3.5 - TOOI-Wep

'Wep' staat voor Wet elektronische publicaties. Deze wet is te vinden in het Staatsblad, en zal de Bekendmakingswet wijzigen. De Wep-thesaurus bevat concepten die van belang zijn voor het metadateren van de officiële publicaties, dat wil zeggen informatieobjecten die instantie zijn van de subklasse tooiont:OfficielePublicatie. Dat zijn stukken die gepubliceerd zijn in één van de acht publicatiebladen, zoals de staatscourant of het gemeenteblad. De inhoud van de Wep-thesaurus wordt niet vastgesteld door KOOP, maar door andere partijen binnen BZK. 

De volgende punten zijn van toepassing:

  • tooiwep bevat drie conceptschema's: tooiwep:rubriek, tooiwep:plansoort en tooiwep:activiteit. Elk van deze conceptschema's bevat concepten die het waardebereik vormen van een specifieke property
  • tooiwep bevat aparte collecties voor centrale en decentrale invoer, voor alle drie schema's, dus in totaal 6 collecties
  • Uit tooiwep worden drie schemagebaseerde waardelijsten en zes collectiegebaseerde waardelijsten gegenereerd
  • Binnen tooiwep gebruiken we een apart label voor enkelvoud (skos:prefLabel) en voor meervoud (tooiont:prefLabelVoorGroepen). Die verschijnen allebei in de waardelijsten. Applicaties moeten zelf kiezen welke ze gebruiken
  • Ook de collecties hebben naast een waarde voor skos:prefLabel een waarde voor tooiont:prefLabelVoorGroepen
  • De concepten in het schema tooiwep:rubriek zijn voorzien van een waarde voor sh:order. Op basis daarvan kunnen de concepten zo gesorteerd worden dat concepten met labels als "overige rubrieken" onderaan komen te staan