StandaardenOverheid.nl

Toegankelijkheid

Bij de bouw van standaarden.overheid.nl is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken. 

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen, de voorloper van DigiToegankelijk. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. De Rijksoverheid heeft zich verplicht deze richtlijnen toe te passen en te handhaven. Het bouwen van websites volgens DigiToegankelijk biedt diverse voordelen voor bezoekers.

Bij toetsing in 2012 voldeed deze website aan de 125 richtlijnen van toegankelijkheid (prioriteit 3).

Contact