TOOI - Kernthesaurus 1.4.1

KOOP Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/def-st-tooi-thes-kern/-20240306
Laatst gepubliceerde versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/tooi-thes-kern/
Redacteur:
TOOI-beheerteam (KOOP)
Auteur:
Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Samenvatting

Het doel van TOOI is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt. TOOI-kern (tooikern) bevat taxonomieën die nodig zijn voor het classificeren van overheidsinformatie en die niet buiten TOOI worden vastgesteld.

De familie van TOOI-documenten

Dit document maakt deel uit van de familie van TOOI-documenten die gepubliceerd wordt op standaarden.overheid.nl/tooi.

Bovenstaande documenten vormen samen de normatieve specificatie van de TOOI-standaard. De TOOI-standaard wordt beheerd zoals beschreven in het niet-normatieve TOOI-beheerplan.

Feedback is welkom

Indien u vragen heeft, of op- of aanmerkingen wilt maken op dit document, dan vindt u hier hoe u dat publiekelijk of anoniem kunt doen.

Alle commentaar is welkom.

1. TOOI-kern

TOOI-kern (tooikern) bevat taxonomieën die nodig zijn voor het classificeren van overheidsinformatie en die niet buiten TOOI worden vastgesteld.

1.1 De concepten in tooikern

De scope van tooikern is breed. Het omvat begrippen die we gebruiken voor het indelen van uiteenlopende soorten objecten. Bijvoorbeeld voor het indelen van informatieobjecten in documentsoorten, en daarbinnen voor het indelen van officiële publicaties naar de publicatiebladen. Er zijn ook begrippen voor het indelen van overheidsorganisaties in bijvoorbeeld organisatiesoorten. De brede scope van de thesaurus brengt een grote diversiteit aan concepten met zich mee.

1.2 Positie van tooikern binnen TOOI

TOOI omvat thesauri waar KOOP zelf inhoudelijk voor verantwoordelijk is, en thesauri waarvan de inhoud buiten KOOP wordt vastgesteld. Binnen de eerstgenoemde categorie is tooikern de belangrijkste. Ook tooixtrn bevat een aantal door KOOP gedefinieerde concepten: dat zijn aanvullingen concepten van het publicatiebureau van de EU en hebben betrekking op een nauw omschreven onderwerp (taal, bestandsformat).

1.3 Beschikbaarheid concepten

De concepten worden primair beschikbaar gemaakt middels toepassingspecieke waardelijsten. Per waardelijst bevat tooikern een conceptcollectie. Een flink aantal concepten in de thesaurus wordt nog niet op die manier uitgeleverd: deze dienen om in een toekomstige collectie te worden meegenomen of om context te geven aan andere concepten. De inhoud van tooikern is in hoge mate dynamisch, zodat er snel ingespeeld kan worden op behoeften van afnemers.

KOOP Standaard - Vastgestelde versie