Status van een standaard

Standaarden zijn een modelmatige specificatie van de werkelijkheid. Standaarden zijn alleen bruikbaar als voor de gebruikers duidelijk is welke specificaties geldig zijn. Specificaties moeten dus niet veranderlijk zijn. Tegelijkertijd moet een standaard echter geschikt zijn om mee te veranderen met veranderingen in de werkelijkheid. Voor die tegenstrijdige behoefte is het versie-mechanisme bedacht. Een eerste versie van een standaard wordt vastgesteld en als er zich ontwikkelingen voordoen, zoals een veranderende werkelijkheid of voortschrijdend inzicht, dan kan een nieuwe versie van de standaard worden gespecificeerd en uitgebracht. De oude versie blijft bruikbaar voor bestaande systemen en de nieuwe versie kan worden toegepast in nieuwe (versies van) systemen.

De status van een versie is een aanduiding van de bruikbaarheid en toepasbaarheid van een versie van een standaard. We onderscheiden de volgende statussen.

Status Betekenis Beheer Onderhoud
in ontwikkeling De versie van de standaard is niet stabiel en mogelijk onvolledig en kan slechts worden toegepast in specifieke ontwikkelsituaties De versie van de standaard wordt gepubliceerd in een tijdelijke omgeving en kan zonder aankondiging wijzigen Er is geen eenduidig proces om fouten te herstellen of de inhoud aan te passen aan veranderende werkelijkheid.
aanbevolen De versie van de standaard is stabiel en volledig om toe te kunnen passen De versie van de standaard wordt gepubliceerd in een persistente omgeving. Er is een proces voor het verwerken van wijzigingsverzoeken die kunnen resulteren in nieuwe versies van de standaard. Fouten in de specificatie worden zo spoedig mogelijk hersteld in een nieuwe versie van de standaard. Specificaties die een situatie in de werkelijkheid reflecteren (denk bijvoorbeeld aan waardelijsten) worden uitgebreid of aangepast zodra verandering in de werkelijkheid wordt gesignaleerd. Dit resulteert niet in een nieuwe versie van de standaard.
uitontwikkeld De versie van de standaard is stabiel en volledig om toe te kunnen passen, maar er worden geen nieuwe specificaties meer gemaakt. De versie van de standaard wordt gepubliceerd in een persistente omgeving. Wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen Fouten in de specificatie worden zo spoedig mogelijk hersteld in een nieuwe versie van de standaard. Specificaties die een situatie in de werkelijkheid reflecteren (denk bijvoorbeeld aan waardelijsten) worden uitgebreid of aangepast zodra verandering in de werkelijkheid wordt gesignaleerd. Dit resulteert niet in een nieuwe versie van de standaard.
uitgefaseerd De versie van de standaard is nog beschikbaar, maar wordt niet langer onderhouden. De versie van de standaard wordt gepubliceerd in een persistente omgeving. Wijzigingsverzoeken worden niet meer in behandeling genomen Fouten worden niet meer hersteld. Specificaties die een situatie in de werkelijkheid reflecteren (denk bijvoorbeeld aan waardelijsten) worden bevroren en niet meer aangepast aan veranderingen in de werkelijkheid.