StandaardenOverheid.nl

dcterms:requires (OWMS 3.5)

Kenmerken
Term name
requires
Label
Heeft nodig
Type
Definitie

Verwijzing naar een informatieobject dat nodig is ter ondersteuning van de functie, oplevering of coherentie van het beschreven informatieobject.

Doel

Verwijzen naar informatieobjecten waar een object afhankelijk van is.

HTML 4.01 Syntax
<meta name="DCTERMS:requires" content="">
Voorbeeld
<meta name="DCTERMS:requires" content="http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93071/jaarverslag2007kiesraaddef.pdf">
XML Syntax
<dcterms:requires resourceIdentifier=""/>
<dcterms:requires resourceIdentifier=""></dcterms:requires>
Voorbeeld
<dcterms:requires resourceIdentifier="ISBN:0711504237"/>
<dcterms:requires resourceIdentifier="ISBN:0711504237">Het boek der wijsheid</dcterms:requires>