TOOI

Wat is TOOI

TOOI staat voor "Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie". TOOI is een kennismodel. Het doel van dit kennismodel is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar ('FAIR') wordt.

Het TOOI-kennismodel bestaat uit verschillende onderdelen, die we modules noemen. Elke module is een separate eenheid die apart beheerd, onderhouden en gepubliceerd wordt. Binnen TOOI worden de modules ingedeeld in vier soorten:

 • Ontologie - Een ontologie is een conceptueel model uitgedrukt in RDF. Het beschrijft klassen en properties en bijbehorende bedrijfsregels.
 • Thesaurus - Een thesaurus is een gestructureerde verzameling begrippen die (onder meer) gebruikt kunnen worden bij het classificeren van objecten in diverse dimensies, zonder die begrippen verder uit te modelleren. Voorbeelden: thema's, documentsoorten, talen.
 • Register - Een register is een gegevensverzameling waarin authentieke informatie wordt vastgelegd (gebruikmakend van het semantisch model en thesauri). Voorbeelden: het gemeenteregister, het register zelfstandige bestuursorganen.
 • Waardelijst - Een waardelijst is een geversioneerde selectie van informatie uit een thesaurus of uit een register.

TOOI modules

Documentatie

TOOI is beschreven in een familie van documenten:

 • TOOI-inleiding: De doelstelling en structuur van TOOI als kennismodel.
 • TOOI-URI-strategie: De URI-strategie voor het munten van TOOI-URIs en de relatie met externe ontologieën.
 • TOOI-ontologie: Beschrijving van tooiont, de ontologie van overheidsinformatie en overheidsorganisaties conform TOOI.
 • TOOI-waardelijstontologie: Beschrijving van tooiwl, de ontologie voor het beschrijven van waardelijsten in termen van specifieke metadata.
 • TOOI-thesauri: Beschrijving van de algemene structuur van TOOI-thesauri, en hun onderhoudscyclus.
 • TOOI-thesaurus-kern: Beschrijving van de thesaurus tooikern (algemene concepten).
 • TOOI-thesaurus-xtrn: Beschrijving van de thesaurus tooixtrn (formats, talen).
 • TOOI-thesaurus-top: Beschrijving van de thesaurus tooitop (thema-indeling overheidspublicaties)
 • TOOI-thesaurus-wep: Beschrijving van de thesaurus tooiwep (wet elektronische publicaties).
 • TOOI-thesaurus-bwb: Beschrijving van de thesaurus tooibwb (taxonomieën basis wettenbestand).
 • TOOI-registers: Beschrijving van de structuur van TOOI-registers, en hun onderhoudscyclus.
 • TOOI-waardelijsten: Beschrijving van de TOOI-waardelijsten op hoofdlijnen, inclusief voorbeelden van gebruik.

Bovenstaande documenten vormen samen de normatieve specificatie van de TOOI-standaard. De TOOI-standaard wordt beheerd zoals beschreven in het niet-normatieve TOOI-beheerplan.