3.2 - TOOI-kern

TOOI omvat naast thesauri waarvan de inhoud buiten KOOP wordt vastgesteld, ook thesauri waar KOOP zelf inhoudelijk voor verantwoordelijk is. Binnen deze laatstgenoemde categorie is tooikern de belangrijkste. Ook tooixtrn bevat een aantal door KOOP gedefinieerde concepten: dat zijn aanvullingen concepten van het publicatiebureau van de EU en hebben betrekking op een nauw omschreven onderwerp (taal, bestandsformat).

De scope van tooikern is breed. Het omvat begrippen die we gebruiken voor het indelen van uiteenlopende soorten objecten. Bijvoorbeeld voor het indelen van informatieobjecten in documentsoorten, en daarbinnen voor het indelen van officiële publicaties naar de publicatiebladen. Er zijn ook begrippen voor het indelen van overheidsorganisaties in bijvoorbeeld organisatiesoorten. De brede scope van de thesaurus brengt een grote diversiteit aan concepten met zich mee.

De concepten worden primair beschikbaar gemaakt middels toepassingspecieke waardelijsten. Per waardelijst bevat tooikern een conceptcollectie. Een flink aantal concepten in de thesaurus wordt nog niet op die manier uitgeleverd: deze dienen om in een toekomstige collectie te worden meegenomen of om context te geven aan andere concepten. De inhoud van tooikern is in hoge mate dynamisch, zodat er snel ingespeeld kan worden op behoeften van afnemers.