel=2
zorgverzekeringsplichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlXXArtikel 2 Zorgverzekeringswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2
zorgverzekeringsplicht vrijstellinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgverzPlVrijstXXArtikel 2 Zorgverzekeringswethttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0018450&hoofdstuk=2&Paragraaf=2.1&artikel=2
zwangerschaps- en bevallingsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalUitkXXXArtikel 3:7 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=3&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=3:7
zwangerschaps- en bevallingsuitkeringhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalUitkXXXArtikel 3:8 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=3&afdeling=2&Paragraaf=1&artikel=3:8
zwangerschaps- en bevallingsverlofhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwangerschBevalVerlXXXArtikel 3:1 Wet arbeid en zorghttps://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=3&afdeling=1&Paragraaf=1&artikel=3:1