StandaardenOverheid.nl

STOP businessrules

https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/businessrules/ is de namespace voor de codering binnen STOP specificeert van

  • beschreven bedrijfsregels en
  • koppeling van XML-instanties aan schema's en schematrons

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/stop/imop-businessrules.xsd.

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van STOP.

Contact