ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kenmerken

Identifier
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie/mnre1034
Waarde
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Officiële naam met soort
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Officiële naam zonder soort
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Officiële naam voor sorteren
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Voorkeursnaam zonder soort
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Voorkeursnaam inclusief soort
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Voorkeursnaam voor sorteren
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
Klasse waardelijst-element
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/ont/Ministerie
Soort organisatie
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/kern/c_97fd6a12
Afkorting
BZK
Ministeriecode
1034
Organisatiecode
mnre1034
OWMS identifier (vervallen)
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties
Klasse waardelijst-element
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/wl/RegisterwaardelijstCompleet
Soort (klasse)
https://identifier.overheid.nl/tooi/id/ministerie

Deze waarde komt voor in de volgende waardelijsten:

Waardelijst Versie Datum
Register ministeries compleet 1 15-11-2021
Register ministeries op peildatum 1 15-11-2021
Register ministeries compleet 2 23-04-2024