StandaardenOverheid.nl

overheidvb:VereisteVanBesluit

Kenmerken
Waarden
Term name
VereisteVanBesluit
Label
Vereiste van besluit
Type
Definitie

Vereisten van besluit

Beheerder
Data