StandaardenOverheid.nl

Wat is de relatie tussen het label en de URI van een waarde?

Elke waarde in de waardelijsten bij OWMS heeft in ieder geval een URI en een voorkeurslabel. Een URI is een Uniform Resource Identifier die een waarde (resource) identificeert op een manier die voor software het beste werkt (een http-URI). Het voorkeurslabel (skos:prefLabel) is de term waarmee een waarde voor de menselijke gebruiker wordt aangeduid. Bij overheidsorganisaties is dit de statutaire naam van de organisatie, volgens het instellingsbesluit.

Omdat veel (oudere) systemen nog vaak gebruik maken van labels en niet goed met URIs kunnen omgaan betekent een naamswijziging voor die systemen vaak ook een nieuwe identiteit en dus een nieuwe waarde in een waardelijst. En een naam kan niet gebruikt worden voor twee verschillende resources. Daarom is ervoor gekozen om ook in de OWMS waardelijsten bij een naamswijziging een nieuwe URI toe te kennen en als een naam niet wijzigt geen nieuwe URI toe te kennen.

Deze conventie wordt vaker gevolgd: De Basisregistratie Personen (BRP) is de authentieke bron voor de gemeentenamen. De BRP kent aan elke gemeentenaam een code toe die wordt overgenomen door het CBS en daarom vaak CBS-code wordt genoemd. Bij het toekennen van gemeentecode geldt: nieuwe naam is nieuwe code, oude naam is oude code. Dus ook al zegt de herindelingswet dat "de oude gemeente de Bilt wordt opgeheven en de nieuwe gemeente de Bilt wordt gevormd", de gemeentecode blijft gelijk. En het besluit "de naam gemeente Groesbeek te wijzigen in gemeente Berg en Dal" leidt tot een nieuwe gemeentecode.

Het is een pragmatische keuze geweest om deze conventie te volgen, zodat de lijst met gemeenten in OWMS gelijke tred houdt met de authentieke bron, terwijl het model eenvoudig kan blijven. Als we zouden besluiten om de juridische entiteiten te identificeren in plaats van de gemeentenaam introduceren we verschillende problemen:

  • We moeten dan op basis van besluiten bepalen of er sprake is van een nieuwe entiteit of enkel van een naamswijziging. Dit is niet altijd objectief vast te stellen, bijvoorbeeld wanneer bij een naamswijziging niet de wijziging wordt bekendgemaakt, maar een instellingsbesluit integraal opnieuw wordt gepubliceerd.
  • Omdat de oude naam al in gebruik kan zijn moet deze worden bewaard en getoond. Daarbij is het van belang te weten op welke datum zich de wijziging heeft voorgedaan. Hiervoor is een complexer model nodig dat temporele relaties ondersteunt.

Contact