Index van resources

De volgende tabel somt alle resources op die in TOOI gebruikt worden, met een hyperlink naar de plaats in de documentatie waar deze besproken wordt. De tabel is alfabetisch gesorteerd op naam van de resource. Het betreft uitsluitend klassen en properties. Concepten, conceptschema's en andere resources blijven hier buiten beschouwing.

Resource Soort Link Context
dcterms:created property link Informatieobject - provenance
dcterms:creator property link Informatieobject - provenance
dcterms:date property link Informatieobject - documenthandeling
dcterms:description property link Waardelijst - properties
dcterms:description property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
dcterms:format property link Informatieobject - manifestatie
dcterms:identifier property link Informatieobject - URIs en identificatie
dcterms:isPartOf property link Informatieobject - aggregatie
dcterms:language property link Informatieobject - vorm, functie, inhoud
dcterms:title property link Informatieobject - naamgeving
org:FormalOrganisation klasse link Overheidsorganisatie - overzicht
owl:imports property link URI-Strategie - afhankelijkheden
owl:versionInfo property link Waardelijst - properties
pav:derivedFrom property link Waardelijst - properties
pav:derivedFrom property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
pav:hasCurrentVersion property link TOOI-ontologie - onderhoudscyclus
pav:hasCurrentVersion property link Thesauri - onderhoudscyclus
pav:hasVersion property link Thesauri - onderhoudscyclus
pav:version property link TOOI-ontologie - onderhoudscyclus
pav:version property link Thesauri - onderhoudscyclus
prov:Activity klasse link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
prov:atTime property link Informatieobject - documenthandeling
prov:Entity klasse link Informatieobject - definitie
prov:Entity klasse link Overheidsorganisatie - overzicht
prov:generated property link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
prov:generatedAtTime property link Informatieobject - provenance
prov:generatedAtTime property link Overheidsorganisatie - properties
prov:generatedAtTime property link Waardelijst - properties
prov:invalidated property link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
prov:invalidated property link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
prov:invalidatedAtTime property link Overheidsorganisatie - properties
prov:invalidatedAtTime property link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
prov:specializationOf property link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
prov:used property link Informatieobject - documenthandeling
prov:used property link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
prov:used property link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
prov:wasAssociatedWith property link Informatieobject - documenthandeling
rdfs:label property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:afkorting property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:afkorting  property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:Afsplitsing klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:aggregatiekenmerk property link Informatieobject - aggregatie
tooiont:alternatieveNaam property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:alternatieveTitel  property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:begindatum property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:CaribischOpenbaarLichaam klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:citeertitel property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:creatiedatum property link Informatieobject - provenance
tooiont:colcode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:datumInwerkingtreding property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:datumTerugwerkendeKracht property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:datumUitwerkingtreding property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:Documenthandeling klasse link Informatieobject - documenthandeling
tooiont:documentsoort property link Informatieobject - vorm, functie, inhoud
tooiont:einddatum property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:einddatum property link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
tooiont:ExistentieleWijziging klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:FormeleOrganisatiewijziging klasse link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
tooiont:Gemeente klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:gemeentecode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:heeftDeelnemer property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:heeftGrondslag property link Informatieobject - provenance
tooiont:heeftGrondslag property link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
tooiont:heeftGrondslagString property link Informatieobject - provenance
tooiont:heeftGrondslagString property link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
tooiont:heeftRealisatie property link Informatieobject - manifestatie
tooiont:Herschikking klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:HistorischeVersie klasse link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
tooiont:Informatieobject klasse link Informatieobject - definitie
tooiont:inhoudsindicatie property link Informatieobject - vorm, functie, inhoud
tooiont:kaderwetVanToepassing property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:ligtInProvincie property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:Ministerie klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:ministeriecode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:officieleNaamExclSoort  property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:officieleNaamInclSoort property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:officieleNaamSorteer property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:OfficielePublicatie klasse link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:officieleTitel property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:onderwerp property link Informatieobject - vorm, functie, inhoud
tooiont:opCode property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:Opheffing klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:Oprichting klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:Opsplitsing klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:organisatiecode property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:organisatiesoort property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:Overheidsorganisatie klasse link Overheidsorganisatie - overzicht
tooiont:owmsId property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:pid property link Informatieobject - URIs en identificatie
tooiont:peildatum property link Waardelijst - properties
tooiont:Provincie klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:provinciecode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:publicatieblad property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:publicatiedatum property link Informatieobject - provenance
tooiont:publicatiedatum property link Waardelijst - properties
tooiont:publicatiejaargang property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:publicatienummer property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:rubriek property link Informatieobject - officiële publicatie
tooiont:SamengesteldInformatieobject klasse link Informatieobject - aggregatie
tooiont:Samenvoeging klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:Samenwerkingsorganisatie   klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:socode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:soortBesluitendOrgaan property link Informatieobject - provenance
tooiont:soortHandeling property link Informatieobject -documenthandeling
tooiont:soortSamengesteldInformatieobject property link Informatieobject - aggregatie
tooiont:thema property link Informatieobject - vorm, functie, inhoud
tooiont:titel property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:titel property link Waardelijst - properties
tooiont:titel property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiont:tijdstipRegistratie property link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
tooiont:tijdstipWijziging property link Overheidsorganisatie - organisatieverandering
tooiont:Toestandswijziging klasse link Overheidsorganisatie - toestandswijziging
tooiont:Uitbreiding klasse link Overheidsorganisatie - existentiële wijziging
tooiont:verantwoordelijke property link Informatieobject - provenance
tooiont:verantwoordelijke property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiont:verantwoordelijkMinisterie property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:verkorteTitel property link Informatieobject - naamgeving
tooiont:voorkeursnaamExclSoort property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:voorkeursnaamInclSoort property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:voorkeursnaamSorteer property link Overheidsorganisatie - properties
tooiont:Waardelijstdefinitie klasse link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiont:Waterschap klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:waterschapscode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:ZBO klasse link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:zbocode property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:zboSoort property link Overheidsorganisatie - subklassen
tooiont:zichtdatum property link Waardelijst - properties
tooiwl:afgeleidVanVersie property link Waardelijst - properties
tooiwl:bestandsnaam property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiwl:bronversie property link Waardelijst - properties
tooiwl:collectie property link Waardelijst - properties
tooiwl:collectie property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiwl:CollectiegebaseerdeConceptwaardelijst klasse link Waardelijst - conceptwaardelijst
tooiwl:ConceptWaardelijst klasse link Waardelijst - conceptwaardelijst
tooiwl:RegisterWaardelijst klasse link Waardelijst - registerwaardelijst
tooiwl:RegisterWaardelijstCompleet klasse link Waardelijst - registerwaardelijst
tooiwl:RegisterWaardelijstOpPeildatum klasse link Waardelijst - registerwaardelijst
tooiwl:repository property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiwl:SchemagebaseerdeConceptwaardelijst klasse link Waardelijst - conceptwaardelijst
tooiwl:schema property link Waardelijst - properties
tooiwl:schema property link Waardelijst - waardelijstdefinitie
tooiwl:volgnummer property link Waardelijst - properties
tooiwl:Waardelijst klasse link Waardelijst - definitie