TOOI - WEP-Thesaurus 1.2.2

KOOP Standaard
Vastgestelde versie

Deze versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/def-st-tooi-thes-wep/-20240311
Laatst gepubliceerde versie:
https://standaarden.overheid.nl/tooi/doc/tooi-thes-wep/
Redacteur:
TOOI-beheerteam (KOOP)
Auteur:
Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Status van dit document

Dit is de definitieve versie van dit document. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Samenvatting

Het doel van TOOI is het definiëren van een gemeenschappelijke taal waarmee data en metadata uitgedrukt kunnen worden, zodat overheidsinformatie beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar wordt. De Wep-thesaurus bevat concepten die van belang zijn voor het metadateren van de officiële publicaties

De familie van TOOI-documenten

Dit document maakt deel uit van de familie van TOOI-documenten die gepubliceerd wordt op standaarden.overheid.nl/tooi.

Bovenstaande documenten vormen samen de normatieve specificatie van de TOOI-standaard. De TOOI-standaard wordt beheerd zoals beschreven in het niet-normatieve TOOI-beheerplan.

Feedback is welkom

Indien u vragen heeft, of op- of aanmerkingen wilt maken op dit document, dan vindt u hier hoe u dat publiekelijk of anoniem kunt doen.

Alle commentaar is welkom.

1. TOOI-Wep

‘Wep’ staat voor Wet elektronische publicaties. Deze wet is te vinden in het Staatsblad, en zal de Bekendmakingswet wijzigen. De Wep-thesaurus bevat concepten die van belang zijn voor het metadateren van de officiële publicaties, dat wil zeggen informatieobjecten die instantie zijn van de klasse tooiont:OfficielePublicatie. Dat zijn stukken die gepubliceerd zijn in één van de acht publicatiebladen, zoals de staatscourant of het gemeenteblad. De inhoud van de Wep-thesaurus wordt niet vastgesteld door KOOP, maar door andere partijen binnen BZK. 

De volgende punten zijn van toepassing:

KOOP Standaard - Vastgestelde versie