OWMS

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:

  • eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven
  • lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben
  • syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben

Status

De status van de OWMS-standaard is: uitontwikkeld. Op 15 november 2011 is de huidige versie 4.0 van OWMS door het Forum Standaardisatie opgenomen op de pas-toe-of-leg-uit-lijst met open standaarden voor de Nederlandse overheid. Gezien het feit dat OWMS end-of life is en er met TOOI een rijkere standaard is ontwikkeld, loopt een verwijderingsprocedure om OWMS weer van die lijst te halen. OWMS is uitontwikkeld en zal geen nieuwe versie krijgen na 4.0. De OWMS-waardelijsten blijven nog geruime tijd ondersteund, dus gebruikers van OWMS 4.0 kunnen OWMS voorlopig blijven gebruiken. KOOP adviseert partijen die een nieuwe toepassing gaan realiseren of een bestaande toepassing gaan aanpassen om gebruik te maken van het kennismodel van TOOI.