StandaardenOverheid.nl

overheid:UniformeProductnaam (UPL)

Kenmerken
Waarden
Term name
UniformeProductnaam
Label
Uniforme Productnaam
Type
Definitie

Een lijst met uniforme naamgeving voor producten en diensten van de Nederlandse overheid

Wijzigingshistorie

8 juni 2017:

295 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van de Rijksoverheid voor burgers. De redactie van deze productinformatie vindt plaats bij de Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken. Rijksproducten worden vaak door slechts één organisatie geleverd. Toch is ook hiervoor een Uniforme Productnaam nodig, bijvoorbeeld om de Rijksproducten te kunnen koppelen aan Life Events of themastructuren, op dezelfde wijze als de producten en diensten van andere bestuurslagen.

21 februari 2017:

89 nieuwe productnamen toegevoegd voor producten en diensten van waterschappen en provincies. De namen zijn afgestemd met  het Beheerderoverleg Provincies (BOP) en het kernteam Digitaal 2017 van de waterschappen. Voor producten en diensten van gemeenten wordt in overleg met contentleveranciers en KING gewerkt aan een actualisatie. Het is mogelijk dat daarbij reeds bestaande productnamen aangepast worden. Hierbij gaan we uit van volledige backwards compatibility. Ook voor de producten en diensten van de Rijksoverheid wordt gewerkt aan uniforme productnamen.

16 mei 2012: Versie 1.1

Toegevoegd:

  • geboorteakte
  • grote aantallen dieren houdenontheffing
  • museumsubsidie
  • omgevingsvergunning bouw
  • omgevingsvergunning ruimtelijke ordening
  • wajong-uitkering
Toelichting

Het staat iedere overheidsorganisatie vrij te bepalen wat een product/dienst is en welke naam zij daaraan geeft. Om de vindbaarheid en het hergebruik van productinformatie te verbeteren is de Uniforme Productnamenlijst (UPL) ontwikkeld. Deze uniforme productnamen worden gebruikt in programmatuur om te weten dat het bij producten met verschillende namen toch om identieke producten gaat. Tevens biedt het een eenduidige ingang voor producten en diensten van verschillende bestuurslagen. Deze lijst bestaat op dit moment uit uniforme productnamen van provincies, waterschappen en gemeenten, plus producten van de Rijksoverheid voor burgers. Bij de totstandkoming van de UPL is gebruik gemaakt van een schrijfwijzer:

Beheerder
Bron

Eigenaren van producten- en dienstencatalogi

Data