DCAT

Om datasets overzichtelijk te kunnen presenteren en om gericht naar datasets te kunnen zoeken, worden datasets in data.overheid.nl beschreven met metadata. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft hiervoor DCAT ontwikkeld, een metadatastandaard voor de beschrijving van Datasets. DCAT staat voor: Data Catalog Vocabulary.

DCAT-standaard Europese Unie

Vanuit de Europese Unie is er een toepassingsprofiel van DCAT opgesteld. Het Nederlandse toepassingsprofiel van DCAT is gebaseerd op versie 1.0 van het EU-profiel (meer over DCAT-AP-EU 1.0 van de EU). Er wordt gewerkt aan een update van het DCAT-AP-EU. Daarin wordt ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets, meegenomen. Volg de ontwikkelingen van DCAT-AP-EU.

DCAT-standaard Nederland

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands profiel. Dit wordt ook wel het IPM voor Datasets genoemd: DCAT-NL. Het IPM voor datasets is de specificatie van de metadata die de Nederlandse overheid gebruikt voor de uitwisseling van metadata over datasets tussen datacatalogi.

DCAT-nl

Waarom een Nederlands toepassingsprofiel van DCAT? Het IPM voor Datasets beschrijft welke informatie we tussen Nederlandse datacatalogi uitwisselen en welke referentie-gegevens we daarbij gebruiken. Omdat we ons beperken tot Nederlandse datacatalogi kunnen we afspraken maken over de te gebruiken referentiegegevens, zoals identificatie van organisaties, onderwerp- en themaindeling en dergelijke. Een aantal van deze referentiegegevens zijn beschikbaar als OWMS waardelijsten. Een lijst met datacatalogi en een lijst met dataset-uitgevers zijn beschikbaar op data.overheid.nl.

Het IPM is bedoeld om de uitwisseling van metadata binnen Nederland eenvoudig te houden. Als Nederlandse Datacatalogi hun metadata volgens het IPM aanleveren aan data.overheid.nl kan data.overheid.nl deze weer doorleveren aan het Europese dataportaal.

DONL

Data.overheid.nl heeft een eigen omgeving met documentatie over DONL-DCAT. Deze pagina.