StandaardenOverheid.nl

STOP geo

https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/geo/ is de namespace die de modellering van een geografisch informatieobject (GIO) binnen STOP specificeert. 

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/stop/imop-geo.xsd. Dit schema gebruikt onderdelen van een specifieke versie van de "Geography Markup Language" (GML).

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van STOP.

Contact