3.6 - TOOI-Bwb

'BWB' staat voor 'Basis wettenbestand': de verzameling geconsolideerde wet- en regelgeving die toegankelijk is op wetten(.overheid).nl. In het BWB zijn een aantal taxonomieën opgenomen die in deze thesaurus zijn samengebracht. Vooralsnog zijn dat:

  • overheidsthema's
  • rechtsgebieden
  • thema's verdragen

Deze lijsten zijn specifiek voor het BWB. De overheidsthema's hebben qua onderwerp gelijkenis met de TOP-lijst, maar is toch geheel anders van samenstelling. De lijst met 'thema's verdragen' lijkt op de themalijst die in de Verdragenbank wordt gebruikt, maar beide lijsten hebben een andere eigenaar. De de inhoud van tooibwb wordt vastgesteld door de redactieraad BWB, en vormt daarmee een afzonderlijke thesaurus. De thesaurus bevat geen collectie's.