Juriconnect

Vanuit vele publicaties wordt verwezen naar wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld vanuit jurisprudentie, maar ook vanuit beleidsbesluiten en uitvoeringscontent. Om dit op een gestandaardiseerde en consequente manier te doen is er een standaard opgezet: de Juriconnect-standaard voor identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving.

Deze standaard wordt beheerd door het "Platform voor informatie-uitwisseling en standaardisatie in het juridische domein". Documentatie over Juriconnect is beschikbaar op de site van het Platform.

Juriconnect staat op de "Pas toe of leg uit"-lijst van Forum Standaardisatie.

Verwijzing naar wetgeving

Als eerste stap is binnen het Platform uitwerking gegeven aan standaardisatie van de verwijzing naar wetgeving, identificatie van een verwijzing naar decentrale regelgeving, en standaard-URI's naar jurisprudentie. Overeengekomen standaarden worden, onder meer via deze website, beschikbaar gemaakt als 'open standaarden'. Dat wil zeggen dat: