TOOI waardelijsten

TOOI waardelijsten zijn bestanden met elementen uit het kennismodel van TOOI die je kunt gebruiken om in applicaties keuzelijstjes mee te maken of om tegen te valideren. Er zijn waardelijsten met organisaties uit de TOOI-registers en waardelijsten met concepten uit de TOOI-thesauri. Waardelijsten zijn statische bestanden in een vast formaat met een vast schema. Een eenmaal gepubliceerde waardelijstbestand is persistent en zal dus nooit meer veranderen en gedurende de levensduur van TOOI beschikbaar blijven op dezelfde url.

Versies

De waardelijsten zijn gebaseerd op de inhoud van de TOOI-registers en de TOOI-thesauri. Als die inhoud wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er in de werkelijkheid iets verandert of de scope wordt uitgebreid, dan worden nieuwe versies van de waardelijsten gegenereerd en gepubliceerd. De oude versies blijven uiteraard ook beschikbaar.

De URI van een waardelijst is als volgt opgebouwd:

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/{naam waardelijst}/{versienummer}

Elke waardelijstdefinitie heeft ook een vaste url waarop de actuele versie van de waardelijst te vinden is:

https://identifier.overheid.nl/tooi/set/{naam waardelijst}/actueel

Met actuele waardelijst wordt in de meeste gevallen ook de laatste versie bedoeld. Alleen voor de registerwaardelijsten op peildatum gaat het om de laatste versie van de waardelijst op de laatste peildatum voor vandaag. Als er versies van een registerwaardelijst zijn aangemaakt voor een peildatum die in de toekomst ligt, dan wordt deze nog niet getoond op de url voor de actuele versie.

Voorbeeld

De waardelijst met gemeenten op peildatum wordt bij elke gemeentelijke herindeling gegenereerd. De peildatum is de datum herindeling. Meestal vinden herindelingen plaats op 1 januari, maar daar zijn uitzonderingen op mogelijk. Zo heeft er een gemeentelijke herindeling plaatsgevonden op 1 januari 2022, op 24 maart 2022 en op 1 januari 2023.

De url voor de actuele waardelijst met gemeenten op peildatum is https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_gemeenten_peildatum/actueel.

Op 21 december 2022 is de actuele waardelijst met gemeenten op peildatum de lijst met peildatum 24 mei 2022 (https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_gemeenten_peildatum/3).

De waardelijst met gemeenten op peildatum 1 januari 2023 bestaat dan al wel (https://identifier.overheid.nl/tooi/set/rwp_gemeenten_peildatum/4) en is de laatste versie, maar niet de actuele versie.