4.2 - Het gebruik van de registers

In eerste instantie worden de registers zelf nog niet beschikbaar gemaakt buiten KOOP. Wel worden regelmatig waardelijsten gegenereerd, in twee varianten: de registerwaardelijst compleet en de registerwaardelijst op peildatum. De compleetwaardelijsten bevatten de volledige inhoud van het bronregister op het moment van genereren (eigenlijk de zichtdatum). De compleetwaardelijst verschilt dus alleen in metadata van de bron (modulo inhoudelijk verschillen die ontstaan in de loop van de tijd na de zichtdatum). In de bespreking van het gebruik van de compleetwaardelijsten gaan we in op verschillende vragen die met de registerinformatie beantwoord kunnen worden.