Standaarden

Welkom op Standaarden.overheid.nl. Hier vind je standaarden die de vindbaarheid van Nederlandse overheidsinformatie op internet kunnen verbeteren. Het gebruik van deze uniforme standaarden bij het aanbieden en afnemen van overheidsinformatie maakt innovatieve toepassingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld Linked Data.

Overheidsinformatie vindbaar maken

De overheid is groot en zij publiceert veel online informatie. Deze overheidsinformatie is uiterst divers in vorm, bedoeling, publiek, onderwerp, herkomst en actualiteit. Om te zorgen dat deze informatie vindbaar is en in samenhang met andere informatie gepresenteerd kan worden, is het nodig om deze te ordenen. Dat kan door het vastleggen van eigenschappen die de informatie op een gestructureerde manier beschrijven. Die eigenschappen van informatie noemen we metadata: gegevens over gegevens.

Publicatiestandaarden

Standaarden.overheid.nl bevat momenteel uitsluitend standaarden die zijn ontwikkeld rondom publicaties van overheidsinformatie op de websites van overheid.nl. Deze standaarden worden ontwikkeld en beheerd door KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële OverheidsPublicaties.

Wat vindt u hier?

Standaarden op deze site

 • TOOI - Thesaurus en Ontologie voor OverheidsInformatie
 • STOP - STandaard voor Officiële Publicaties
 • LvBB - Landelijke voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen
 • OP - Officiële Publicatiestandaard
 • BWB - Basis WettenBestand
  • JC-BWB - JuriConnect standaard voor Basis WettenBestand
 • CVDR - Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving
  • JCDR - JuriConnect standaard voor Decentrale Regelgeving
 • DCAT-AP-DONL - Data CATalog vocabulary Application Profile voor Data.Overheid.NL
 • SC - Samenwerkende Catalogi
 • OWMS - Overheidsbrede Web-Metadata Standaard

Meer informatie

Vragen

Onduidelijkheden, vragen of opmerkingen over standaarden?

Voor meer informatie over deze website kunt u contact opnemen met tooi@koop.overheid.nl.