StandaardenOverheid.nl

Vergunningen

Het project Vergunningen heeft tot doel om vergunningeninformatie beschikbaar te stellen en vindbaar te maken op internet. De Vergunningen worden met OWMS metadata van een structuur voorzien zodat deze beter doorzoekbaar en vindbaar worden.

Er is een XML-schemadefinitie (xsd) die specificeert hoe vergunningsinformatie in XML dient te worden gespecificeerd. Deze xsd is opgesteld volgens het OWMS-raamwerk. Het project kent de volgende XML-Schema's voor berichtenuitwisseling:

Voor toepassing-specifieke metadata, zie de documentatie van het IPM vergunningen. Hieronder volgt een overzicht van de toepassing van de eigenschappen en waardelijsten uit de OWMS kern en Mantel.

Eigenschappen

De volgende OWMS eigenschappen worden gebruikt in het IPM:

Waardelijsten

De volgende OWMS waardelijsten worden gebruikt in het IPM:

Contact