StandaardenOverheid.nl

STOP gio

https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/gio/ is de namespace die de modellering van de geografische context waarin een besluit tot het vaststellen van een GIO genomen is specificeert. 

De elementen in de namespace zijn gedefinieerd in het XML-Schema https://standaarden.overheid.nl/stop/imop-gio.xsd .

Uitgebreide documentatie van deze XSD is gepubliceerd op de documentatiesite van STOP.

Contact