5.1 - Structuur en onderhoud

STRUCTUUR

Een waardelijst is een selectie van informatie in het kennismodel in de toestand waar het kennismodel zich op zeker moment bevindt. Het kennismodel verandert in de tijd, en waardelijsten hebben versies. Voor een gedetailleerde beschrijving van de informatiestructuur van waardelijsten — welke typen waardelijst we onderkennen, hoe we omgaan met temporaliteit, welke varianten van elke soort we onderscheiden, welke metadata ze hebben — zie de beschrijving van de waardelijstontologie.

De RDF-variant van een waardelijst (geserialiseerd als TTL, XML-RDF of JSON-LD) geldt als basisvariant. De inhoud ervan kent exact dezelfde informatiestructuren als de onderliggende onderdelen van het kennismodel. 

Type waardelijst Primair resourcetype Beschrijving informatiestructuur
Schemagebaseerde conceptwaardelijst skos:Concept Hoofdstuk over thesauri, specifiek de paragraaf over structuur
Collectiegebaseerde conceptwaardelijst skos:Concept idem
Registerwaardelijst op peildatum tooiont:Overheidsorganisatie (of subklasse) Hoofdstuk over overheidsorganisaties
Registerwaardelijst compleet tooiont:Overheidsorganisatie (of subklasse) idem

De XML-structuur van de XML-varianten van de waardelijsten beschrijven we verderop in dit hoofdstuk.

ONDERHOUDSCYCLUS

Afhankelijk van het type waardelijst zijn er verschillende richtlijnen die we hanteren om te bepalen wanneer een nieuwe versie van een waardelijst wordt gegenereerd en gepubliceerd. Een indicatie hiervan is opgenomen in de volgende tabel.

Op aanvraag van afnemers kunnen er nieuwe versies worden gepubliceerd om bijzondere redenen, bijvoorbeeld een ministeriewaardelijst met een peildatum in het verleden. Hoewel dit niet vaak zal voorkomen, houden we in de systematiek rekening met dergelijke situaties. Oplopende versienummers (volgnummers) van een waardelijst kunnen de hieronder beschreven systematiek dus doorkruisen. De metadata van de waardelijst beschrijft de inhoud van de waardelijst, uit het versienummer valt in principe niets af te leiden.

Doorgaans geldt bij registerwaardelijsten dat een nieuwe versie van zowel de peildatumvariant als de compleetvariant tegelijk wordt gepubliceerd. In de volgende tabel worden deze dus niet apart behandeld.

Type waardelijst Publicatieregime
Conceptwaardelijst Een typisch moment om een nieuwe versie van de waardelijst te genereren is als er wijzigingen zijn in het onderliggende schema (bij een schemagebaseerde conceptwaardelijst) of in de onderliggende collectie (bij een collectiegebaseerde conceptwaardelijst). Dat wil zeggen: als er concepten zijn bijgekomen of zijn verwijderd, of de informatie over de concepten in het schema of collectie is gewijzigd (bijvoorbeeld een nieuw altLabel). Veel thesauri binnen TOOI hebben meerdere conceptschema's of meerdere collecties. Als de thesaurus waar het schema of de collectie in gedefinieerd is een nieuwe versie krijgt, kan het zijn dat bepaalde schema's en collecties niet geraakt worden. De van die schema's en collecties afgeleide waardelijsten krijgen dan geen nieuwe versie.
Registerwaardelijst Ministeries Het kabinet kan de indeling van ministeries bij wet wijzigen. Dit gebeurt incidenteel en niet frequent. Wijzigingen in het register leiden tot nieuwe versies van de waardelijsten.
Registerwaardelijst Provincies Geen wijzigingen voorzien
Registerwaardelijst Waterschappen Waterschappen worden gewijzigd bij wet. Dit gebeurt incidenteel en niet frequent. Wijzigingen in het register leiden tot nieuwe versies van de waardelijsten.
Registerwaardelijst Gemeenten Wijzigingen worden bij wet geregeld. Dit gebeurt meestal één keer per jaar met ingang van 1 januari. Wijzigingen in het register vinden ruim daarvoor plaats en leiden tot nieuwe versies van de waardelijsten.
Registerwaardelijst Samenwerkingsorganisaties Wijzigingen worden bij bekendmaking geregeld. Dit gebeurt tamelijk frequent. Wijzigingen in het register vinden plaats met vooruitwerkende of terugwerkende kracht en leiden tot nieuwe versies van de waardelijsten.
Registerwaardelijst ZBOs idem
Registerwaardelijst Caribisch openbaar lichamen Geen wijzigingen voorzien
Registerwaardelijst Overige overheidsorganisaties Wijzigingen worden bij bekendmaking geregeld. Dit gebeurt frequent. Waardelijsten worden periodiek afgeleid en gepubliceerd.