StandaardenOverheid.nl

TOOI

TOOI  staat voor "Thesaurus en Ontologie Overheidsinformatie". TOOI is een model van de informatie die gepubliceerd wordt door alle organisaties binnen de Nederlandse overheid. Met behulp van het TOOI-model kan die informatie in samenhang vindbaar gemaakt worden over organisaties en informatiesystemen heen.

Meer informatie over TOOI en de waardelijsten daarvan is te vinden op KOOP Waardelijsten.

Op StandaardenOverheid.nl worden de voor TOOI gedefinieerde contentmodellen gepubliceerd:

Contact