StandaardenOverheid.nl

Basiswettenbestand

Documentatie van het contentmodel voor het Basiswettenbestand vindt u op de website van het Kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

De standaard voor identificatie van (onderdelen van) wet- en regelgeving is onlangs vastgesteld als Juriconnect Standaard BWB 1.3.1 (pdf 332 KB). Deze vervangt de vorige versie 1.3 (pdf 490 KB).

Contact