TOOI - Thesaurus BWB 1.0.2

KOOP Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/def-st-tooi-thes-bwb/-20240118
Laatst gepubliceerde versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/tooi-thes-bwb/
Redacteur:
TOOI-beheerteam (KOOP)
Auteur:
Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Samenvatting

Het doel van TOOI is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt. TOOI-Bwb (tooibwb) is een thesaurus die taxonomieën vastlegt voor het Basiswettenbestand (Bwb).

De familie van TOOI-documenten

Dit document maakt deel uit van de familie van TOOI-documenten die gepubliceerd wordt op standaarden.overheid.nl/tooi.

Documentatie

Dit document is gepubliceerd door KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties. Zie het beheerplan voor nadere informatie.

Feedback is welkom

Indien u vragen heeft, of op- of aanmerkingen wilt maken op dit document, dan vindt u hier hoe u dat publiekelijk of anoniem kunt doen.

Alle commentaar is welkom.

1. TOOI-Bwb

TOOI-Bwb (tooibwb) is een thesaurus die taxonomieën vastlegt voor het Basiswettenbestand (Bwb). Bwb is de verzameling geconsolideerde wet- en regelgeving die toegankelijk is op wetten(.overheid).nl. In Bwb zijn een aantal taxonomieën opgenomen die in deze thesaurus zijn samengebracht. Vooralsnog zijn dat:

Deze lijsten zijn specifiek voor Bwb. De overheidsthema’s hebben qua onderwerp gelijkenis met de TOP-lijst, maar is toch geheel anders van samenstelling. De lijst met ‘thema’s verdragen’ lijkt op de themalijst die in de Verdragenbank wordt gebruikt, maar beide lijsten hebben een andere eigenaar. De de inhoud van tooibwb wordt vastgesteld door de redactieraad BWB, en vormt daarmee een afzonderlijke thesaurus. De thesaurus bevat geen collectie’s.

KOOP Standaard - Vastgestelde versie