StandaardenOverheid.nl

STOP consolidatie

https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/consolidatie/ is de namespace die de modellering van de consolidatie van juridische instrumenten binnen STOP specificeert. De onderdelen zijn:

  • consolidatie-identificatie
  • toestanden en tijdstempels
  • proefversies
  • juridische verantwoording van regelgeving (ook wel bekend als "wettechnische informatie")

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/stop/imop-consolidatie.xsd.

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van STOP.

Contact