StandaardenOverheid.nl

STOP data

https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/ is de namespace die de niet-tekstuele informatie van STOP specificeert. Hieronder valt:

  • identificatie van STOP-modules
  • metadata van de STOP-modules
  • contextuele informatie
  • juridische borging van planinformatie

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/stop/imop-data.xsd .

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van STOP.

Contact