StandaardenOverheid.nl

overheidbm:Berichttype

Waarden
LabelNaam termURI
aankondigingoverheid:aankondiginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aankondiging
aanlegvergunningoverheid:aanlegvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanlegvergunning
aanwijzingsbesluitoverheid:aanwijzingsbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwijzingsbesluit
agenda en notulenoverheid:agenda_en_notulenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/agenda_en_notulen
apv vergunningoverheid:apv_vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/apv_vergunning
belastingbesluitoverheid:belastingbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbesluit
besluitenlijstoverheid:besluitenlijsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besluitenlijst
bestemmingsplanoverheid:bestemmingsplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan
bodembeschermingsvergunningoverheid:bodembeschermingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning
bouwvergunningoverheid:bouwvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwvergunning
collectevergunningoverheid:collectevergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunning
delegatiebesluitoverheid:delegatiebesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delegatiebesluit
drank- en horecavergunningoverheid:drank-_en_horecavergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunning
evenementenvergunningoverheid:evenementenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
exploitatievergunningoverheid:exploitatievergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/exploitatievergunning
gebruiksvergunningoverheid:gebruiksvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksvergunning
gedoogbeslissingoverheid:gedoogbeslissinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluitoverheid:gedoogbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
gehandicaptenparkeervergunningoverheid:gehandicaptenparkeervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeervergunning
geluidvergunningoverheid:geluidvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidvergunning
gemeenschappelijke regelingenoverheid:gemeenschappelijke_regelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
grondwateronttrekkingsvergunningoverheid:grondwateronttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
grondwatervergunningoverheid:grondwatervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwatervergunning
huisafvaloverheid:huisafvalhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisafval
in- en uitritvergunningoverheid:in-_en_uitritvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/in-_en_uitritvergunning
inspraakoverheid:inspraakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inspraak
kansspelvergunningoverheid:kansspelvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelvergunning
kapvergunningoverheid:kapvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kapvergunning
keurvergunningoverheid:keurvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keurvergunning
leegstandvergunningoverheid:leegstandvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leegstandvergunning
ligplaatsvergunningoverheid:ligplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
loterijvergunningoverheid:loterijvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loterijvergunning
lozingsmeldingoverheid:lozingsmeldinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsmelding
lozingsvergunningoverheid:lozingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lozingsvergunning
marktvergunningoverheid:marktvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
mededelingenoverheid:mededelingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
meldingenoverheid:meldingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldingen
milieu-informatieoverheid:milieu-informatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu-informatie
milieueffectrapportage besluitoverheid:milieueffectrapportage_besluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_besluit
milieuvergunningoverheid:milieuvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvergunning
milieuverordeningoverheid:milieuverordeninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverordening
monumentenvergunningoverheid:monumentenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentenvergunning
natuurbeschermingsvergunningoverheid:natuurbeschermingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeschermingsvergunning
omgevingsvergunningoverheid:omgevingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
ontgrondingenvergunningoverheid:ontgrondingenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingenvergunning
ontheffing flora en faunawetoverheid:ontheffing_flora_en_faunawethttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_flora_en_faunawet
ontheffing ligplaatsverbodoverheid:ontheffing_ligplaatsverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_ligplaatsverbod
ontheffing stortverbodoverheid:ontheffing_stortverbodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontheffing_stortverbod
onttrekkingsvergunningoverheid:onttrekkingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekkingsvergunning
openingstijdenoverheid:openingstijdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/openingstijden
optochtvergunningoverheid:optochtvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/optochtvergunning
overigoverheid:Overighttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overig
peilbesluitoverheid:peilbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
reclamevergunningoverheid:reclamevergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamevergunning
rectificatieoverheid:rectificatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
register kinderopvangoverheid:register_kinderopvanghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang
sloopvergunningoverheid:sloopvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sloopvergunning
speelautomatenvergunningoverheid:speelautomatenvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenvergunning
splitsingsvergunningoverheid:splitsingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/splitsingsvergunning
standplaatsvergunningoverheid:standplaatsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
stedelijk waterplanoverheid:stedelijk_waterplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stedelijk_waterplan
stookvergunningoverheid:stookvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stookvergunning
streekplanoverheid:streekplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/streekplan
stroomgebiedsvisieoverheid:stroomgebiedsvisiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stroomgebiedsvisie
structuurvisieoverheid:structuurvisiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie
terrasvergunningoverheid:terrasvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
uitstallingvergunningoverheid:uitstallingvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitstallingvergunning
vaarvergunningoverheid:vaarvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunning
ventvergunningoverheid:ventvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
verkeersbesluitoverheid:verkeersbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verkiezingenoverheid:verkiezingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkiezingen
verordeningen en reglementenoverheid:verordeningen_en_reglementenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordeningen_en_reglementen
vervoer gevaarlijke stoffen vergunningoverheid:vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoer_gevaarlijke_stoffen_vergunning
vestigingsvergunningoverheid:vestigingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vestigingsvergunning
voorbereidingsbesluitoverheid:voorbereidingsbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit
vuurwerkvergunningoverheid:vuurwerkvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkvergunning
waterbeheersplanoverheid:waterbeheersplanhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheersplan
watervergunningoverheid:watervergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
wijzigingsvergunningoverheid:wijzigingsvergunninghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzigingsvergunning
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/Berichttype
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/Berichttype.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/Berichttype.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/bm/terms/Berichttype.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
dcterms:identifierBerichttype
rdfs:labelBerichttype
skos:noteAlle Bekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM)
skos:prefLabelBerichttype
skos:scopeNoteAlle Bekendmakingtypen van Lokale Bekendmakingen (BM)